Afvalkalender gemeente Súdwest-Fryslân

Afvalkalender gemeente 2020

Afvalkalender gemeente Súdwest-Fryslân bekijken? Súdwest-Fryslân ligt in de provincie  Friesland en heeft ongeveer 89.881 inwoners. Het afval in Súdwest-Fryslân wordt verzorgd door de gemeente.

Afvalkalender gemeente Súdwest-Fryslân

In de gemeente Súdwest-Fryslân wordt ongeveer 617 kilo huishoudelijk afval per inwoner aangeboden.

Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 127
Papier 56
Glas 20
PMD 0
Grof huishoudelijk Restafval 27
Fijn huishoudelijk Restafval 210

Afvalwijzer Súdwest-Fryslân 2022

Afvalwijzer Súdwest-Fryslân bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Súdwest-Fryslân jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding.

Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit wordt enerzijds gedaan door het motiveren van het afval scheiden. Anderzijds wordt het inleveren van restafval vaak steeds duurder. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Dit kun je eenvoudig doen met een afvalscheidingsprullenbak. Benieuwd naar de mogelijkheden?

Afvalkalender gemeente Súdwest-Fryslân 2022

De afvalkalender van de gemeente Súdwest-Fryslân vind je op:

Milieustraat gemeente Súdwest-Fryslân

Wil je grofvuil wegbrengen naar de milieustraat in Súdwest-Fryslân?  Dit kan je doen bij de vuilstort in Súdwest-Fryslân. Het adres van de milieustraat Súdwest-Fryslân is
  • Milieuparken: Milieustraat Bolsward, Exmorraweg 3a | Milieustraat Heeg, De Draei 17 | Milieustraat Koudum, Spoarleane 2 | Milieustraat Sneek, Wetterskipsdyk 4

Grofvuil gemeente Súdwest-Fryslân

In de milieustraat of stort van jouw gemeente kun je terecht met je grofvuil. Grofvuil is al het afval wat je niet in jouw minicontainer mag of kan gooien. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Dit kun je terugvinden op de website van jouw gemeente.

Afval ophaaldagen Súdwest-Fryslân rondom feestdagen

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Container ombouw

Omdat we steeds meer afval moeten scheiden, krijg je ook vaak te maken met steeds meer kliko’s. Deze Kliko’s zijn vaak niet echt een aanwinst voor je tuin, maar dit kun je eenvoudig oplossen. Met een Klikokast of containerombouw werk je die lelijke containers mooi weg. Benieuwd naar de mogelijkheden voor een Klikokast voor één of meerdere containers?

Oud papier gemeente Súdwest-Fryslân

Oud papier kun je inleveren bij een speciale oud-papiercontainer of bij de milieustraat van jouw gemeente. Waar de oud-papier containers staan kun je vinden op de website van jouw gemeente.