Afvalkalender gemeente Schiedam

Afvalkalender gemeente Schiedam bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Schiedam? Op de afvalkalender van gemeente Schiedam vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Schiedam. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Schiedam wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Schiedam de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Schiedam.
Afvalkalender gemeente Schiedam

Afvalkalender Schiedam

Afvalkalender gemeente Schiedam bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Schiedam kunt vinden? De gemeente Schiedam ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 79,745 inwoners. De afvalkalender in gemeente Schiedam wordt verzorgd door Irado. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Schiedam.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Schiedam aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Schiedam (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Schiedam.

Over afval in de gemeente Schiedam

In de gemeente Schiedam wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 79,745 inwoners in de gemeente Schiedam bieden jaarlijks ongeveer 436 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 20 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 30 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Schiedam jaarlijks per persoon 13 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Schiedam. Daarvan biedt iedere persoon 6.2 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 48 kilo grof huishoudelijk afval en 254 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Schiedam gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Schiedam

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Schiedam bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Schiedam vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Schiedam

In de gemeente Schiedam betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Schiedam betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Schiedam is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €318.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €376.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Schiedam: €351.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Schiedam wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Schiedam.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Schiedam.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Schiedam

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Schiedam.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 20
Papier 30
Glas 13
PMD 6.2
Grof huishoudelijk Restafval 48
Fijn huishoudelijk Restafval 254

Afvalwijzer gemeente Schiedam

Afvalwijzer Schiedam bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Schiedam jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 436 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 79,745 inwoners van de gemeente Schiedam, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Schiedam

Schiedam is een niet-diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Schiedam

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Schiedam brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Schiedam op onderstaand adres:
  • Milieustraat Irado Schiedam, Fokkerstraat 550, 3125 BE Schiedam

Ondergrondse container vol, kliko vol of container niet geleegd?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Schiedam

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Schiedam printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Irado.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Schiedam printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Schiedam

Onder grofvuil verstaan we al het afval wat te groot is voor de kliko’s en minicontainers. Ook het afval wat niet past in de ondergrondse containers valt onder grofvuil. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld bankstellen, kapotte apparaten, bouwafval en tuinafval. Om het milieu te sparen is het belangrijk voor een goede afvoer van dit afval. In veel gemeenten worden grofvuil verzameldiensten aangeboden. Zo wordt er op een aantal dagen per jaar grofvuil opgehaald. Vaak staan deze dagen vermeld op de afvalkalender van de gemeente waarin jij woont. Ook kun je in sommige gemeenten een (online) afspraak maken om het afval op te halen, dit is vaak gratis voor inwoners. Ook kun je het grofvuil wegbrengen naar de milieustraat in jouw gemeente. Welk afval jij (gratis) kunt afstorten kun je vinden op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf.

Afwijkende afvalkalender Schiedam

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Schiedam

Oud papier kun je inleveren bij een speciale oud-papiercontainer of bij de milieustraat van jouw gemeente. Vaak zijn er enkele instructies aan verbonden. Zo kun je het beste ervoor kiezen om het papier kleiner te maken zodat het beter past in de ondergrondse container. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden bij veel supermarkten om jouw oud papier in te leveren. In sommige gemeenten wordt er jaarlijks op enkele dagen het oud papier opgehaald. Dit kun je dan op de aangegeven plaatsen aan de straat zetten. Verstandig is het om het papier even te binden met een afbreekbaar touw zodat jouw afval niet rondslingerd in de natuur. Waar de oud-papier containers staan kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Schiedam in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Schiedam:
  • In de gemeente Schiedam wordt de afvalkalender verzorgd door Irado.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 436 kilo huisvuil ingezameld door de 79,745 inwoners in Schiedam.
  • In de gemeente Schiedam wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Schiedam zijn €351,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Schiedam gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Schiedam?

De afvalkalender van de gemeente Schiedam vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Schiedam?

Als je container in de gemeente Schiedam niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Schiedam of met de afvalverwerker: Irado

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Schiedam kun je dan contact opnemen met de gemeente Schiedam. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Irado) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Schiedam?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Schiedam een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Schiedam als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Schiedam?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Schiedam: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Schiedam. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *