Afvalkalender gemeente Terneuzen

Afvalkalender gemeente Terneuzen bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Terneuzen? Op de afvalkalender van gemeente Terneuzen vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Terneuzen. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Terneuzen wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Terneuzen de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Terneuzen.
Afvalkalender gemeente Terneuzen

Afvalkalender Terneuzen

Afvalkalender gemeente Terneuzen bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Terneuzen kunt vinden? De gemeente Terneuzen ligt in de provincie Zeeland en heeft 54,555 inwoners. De afvalkalender in gemeente Terneuzen wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Terneuzen.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Terneuzen aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Terneuzen (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Terneuzen.

Over afval in de gemeente Terneuzen

In de gemeente Terneuzen wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 54,555 inwoners in de gemeente Terneuzen bieden jaarlijks ongeveer 681 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 118 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 64 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Terneuzen jaarlijks per persoon 21 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Terneuzen. Daarvan biedt iedere persoon 11.5 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 39 kilo grof huishoudelijk afval en 226 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Terneuzen gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Terneuzen

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Terneuzen bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Terneuzen vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Terneuzen

In de gemeente Terneuzen betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Terneuzen betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Terneuzen is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €302.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €353.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Terneuzen: €334.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Terneuzen wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Terneuzen.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Terneuzen.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Terneuzen

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Terneuzen.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 118
Papier 64
Glas 21
PMD 11.5
Grof huishoudelijk Restafval 39
Fijn huishoudelijk Restafval 226

Afvalwijzer gemeente Terneuzen

Afvalwijzer Terneuzen bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Terneuzen jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 681 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 54,555 inwoners van de gemeente Terneuzen, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Terneuzen

Terneuzen is een niet-diftar gemeente. Het scheiden van afval is heel belangrijk. Veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled en al het afval dat vervolgens overblijft wordt gezien als restafval. Een bekend voorbeeld van het recyclen van afval is het GFT-afval. Hiervan wordt compost gemaakt wat goed voor een vruchtbare grond en de biodiversiteit. Zo zijn er een tal van voorbeelden van afval wat kan worden gebruikt voor een tweede leven. Uiteindelijk hou je restafval over waarmee niets wordt gedaan. Voor dit restafval betaal je in veel gemeenten een hogere prijs. Ook voor je eigen portemonnee is het dus belangrijk om je afval goed te scheiden. Wil jij ook jouw afval beter scheiden? Je kunt al een verschil maken door bijvoorbeeld biologisch afbreekbare afvalzakken te gebruiken voor het GFT-afval.

Milieustraat gemeente Terneuzen

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Terneuzen brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Terneuzen op onderstaand adres:
  • ZRD Milieustraat Terneuzen, Koegorsstraat 36, 4541 HT Sluiskil

Volle kliko en extra laten legen?

Een volle container is natuurlijk iets waar niemand op staat te wachten. Daarom kun je bij de gemeente ook een extra leging van je container aanvragen. Hier zijn vaak wel extra kosten aan verbonden. Het is daarom verstandiger om je afval zelf naar de vuilstort of de milieustraat van jouw gemeente te brengen. Maak je gebruik van een ondergrondse container bij jou in de buurt? Als de ondergrondse container vol is dan kun je ook contact opnemen met jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Dit is gratis. Vind je jouw container te klein? Dan kun je contact opnemen met de gemeente om een aanvraag te doen voor een grotere container. Let op: het beleid hiervoor verschilt per gemeente. Je mag afval nooit zomaar naast de container zetten. Hier kun je een boete voor krijgen. Zwerfafval is natuurlijk iets wat niemand wil.

Papieren afvalkalender gemeente Terneuzen

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Terneuzen printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Terneuzen printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Terneuzen

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Terneuzen

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Terneuzen

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Zeeland

De provincie Zeeland heeft het scheiden van afval hoog in het vaandel staan. Binnen de provincie zijn er meerdere initiatieven opgezet om het scheiden van afval te bevorderen. Een van de meest interessante initiatieven is het inzetten van een systeem van bron- en gft-scheiding. Hierbij wordt het huishoudelijk afval gescheiden in diverse categorieën. Hierbij kun je denken aan restafval, papier, plastic, metalen, GFT en PMD afval. Na het scheiden van dit afval worden deze op een duurzame manier verwekt of gerecycled. Er worden vanuit de provincie diverse educatieve programma’s opgesteld om de inwoners te informeren. Over het algemeen is er in Zeeland een groeiende focus op duurzame afvalverwerking en afvalreductie. Dit wordt bereikt door middel van innovatie, educatie en samenwerking tussen gemeenten, bedrijven en inwoners. Door het scheiden van afval, kan er meer afval worden gerecycled en kan er een bijdrage worden geleverd aan een duurzamere toekomst. 

Afvalkalender Terneuzen in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Terneuzen:
  • In de gemeente Terneuzen wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 681 kilo huisvuil ingezameld door de 54,555 inwoners in Terneuzen.
  • In de gemeente Terneuzen wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Terneuzen zijn €334,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Terneuzen gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Terneuzen?

De afvalkalender van de gemeente Terneuzen vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Terneuzen?

Als je container in de gemeente Terneuzen niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Terneuzen of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Terneuzen kun je dan contact opnemen met de gemeente Terneuzen. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Terneuzen?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Terneuzen een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Terneuzen als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Terneuzen?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Terneuzen: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Terneuzen. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *