Afvalkalender gemeente Sliedrecht

Afvalkalender gemeente Sliedrecht bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Sliedrecht? Op de afvalkalender van gemeente Sliedrecht vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Sliedrecht. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Sliedrecht wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Sliedrecht de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Sliedrecht.
Afvalkalender gemeente Sliedrecht

Afvalkalender Sliedrecht

Afvalkalender gemeente Sliedrecht bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Sliedrecht kunt vinden? De gemeente Sliedrecht ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 25,926 inwoners. De afvalkalender in gemeente Sliedrecht wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Sliedrecht.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Sliedrecht aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Sliedrecht (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Sliedrecht.

Over afval in de gemeente Sliedrecht

In de gemeente Sliedrecht wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 25,926 inwoners in de gemeente Sliedrecht bieden jaarlijks ongeveer 521 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 70 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 47 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Sliedrecht jaarlijks per persoon 16 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Sliedrecht. Daarvan biedt iedere persoon 17.6 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 28 kilo grof huishoudelijk afval en 193 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Sliedrecht gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Sliedrecht

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Sliedrecht bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Sliedrecht vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Sliedrecht

In de gemeente Sliedrecht betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Sliedrecht betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Sliedrecht is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €225.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €316.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Sliedrecht: €285.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Sliedrecht wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Sliedrecht.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Sliedrecht.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Sliedrecht

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Sliedrecht.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 70
Papier 47
Glas 16
PMD 17.6
Grof huishoudelijk Restafval 28
Fijn huishoudelijk Restafval 193

Afvalwijzer gemeente Sliedrecht

Afvalwijzer Sliedrecht bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Sliedrecht jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 521 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 25,926 inwoners van de gemeente Sliedrecht, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Sliedrecht

Sliedrecht is een niet-diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Sliedrecht

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Sliedrecht brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Sliedrecht op onderstaand adres:
  • Milieupark Sliedrecht, Lelystraat 111, 3364 AH Sliedrecht

Niet geleegd, extra container of container vol?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Sliedrecht

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Sliedrecht printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Sliedrecht printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Sliedrecht

Onder grofvuil verstaan we al het afval wat te groot is voor de kliko’s en minicontainers. Ook het afval wat niet past in de ondergrondse containers valt onder grofvuil. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld bankstellen, kapotte apparaten, bouwafval en tuinafval. Om het milieu te sparen is het belangrijk voor een goede afvoer van dit afval. In veel gemeenten worden grofvuil verzameldiensten aangeboden. Zo wordt er op een aantal dagen per jaar grofvuil opgehaald. Vaak staan deze dagen vermeld op de afvalkalender van de gemeente waarin jij woont. Ook kun je in sommige gemeenten een (online) afspraak maken om het afval op te halen, dit is vaak gratis voor inwoners. Ook kun je het grofvuil wegbrengen naar de milieustraat in jouw gemeente. Welk afval jij (gratis) kunt afstorten kun je vinden op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf.

Afwijkende afvalkalender Sliedrecht

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Sliedrecht

Wanneer wordt het papier opgehaald en waar kun je oud papier laten? Veel gemeenten maken gebruik van speciale papierbakken. Deze bakken voor oud papier vind je vaak in de buurt van winkelcentra, scholen en op pleinen. In sommige gemeenten wordt er aan het begin van het kalenderjaar een afvalkalender uitgegeven. Hierin staat aangegeven op welke dagen per jaar jij het oud papier aan de weg kunt zetten. Zorg er wel voor dat het een stevig gebonden pakketje is zodat het papier niet rondslingerd. Met het scheiden van oud papier draag jij bij aan een duurzame circulaire economie. Van het oud papier worden nieuwe producten gemaakt. Benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw gemeente? Bekijk de website van jouw gemeente om te zien waar jij jouw oud papier kunt laten.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Sliedrecht in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Sliedrecht:
  • In de gemeente Sliedrecht wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 521 kilo huisvuil ingezameld door de 25,926 inwoners in Sliedrecht.
  • In de gemeente Sliedrecht wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Sliedrecht zijn €285,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Sliedrecht gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Sliedrecht?

De afvalkalender van de gemeente Sliedrecht vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Sliedrecht?

Als je container in de gemeente Sliedrecht niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Sliedrecht of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Sliedrecht kun je dan contact opnemen met de gemeente Sliedrecht. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Sliedrecht?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Sliedrecht een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Sliedrecht als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Sliedrecht?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Sliedrecht: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Sliedrecht. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Sliedrecht”

  1. Beste Pieters,

   Voor vragen over de afvalkalender van gemeente Sliedrecht kunt u het beste direct contact opnemen met de gemeente. Ook als uw Kliko in de gemeente Sliedrecht niet geleegd is, kunt u daarover contact opnemen. U vind hier de link met de contactgegevens.

   Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *