Afvalkalender gemeente Scherpenzeel

Afvalkalender gemeente Scherpenzeel bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Scherpenzeel? Op de afvalkalender van gemeente Scherpenzeel vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Scherpenzeel. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Scherpenzeel wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Scherpenzeel de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Scherpenzeel.
Afvalkalender gemeente Scherpenzeel

Afvalkalender Scherpenzeel

Afvalkalender gemeente Scherpenzeel bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Scherpenzeel kunt vinden? De gemeente Scherpenzeel ligt in de provincie Gelderland en heeft 10,308 inwoners. De afvalkalender in gemeente Scherpenzeel wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Scherpenzeel.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Scherpenzeel aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Scherpenzeel (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Scherpenzeel.

Over afval in de gemeente Scherpenzeel

In de gemeente Scherpenzeel wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 10,308 inwoners in de gemeente Scherpenzeel bieden jaarlijks ongeveer 429 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 131 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 55 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Scherpenzeel jaarlijks per persoon 16 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Scherpenzeel. Daarvan biedt iedere persoon 15.6 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 6 kilo grof huishoudelijk afval en 175 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Scherpenzeel gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Scherpenzeel

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Scherpenzeel bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Scherpenzeel vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Scherpenzeel

In de gemeente Scherpenzeel betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Scherpenzeel betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Scherpenzeel is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €212.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €249.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Scherpenzeel: €238.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Scherpenzeel wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Scherpenzeel.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Scherpenzeel.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Scherpenzeel

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Scherpenzeel.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 131
Papier 55
Glas 16
PMD 15.6
Grof huishoudelijk Restafval 6
Fijn huishoudelijk Restafval 175

Afvalwijzer gemeente Scherpenzeel

Afvalwijzer Scherpenzeel bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Scherpenzeel jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 429 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 10,308 inwoners van de gemeente Scherpenzeel, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Scherpenzeel

Scherpenzeel is een diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Scherpenzeel

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Scherpenzeel brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Scherpenzeel op onderstaand adres:
  • Milieustraat Scherpenzeel, Hopenseweg 3, Scherpenzeel

Volle kliko en extra laten legen?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Scherpenzeel

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Scherpenzeel printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Scherpenzeel printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Scherpenzeel

Onder grofvuil verstaan we al het afval wat te groot is voor de kliko’s en minicontainers. Ook het afval wat niet past in de ondergrondse containers valt onder grofvuil. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld bankstellen, kapotte apparaten, bouwafval en tuinafval. Om het milieu te sparen is het belangrijk voor een goede afvoer van dit afval. In veel gemeenten worden grofvuil verzameldiensten aangeboden. Zo wordt er op een aantal dagen per jaar grofvuil opgehaald. Vaak staan deze dagen vermeld op de afvalkalender van de gemeente waarin jij woont. Ook kun je in sommige gemeenten een (online) afspraak maken om het afval op te halen, dit is vaak gratis voor inwoners. Ook kun je het grofvuil wegbrengen naar de milieustraat in jouw gemeente. Welk afval jij (gratis) kunt afstorten kun je vinden op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf.

Afwijkende afvalkalender Scherpenzeel

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Scherpenzeel

Het apart inzamelen van oud papier is heel belangrijk. Omdat dit papier eenvoudig gerecycled kan worden en hier weer nieuwe producten van gemaakt kunnen. Oud papier wordt verwerkt door een speciale afvalverwerker. Zij maken “pulp” van oud papier en karton. Van dit pulp worden vervolgens weer nieuwe producten gemaakt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tissues en verpakkingsmateriaal voor alledaagse producten. Hierom wordt het apart inzamelen van oud papier steeds belangrijker. Jij kunt hieraan jouw steentje bijdragen. Door het apart te houden van papier en dit op de juiste plaatsen in televeren. Op de site van jouw gemeente of afvalverwerker kun je de dichtstbijzijnde papiercontainer vinden.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Scherpenzeel in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Scherpenzeel:
  • In de gemeente Scherpenzeel wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 429 kilo huisvuil ingezameld door de 10,308 inwoners in Scherpenzeel.
  • In de gemeente Scherpenzeel wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Scherpenzeel zijn €238,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Scherpenzeel gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Scherpenzeel?

De afvalkalender van de gemeente Scherpenzeel vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Scherpenzeel?

Als je container in de gemeente Scherpenzeel niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Scherpenzeel of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Scherpenzeel kun je dan contact opnemen met de gemeente Scherpenzeel. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Scherpenzeel?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Scherpenzeel een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Scherpenzeel als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Scherpenzeel?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Scherpenzeel: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Scherpenzeel. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *