Afvalkalender gemeente Staphorst

Afvalkalender gemeente Staphorst bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Staphorst? Op de afvalkalender van gemeente Staphorst vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Staphorst. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Staphorst wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Staphorst de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Staphorst.
Afvalkalender gemeente Staphorst

Afvalkalender Staphorst

Afvalkalender gemeente Staphorst bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Staphorst kunt vinden? De gemeente Staphorst ligt in de provincie Overijssel en heeft 17,276 inwoners. De afvalkalender in gemeente Staphorst wordt verzorgd door Rova. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Staphorst.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Staphorst aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Staphorst (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Staphorst.

Over afval in de gemeente Staphorst

In de gemeente Staphorst wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 17,276 inwoners in de gemeente Staphorst bieden jaarlijks ongeveer 546 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 196 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 54 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Staphorst jaarlijks per persoon 18 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Staphorst. Daarvan biedt iedere persoon 34 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 1 kilo grof huishoudelijk afval en 57 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Staphorst gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Staphorst

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Staphorst bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Staphorst vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Staphorst

In de gemeente Staphorst betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Staphorst betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Staphorst is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €213.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €252.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Staphorst: €243.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Staphorst wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Staphorst.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Staphorst.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Staphorst

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Staphorst.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 196
Papier 54
Glas 18
PMD 34
Grof huishoudelijk Restafval 1
Fijn huishoudelijk Restafval 57

Afvalwijzer gemeente Staphorst

Afvalwijzer Staphorst bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Staphorst jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 546 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 17,276 inwoners van de gemeente Staphorst, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Staphorst

Staphorst is een diftar gemeente. Het scheiden van afval is heel belangrijk. Veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled en al het afval dat vervolgens overblijft wordt gezien als restafval. Een bekend voorbeeld van het recyclen van afval is het GFT-afval. Hiervan wordt compost gemaakt wat goed voor een vruchtbare grond en de biodiversiteit. Zo zijn er een tal van voorbeelden van afval wat kan worden gebruikt voor een tweede leven. Uiteindelijk hou je restafval over waarmee niets wordt gedaan. Voor dit restafval betaal je in veel gemeenten een hogere prijs. Ook voor je eigen portemonnee is het dus belangrijk om je afval goed te scheiden. Wil jij ook jouw afval beter scheiden? Je kunt al een verschil maken door bijvoorbeeld biologisch afbreekbare afvalzakken te gebruiken voor het GFT-afval.

Milieustraat gemeente Staphorst

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Staphorst brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Staphorst op onderstaand adres:
  • MIlieustraat Staphorst, Burgemeester Niemeijerstraat 4, 7951 TD Staphorst

Niet geleegd, extra container of container vol?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Staphorst

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Staphorst printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Rova.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Staphorst printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Staphorst

Onder grofvuil verstaan we al het afval wat te groot is voor de kliko’s en minicontainers. Ook het afval wat niet past in de ondergrondse containers valt onder grofvuil. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld bankstellen, kapotte apparaten, bouwafval en tuinafval. Om het milieu te sparen is het belangrijk voor een goede afvoer van dit afval. In veel gemeenten worden grofvuil verzameldiensten aangeboden. Zo wordt er op een aantal dagen per jaar grofvuil opgehaald. Vaak staan deze dagen vermeld op de afvalkalender van de gemeente waarin jij woont. Ook kun je in sommige gemeenten een (online) afspraak maken om het afval op te halen, dit is vaak gratis voor inwoners. Ook kun je het grofvuil wegbrengen naar de milieustraat in jouw gemeente. Welk afval jij (gratis) kunt afstorten kun je vinden op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf.

Afwijkende afvalkalender Staphorst

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Staphorst

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Overijssel

In de provincie Overijssel wordt er op verschillende manieren gewerkt aan afvalreductie. Zo werken de gemeenten nauw samen met elkaar om inwoners en bedrijven te informeren over de impact van afvalproductie. Daarnaast is er een initiatief in het leven geroepen om het zwervend afval aan te pakken. Een van de maatregelen is het opzetten van een zwerfafval campagne. Hierbij wordt er samengewerkt met gemeenten, bedrijven en vrijwilligers om zwervend afval op te ruimen en inwoners bewust te maken van het belang van afvalvermindering. Er zijn ook initiatieven genomen om inwoners te stimuleren om afval te scheiden. Zo bieden gemeenten in de provincie Overijssel inzamelpunten voor recycling van afvalsoorten zoals papier, plastic, metalen en glas. Het beleid van de provincie lijkt haar vruchten af te werpen. De doelstelling van het Nederlandse rijk is om in 2030 75% van het afval te scheiden, provincie Overijssel is al goed op weg met 74%. 

Afvalkalender Staphorst in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Staphorst:
  • In de gemeente Staphorst wordt de afvalkalender verzorgd door Rova.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 546 kilo huisvuil ingezameld door de 17,276 inwoners in Staphorst.
  • In de gemeente Staphorst wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Staphorst zijn €243,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Staphorst gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Staphorst?

De afvalkalender van de gemeente Staphorst vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Staphorst?

Als je container in de gemeente Staphorst niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Staphorst of met de afvalverwerker: Rova

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Staphorst kun je dan contact opnemen met de gemeente Staphorst. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Rova) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Staphorst?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Staphorst een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Staphorst als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Staphorst?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Staphorst: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Staphorst. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Staphorst”

  1. Beste Irène,

   Voor zover wij weten wordt de kerstboom in Staphorst niet apart opgehaald. Je kunt de kerstboom wel zelf naar het milieubrengstation in Rouveen brengen. Daarnaast kun je de kerstboom ook in de groene container deponeren. Meer informatie over kerstbomen weggooien vind je hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *