Afvalkalender gemeente Stede Broec

Afvalkalender gemeente Stede Broec bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Stede Broec? Op de afvalkalender van gemeente Stede Broec vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Stede Broec. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Stede Broec wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Stede Broec de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Stede Broec.
Afvalkalender gemeente Stede Broec

Afvalkalender Stede Broec

Afvalkalender gemeente Stede Broec bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Stede Broec kunt vinden? De gemeente Stede Broec ligt in de provincie Noord-Holland en heeft 21,944 inwoners. De afvalkalender in gemeente Stede Broec wordt verzorgd door HVC. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Stede Broec.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Stede Broec aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Stede Broec (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Stede Broec.

Over afval in de gemeente Stede Broec

In de gemeente Stede Broec wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 21,944 inwoners in de gemeente Stede Broec bieden jaarlijks ongeveer 582 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 113 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 71 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Stede Broec jaarlijks per persoon 19 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Stede Broec. Daarvan biedt iedere persoon 32.3 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 45 kilo grof huishoudelijk afval en 139 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Stede Broec gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Stede Broec

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Stede Broec bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Stede Broec vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Stede Broec

In de gemeente Stede Broec betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Stede Broec betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Stede Broec is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €267.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €397.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Stede Broec: €362.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Stede Broec wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Stede Broec.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Stede Broec.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Stede Broec

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Stede Broec.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 113
Papier 71
Glas 19
PMD 32.3
Grof huishoudelijk Restafval 45
Fijn huishoudelijk Restafval 139

Afvalwijzer gemeente Stede Broec

Afvalwijzer Stede Broec bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Stede Broec jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 582 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 21,944 inwoners van de gemeente Stede Broec, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Stede Broec

Stede Broec is een niet-diftar gemeente. Het scheiden van afval is heel belangrijk. Veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled en al het afval dat vervolgens overblijft wordt gezien als restafval. Een bekend voorbeeld van het recyclen van afval is het GFT-afval. Hiervan wordt compost gemaakt wat goed voor een vruchtbare grond en de biodiversiteit. Zo zijn er een tal van voorbeelden van afval wat kan worden gebruikt voor een tweede leven. Uiteindelijk hou je restafval over waarmee niets wordt gedaan. Voor dit restafval betaal je in veel gemeenten een hogere prijs. Ook voor je eigen portemonnee is het dus belangrijk om je afval goed te scheiden. Wil jij ook jouw afval beter scheiden? Je kunt al een verschil maken door bijvoorbeeld biologisch afbreekbare afvalzakken te gebruiken voor het GFT-afval.

Milieustraat gemeente Stede Broec

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Stede Broec brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Stede Broec op onderstaand adres:
  • Geen gegevens beschikbaar

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Stede Broec

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Stede Broec printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van HVC.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Stede Broec printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Stede Broec

Onder grofvuil verstaan we al het afval wat te groot is voor de kliko’s en minicontainers. Ook het afval wat niet past in de ondergrondse containers valt onder grofvuil. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld bankstellen, kapotte apparaten, bouwafval en tuinafval. Om het milieu te sparen is het belangrijk voor een goede afvoer van dit afval. In veel gemeenten worden grofvuil verzameldiensten aangeboden. Zo wordt er op een aantal dagen per jaar grofvuil opgehaald. Vaak staan deze dagen vermeld op de afvalkalender van de gemeente waarin jij woont. Ook kun je in sommige gemeenten een (online) afspraak maken om het afval op te halen, dit is vaak gratis voor inwoners. Ook kun je het grofvuil wegbrengen naar de milieustraat in jouw gemeente. Welk afval jij (gratis) kunt afstorten kun je vinden op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf.

Afwijkende afvalkalender Stede Broec

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Stede Broec

Oud papier kun je inleveren bij een speciale oud-papiercontainer of bij de milieustraat van jouw gemeente. Vaak zijn er enkele instructies aan verbonden. Zo kun je het beste ervoor kiezen om het papier kleiner te maken zodat het beter past in de ondergrondse container. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden bij veel supermarkten om jouw oud papier in te leveren. In sommige gemeenten wordt er jaarlijks op enkele dagen het oud papier opgehaald. Dit kun je dan op de aangegeven plaatsen aan de straat zetten. Verstandig is het om het papier even te binden met een afbreekbaar touw zodat jouw afval niet rondslingerd in de natuur. Waar de oud-papier containers staan kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland wordt er samengewerkt met de gemeenten om een goed beleid te voeren rondom afvalverwerking. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het afvoeren van huishoudelijk afval bij de gemeenten. Zij vertrekken jaarlijks de afvalkalender. Maar in de provincie worden de (milieu)vergunningen verstrekt en gekeken naar een goed en duurzaam beleid. In Nederland wordt op dit moment ca 60% van al het afval gescheiden. De doelstelling is om dit uit te breiden naar 75%.  Op deze manier belandt er minder afval op de stortplaats. Want het afval dat niet gescheiden, verbrand of gerecycled kan worden belandt op een stortplaats binnen de provincie. In de provincie Noord-Holland zijn nog drie actieve stortplaatsen en een baggerstortplaats. Daarnaast zijn er nog drie oude stortplaatsen welke nog een milieuvergunning hebben. Op deze plaatsen wordt het afval op een verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier opgeslagen. 

Afvalkalender Stede Broec in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Stede Broec:
  • In de gemeente Stede Broec wordt de afvalkalender verzorgd door HVC.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 582 kilo huisvuil ingezameld door de 21,944 inwoners in Stede Broec.
  • In de gemeente Stede Broec wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Stede Broec zijn €362,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Stede Broec gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Stede Broec?

De afvalkalender van de gemeente Stede Broec vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Stede Broec?

Als je container in de gemeente Stede Broec niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Stede Broec of met de afvalverwerker: HVC

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Stede Broec kun je dan contact opnemen met de gemeente Stede Broec. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (HVC) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Stede Broec?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Stede Broec een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Stede Broec als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Stede Broec?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Stede Broec: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Stede Broec. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *