Afvalkalender gemeente Schiermonnikoog

Afvalkalender gemeente Schiermonnikoog bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Schiermonnikoog? Op de afvalkalender van gemeente Schiermonnikoog vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Schiermonnikoog. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Schiermonnikoog wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Schiermonnikoog de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Schiermonnikoog.
Afvalkalender gemeente Schiermonnikoog

Afvalkalender Schiermonnikoog

Afvalkalender gemeente Schiermonnikoog bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Schiermonnikoog kunt vinden? De gemeente Schiermonnikoog ligt in de provincie Friesland en heeft 943 inwoners. De afvalkalender in gemeente Schiermonnikoog wordt verzorgd door Omrin. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Schiermonnikoog.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Schiermonnikoog aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Schiermonnikoog (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Schiermonnikoog.

Over afval in de gemeente Schiermonnikoog

In de gemeente Schiermonnikoog wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 943 inwoners in de gemeente Schiermonnikoog bieden jaarlijks ongeveer 1234 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 0 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 185 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Schiermonnikoog jaarlijks per persoon 148 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Schiermonnikoog. Daarvan biedt iedere persoon 0 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 207 kilo grof huishoudelijk afval en 440 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Schiermonnikoog gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Schiermonnikoog

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Schiermonnikoog bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Schiermonnikoog vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Schiermonnikoog

In de gemeente Schiermonnikoog betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Schiermonnikoog betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Schiermonnikoog is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €251.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €327.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Schiermonnikoog: €309.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Schiermonnikoog wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Schiermonnikoog.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Schiermonnikoog.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Schiermonnikoog

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Schiermonnikoog.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 0
Papier 185
Glas 148
PMD 0
Grof huishoudelijk Restafval 207
Fijn huishoudelijk Restafval 440

Afvalwijzer gemeente Schiermonnikoog

Afvalwijzer Schiermonnikoog bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Schiermonnikoog jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 1234 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 943 inwoners van de gemeente Schiermonnikoog, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Schiermonnikoog

Schiermonnikoog is een niet-diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Schiermonnikoog

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Schiermonnikoog brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Schiermonnikoog op onderstaand adres:
  • Milieustraat Schiermonnikoog, Veerweg 4, 9166 SL Schiermonnikoog

Container niet geleegd of extra laten legen?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Schiermonnikoog

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Schiermonnikoog printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Omrin.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Schiermonnikoog printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Schiermonnikoog

Onder grofvuil verstaan we al het afval wat te groot is voor de kliko’s en minicontainers. Ook het afval wat niet past in de ondergrondse containers valt onder grofvuil. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld bankstellen, kapotte apparaten, bouwafval en tuinafval. Om het milieu te sparen is het belangrijk voor een goede afvoer van dit afval. In veel gemeenten worden grofvuil verzameldiensten aangeboden. Zo wordt er op een aantal dagen per jaar grofvuil opgehaald. Vaak staan deze dagen vermeld op de afvalkalender van de gemeente waarin jij woont. Ook kun je in sommige gemeenten een (online) afspraak maken om het afval op te halen, dit is vaak gratis voor inwoners. Ook kun je het grofvuil wegbrengen naar de milieustraat in jouw gemeente. Welk afval jij (gratis) kunt afstorten kun je vinden op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf.

Afwijkende afvalkalender Schiermonnikoog

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Schiermonnikoog

Wanneer wordt het papier opgehaald en waar kun je oud papier laten? Veel gemeenten maken gebruik van speciale papierbakken. Deze bakken voor oud papier vind je vaak in de buurt van winkelcentra, scholen en op pleinen. In sommige gemeenten wordt er aan het begin van het kalenderjaar een afvalkalender uitgegeven. Hierin staat aangegeven op welke dagen per jaar jij het oud papier aan de weg kunt zetten. Zorg er wel voor dat het een stevig gebonden pakketje is zodat het papier niet rondslingerd. Met het scheiden van oud papier draag jij bij aan een duurzame circulaire economie. Van het oud papier worden nieuwe producten gemaakt. Benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw gemeente? Bekijk de website van jouw gemeente om te zien waar jij jouw oud papier kunt laten.

Afvalbeleid in de provincie Friesland

De provincie Friesland heeft verschillende systemen en maatregelen genomen om haar inwoners te informeren over het verwerken van afval. Een van de belangrijkste is de afvalkalender. Deze kalender geeft inzicht in welke afvalsoorten op welke dagen worden opgehaald en geeft informatie over de regels voor afvalinzameling. Daarnaast wordt er veel samen gewerkt binnen de gemeente met lokale winkelcentra en andere afvalophaal plaatsen. Op deze locaties kun je vaak gemakkelijk jouw afval scheiden. Denk hierbij aan rest-afval, plastic, karton/ oud papier, glas en textiel. Daarnaast zijn er diverse campagnes vanuit de gemeente waarbij inwoners worden geïnformeerd over het belang van recycling en afvalvermindering. Wil je weten hoe jij hieraan bij kan dragen? Lees dan verder. 

Afvalkalender Schiermonnikoog in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Schiermonnikoog:
  • In de gemeente Schiermonnikoog wordt de afvalkalender verzorgd door Omrin.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 1234 kilo huisvuil ingezameld door de 943 inwoners in Schiermonnikoog.
  • In de gemeente Schiermonnikoog wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Schiermonnikoog zijn €309,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Schiermonnikoog gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Schiermonnikoog?

De afvalkalender van de gemeente Schiermonnikoog vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Schiermonnikoog?

Als je container in de gemeente Schiermonnikoog niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Schiermonnikoog of met de afvalverwerker: Omrin

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Schiermonnikoog kun je dan contact opnemen met de gemeente Schiermonnikoog. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Omrin) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Schiermonnikoog?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Schiermonnikoog een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Schiermonnikoog als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Schiermonnikoog?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Schiermonnikoog: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Schiermonnikoog. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *