Afvalkalender gemeente Texel

Afvalkalender gemeente Texel bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Texel? Op de afvalkalender van gemeente Texel vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Texel. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Texel wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Texel de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Texel.
Afvalkalender gemeente Texel

Afvalkalender Texel

Afvalkalender gemeente Texel bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Texel kunt vinden? De gemeente Texel ligt in de provincie Noord-Holland en heeft 13,687 inwoners. De afvalkalender in gemeente Texel wordt verzorgd door HVC. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Texel.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Texel aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Texel (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Texel.

Over afval in de gemeente Texel

In de gemeente Texel wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 13,687 inwoners in de gemeente Texel bieden jaarlijks ongeveer 1251 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 113 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 53 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Texel jaarlijks per persoon 38 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Texel. Daarvan biedt iedere persoon 38 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 71 kilo grof huishoudelijk afval en 231 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Texel gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Texel

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Texel bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Texel vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Texel

In de gemeente Texel betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Texel betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Texel is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €206.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €332.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Texel: €283.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Texel wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Texel.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Texel.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Texel

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Texel.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 113
Papier 53
Glas 38
PMD 38
Grof huishoudelijk Restafval 71
Fijn huishoudelijk Restafval 231

Afvalwijzer gemeente Texel

Afvalwijzer Texel bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Texel jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 1251 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 13,687 inwoners van de gemeente Texel, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Texel

Texel is een niet-diftar gemeente. Het scheiden van afval is heel belangrijk. Veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled en al het afval dat vervolgens overblijft wordt gezien als restafval. Een bekend voorbeeld van het recyclen van afval is het GFT-afval. Hiervan wordt compost gemaakt wat goed voor een vruchtbare grond en de biodiversiteit. Zo zijn er een tal van voorbeelden van afval wat kan worden gebruikt voor een tweede leven. Uiteindelijk hou je restafval over waarmee niets wordt gedaan. Voor dit restafval betaal je in veel gemeenten een hogere prijs. Ook voor je eigen portemonnee is het dus belangrijk om je afval goed te scheiden. Wil jij ook jouw afval beter scheiden? Je kunt al een verschil maken door bijvoorbeeld biologisch afbreekbare afvalzakken te gebruiken voor het GFT-afval.

Milieustraat gemeente Texel

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Texel brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Texel op onderstaand adres:
  • HVC Afvalbrengstation Texel, De Vang 27, 1792 CV Oudeschild

Container niet geleegd of extra laten legen?

Zit de ondergrondse container vol? Dit is erg vervelend. Vaak is het zo dat de container niet vol zit maar verstopt is geraakt doordat er iemand te grote stukken afval heeft afgestort. Hierdoor kan het lijken alsof de ondergrondse container vol zit. Op de ondergrondse container zit vaak een sticker met een telefoonnummer wat je kunt bellen. Je kunt dan een melding maken. Leg nooit afval naast de container. Want hierdoor kan het afval in de natuur rondslingeren en dan krijg je zwerfafval. Daarnaast staat er een boete op wanneer je het afval op een niet juiste manier afstort. Wil je jouw afval toch afstorten? Maak dan een online of telefonische afspraak met jouw gemeente of afvalverwerker. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om het afval af te storten naar de milieustraat.  

Papieren afvalkalender gemeente Texel

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Texel printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van HVC.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Texel printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Texel

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Texel

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Texel

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland wordt er samengewerkt met de gemeenten om een goed beleid te voeren rondom afvalverwerking. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het afvoeren van huishoudelijk afval bij de gemeenten. Zij vertrekken jaarlijks de afvalkalender. Maar in de provincie worden de (milieu)vergunningen verstrekt en gekeken naar een goed en duurzaam beleid. In Nederland wordt op dit moment ca 60% van al het afval gescheiden. De doelstelling is om dit uit te breiden naar 75%.  Op deze manier belandt er minder afval op de stortplaats. Want het afval dat niet gescheiden, verbrand of gerecycled kan worden belandt op een stortplaats binnen de provincie. In de provincie Noord-Holland zijn nog drie actieve stortplaatsen en een baggerstortplaats. Daarnaast zijn er nog drie oude stortplaatsen welke nog een milieuvergunning hebben. Op deze plaatsen wordt het afval op een verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier opgeslagen. 

Afvalkalender Texel in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Texel:
  • In de gemeente Texel wordt de afvalkalender verzorgd door HVC.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 1251 kilo huisvuil ingezameld door de 13,687 inwoners in Texel.
  • In de gemeente Texel wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Texel zijn €283,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Texel gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Texel?

De afvalkalender van de gemeente Texel vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Texel?

Als je container in de gemeente Texel niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Texel of met de afvalverwerker: HVC

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Texel kun je dan contact opnemen met de gemeente Texel. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (HVC) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Texel?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Texel een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Texel als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Texel?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Texel: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Texel. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Texel”

  1. Geachte K.B. Flu-Beumer,

   U kunt dan het beste contact opnemen met de gemeente of uw afvalbeheerder over de vervangende afval ophaaldag.

   Met vriendelijke groet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *