Afvalkalender gemeente Terschelling

Afvalkalender gemeente 2020

Afvalkalender gemeente Terschelling bekijken? Terschelling ligt in de provincie  Friesland en heeft ongeveer 4.846 inwoners. Het afval in Terschelling wordt verzorgd door Omrin.

Afvalkalender gemeente Terschelling

In de gemeente Terschelling wordt ongeveer 579 kilo huishoudelijk afval per inwoner aangeboden.

Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 0
Papier 48
Glas 59
PMD 0
Grof huishoudelijk Restafval 37
Fijn huishoudelijk Restafval 337

Afvalwijzer Terschelling 2022

Afvalwijzer Terschelling bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Terschelling jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding.

Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit wordt enerzijds gedaan door het motiveren van het afval scheiden. Anderzijds wordt het inleveren van restafval vaak steeds duurder. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Dit kun je eenvoudig doen met een afvalscheidingsprullenbak. Benieuwd naar de mogelijkheden?

Afvalkalender gemeente Terschelling 2022

De afvalkalender van de gemeente Terschelling vind je op:

Milieustraat gemeente Terschelling

Wil je grofvuil wegbrengen naar de milieustraat in Terschelling?  Dit kan je doen bij de vuilstort in Terschelling. Het adres van de milieustraat Terschelling is
  • Milieustraat Terschelling, Nieuwedijk 4, 8881 HC West-Terschelling

Grofvuil gemeente Terschelling

In de milieustraat of stort van jouw gemeente kun je terecht met je grofvuil. Grofvuil is al het afval wat je niet in jouw minicontainer mag of kan gooien. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Dit kun je terugvinden op de website van jouw gemeente.

Afval ophaaldagen Terschelling rondom feestdagen

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Container ombouw

Omdat we steeds meer afval moeten scheiden, krijg je ook vaak te maken met steeds meer kliko’s. Deze Kliko’s zijn vaak niet echt een aanwinst voor je tuin, maar dit kun je eenvoudig oplossen. Met een Klikokast of containerombouw werk je die lelijke containers mooi weg. Benieuwd naar de mogelijkheden voor een Klikokast voor één of meerdere containers?

Oud papier gemeente Terschelling

Oud papier kun je inleveren bij een speciale oud-papiercontainer of bij de milieustraat van jouw gemeente. Waar de oud-papier containers staan kun je vinden op de website van jouw gemeente.