Afvalkalender gemeente Teylingen

Afvalkalender gemeente Teylingen bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2023 van de gemeente Teylingen? Op de afvalkalender van gemeente Teylingen vind je de actuele afval ophaaldagen. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Teylingen wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Teylingen de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Teylingen.
Afvalkalender gemeente Teylingen

Afvalkalender Teylingen

Afvalkalender gemeente Teylingen bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Teylingen kunt vinden? De gemeente Teylingen ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 37,941 inwoners. De afvalkalender in gemeente Teylingen wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Teylingen.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Teylingen aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Teylingen (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Teylingen.

Over afval in de gemeente Teylingen

In de gemeente Teylingen wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 37,941 inwoners in de gemeente Teylingen bieden jaarlijks ongeveer 472 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 84 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 44 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Teylingen jaarlijks per persoon 24 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Teylingen. Daarvan biedt iedere persoon 15.2 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 20 kilo grof huishoudelijk afval en 164 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Teylingen gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2023 Teylingen

Wil je de afvalkalender 2023 van de gemeente Teylingen bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Teylingen vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2023 gemeente Teylingen

In de gemeente Teylingen betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Teylingen betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2023 in de gemeente Teylingen is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €213.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €253.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Teylingen: €240.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Teylingen wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Teylingen.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Teylingen.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Teylingen

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Teylingen.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 84
Papier 44
Glas 24
PMD 15.2
Grof huishoudelijk Restafval 20
Fijn huishoudelijk Restafval 164

Afvalwijzer gemeente Teylingen

Afvalwijzer Teylingen bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Teylingen jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 472 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 37,941 inwoners van de gemeente Teylingen, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Teylingen

Teylingen is een niet-diftar gemeente. Het scheiden van afval is heel belangrijk. Veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled en al het afval dat vervolgens overblijft wordt gezien als restafval. Een bekend voorbeeld van het recyclen van afval is het GFT-afval. Hiervan wordt compost gemaakt wat goed voor een vruchtbare grond en de biodiversiteit. Zo zijn er een tal van voorbeelden van afval wat kan worden gebruikt voor een tweede leven. Uiteindelijk hou je restafval over waarmee niets wordt gedaan. Voor dit restafval betaal je in veel gemeenten een hogere prijs. Ook voor je eigen portemonnee is het dus belangrijk om je afval goed te scheiden. Wil jij ook jouw afval beter scheiden? Je kunt al een verschil maken door bijvoorbeeld biologisch afbreekbare afvalzakken te gebruiken voor het GFT-afval.

Milieustraat gemeente Teylingen

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Teylingen brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Teylingen op onderstaand adres:
  • Milieustraat Teylingen, Nijverheidsweg 32, 2215 MH Voorhout

Niet geleegd, extra container of container vol?

Is jouw kliko niet geleegd? De gemeente of afvalverwerker binnen jouw gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van het huishoudelijk afval. Denk hierbij aan restafval, papier en GFT-afval. Op de afvalkalender van jouw gemeente vind je informatie over het aanbieden van afval. Doe dit op de juiste momenten en op de daarvoor bestemde plaatsen. Is jouw container toch niet geleegd? Neem dan telefonisch contact op met jouw gemeente. Zij kunnen dan alsnog het afval ophalen. Mocht het zo zijn dat je er niet (lang) mee wilt blijven zitten kun je ervoor kiezen om het afval zelf af te storten. Er zijn hiervoor diverse mogelijkheden. Bij veel supermarkten/ winkelcentra is het mogelijk om afval af te storten. Ook is er altijd wel een milieustraat bij jou in de buurt voor het afstorten van huishoudelijk afval. 

Papieren afvalkalender gemeente Teylingen

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Grofvuil gemeente Teylingen

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Teylingen

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Teylingen

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Teylingen in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Teylingen:
  • In de gemeente Teylingen wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 472 kilo huisvuil ingezameld door de 37,941 inwoners in Teylingen.
  • In de gemeente Teylingen wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Teylingen zijn €240,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Teylingen gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2023) van de gemeente Teylingen?

De afvalkalender van de gemeente Teylingen vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Teylingen?

Als je container in de gemeente Teylingen niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Teylingen of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Teylingen kun je dan contact opnemen met de gemeente Teylingen. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Teylingen?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Teylingen een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Teylingen als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Teylingen?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Teylingen: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Teylingen. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *