Afvalkalender gemeente Smallingerland

Afvalkalender gemeente Smallingerland bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Smallingerland? Op de afvalkalender van gemeente Smallingerland vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Smallingerland. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Smallingerland wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Smallingerland de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Smallingerland.
Afvalkalender gemeente Smallingerland

Afvalkalender Smallingerland

Afvalkalender gemeente Smallingerland bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Smallingerland kunt vinden? De gemeente Smallingerland ligt in de provincie Friesland en heeft 55,863 inwoners. De afvalkalender in gemeente Smallingerland wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Smallingerland.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Smallingerland aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Smallingerland (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Smallingerland.

Over afval in de gemeente Smallingerland

In de gemeente Smallingerland wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 55,863 inwoners in de gemeente Smallingerland bieden jaarlijks ongeveer 623 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 141 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 60 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Smallingerland jaarlijks per persoon 20 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Smallingerland. Daarvan biedt iedere persoon 32.7 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 15 kilo grof huishoudelijk afval en 155 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Smallingerland gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Smallingerland

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Smallingerland bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Smallingerland vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Smallingerland

In de gemeente Smallingerland betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Smallingerland betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Smallingerland is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €235.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €277.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Smallingerland: €262.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Smallingerland wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Smallingerland.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Smallingerland.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Smallingerland

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Smallingerland.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 141
Papier 60
Glas 20
PMD 32.7
Grof huishoudelijk Restafval 15
Fijn huishoudelijk Restafval 155

Afvalwijzer gemeente Smallingerland

Afvalwijzer Smallingerland bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Smallingerland jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 623 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 55,863 inwoners van de gemeente Smallingerland, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Smallingerland

Smallingerland is een niet-diftar gemeente. Het scheiden van afval is heel belangrijk. Veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled en al het afval dat vervolgens overblijft wordt gezien als restafval. Een bekend voorbeeld van het recyclen van afval is het GFT-afval. Hiervan wordt compost gemaakt wat goed voor een vruchtbare grond en de biodiversiteit. Zo zijn er een tal van voorbeelden van afval wat kan worden gebruikt voor een tweede leven. Uiteindelijk hou je restafval over waarmee niets wordt gedaan. Voor dit restafval betaal je in veel gemeenten een hogere prijs. Ook voor je eigen portemonnee is het dus belangrijk om je afval goed te scheiden. Wil jij ook jouw afval beter scheiden? Je kunt al een verschil maken door bijvoorbeeld biologisch afbreekbare afvalzakken te gebruiken voor het GFT-afval.

Milieustraat gemeente Smallingerland

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Smallingerland brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Smallingerland op onderstaand adres:
  • Ecostation de Boeg, De Boeg 5, 9206 BB Drachten

Volle kliko en extra laten legen?

Een volle container is natuurlijk iets waar niemand op staat te wachten. Daarom kun je bij de gemeente ook een extra leging van je container aanvragen. Hier zijn vaak wel extra kosten aan verbonden. Het is daarom verstandiger om je afval zelf naar de vuilstort of de milieustraat van jouw gemeente te brengen. Maak je gebruik van een ondergrondse container bij jou in de buurt? Als de ondergrondse container vol is dan kun je ook contact opnemen met jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Dit is gratis. Vind je jouw container te klein? Dan kun je contact opnemen met de gemeente om een aanvraag te doen voor een grotere container. Let op: het beleid hiervoor verschilt per gemeente. Je mag afval nooit zomaar naast de container zetten. Hier kun je een boete voor krijgen. Zwerfafval is natuurlijk iets wat niemand wil.

Papieren afvalkalender gemeente Smallingerland

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Smallingerland printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Smallingerland printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Smallingerland

Onder grofvuil verstaan we al het afval wat te groot is voor de kliko’s en minicontainers. Ook het afval wat niet past in de ondergrondse containers valt onder grofvuil. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld bankstellen, kapotte apparaten, bouwafval en tuinafval. Om het milieu te sparen is het belangrijk voor een goede afvoer van dit afval. In veel gemeenten worden grofvuil verzameldiensten aangeboden. Zo wordt er op een aantal dagen per jaar grofvuil opgehaald. Vaak staan deze dagen vermeld op de afvalkalender van de gemeente waarin jij woont. Ook kun je in sommige gemeenten een (online) afspraak maken om het afval op te halen, dit is vaak gratis voor inwoners. Ook kun je het grofvuil wegbrengen naar de milieustraat in jouw gemeente. Welk afval jij (gratis) kunt afstorten kun je vinden op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf.

Afwijkende afvalkalender Smallingerland

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Smallingerland

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Friesland

De provincie Friesland heeft verschillende systemen en maatregelen genomen om haar inwoners te informeren over het verwerken van afval. Een van de belangrijkste is de afvalkalender. Deze kalender geeft inzicht in welke afvalsoorten op welke dagen worden opgehaald en geeft informatie over de regels voor afvalinzameling. Daarnaast wordt er veel samen gewerkt binnen de gemeente met lokale winkelcentra en andere afvalophaal plaatsen. Op deze locaties kun je vaak gemakkelijk jouw afval scheiden. Denk hierbij aan rest-afval, plastic, karton/ oud papier, glas en textiel. Daarnaast zijn er diverse campagnes vanuit de gemeente waarbij inwoners worden geïnformeerd over het belang van recycling en afvalvermindering. Wil je weten hoe jij hieraan bij kan dragen? Lees dan verder. 

Afvalkalender Smallingerland in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Smallingerland:
  • In de gemeente Smallingerland wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 623 kilo huisvuil ingezameld door de 55,863 inwoners in Smallingerland.
  • In de gemeente Smallingerland wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Smallingerland zijn €262,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Smallingerland gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Smallingerland?

De afvalkalender van de gemeente Smallingerland vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Smallingerland?

Als je container in de gemeente Smallingerland niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Smallingerland of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Smallingerland kun je dan contact opnemen met de gemeente Smallingerland. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Smallingerland?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Smallingerland een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Smallingerland als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Smallingerland?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Smallingerland: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Smallingerland. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Smallingerland”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *