Afvalkalender gemeente Tholen

Afvalkalender gemeente Tholen bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Tholen? Op de afvalkalender van gemeente Tholen vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Tholen. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Tholen wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Tholen de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Tholen.
Afvalkalender gemeente Tholen

Afvalkalender Tholen

Afvalkalender gemeente Tholen bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Tholen kunt vinden? De gemeente Tholen ligt in de provincie Zeeland en heeft 26,425 inwoners. De afvalkalender in gemeente Tholen wordt verzorgd door ZRD. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Tholen.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Tholen aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Tholen (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Tholen.

Over afval in de gemeente Tholen

In de gemeente Tholen wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 26,425 inwoners in de gemeente Tholen bieden jaarlijks ongeveer 759 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 143 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 57 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Tholen jaarlijks per persoon 19 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Tholen. Daarvan biedt iedere persoon 24 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 15 kilo grof huishoudelijk afval en 146 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Tholen gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Tholen

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Tholen bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Tholen vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Tholen

In de gemeente Tholen betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Tholen betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Tholen is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €215.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €276.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Tholen: €257.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Tholen wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Tholen.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Tholen.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Tholen

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Tholen.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 143
Papier 57
Glas 19
PMD 24
Grof huishoudelijk Restafval 15
Fijn huishoudelijk Restafval 146

Afvalwijzer gemeente Tholen

Afvalwijzer Tholen bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Tholen jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 759 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 26,425 inwoners van de gemeente Tholen, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Tholen

Tholen is een niet-diftar gemeente. Het scheiden van afval is heel belangrijk. Veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled en al het afval dat vervolgens overblijft wordt gezien als restafval. Een bekend voorbeeld van het recyclen van afval is het GFT-afval. Hiervan wordt compost gemaakt wat goed voor een vruchtbare grond en de biodiversiteit. Zo zijn er een tal van voorbeelden van afval wat kan worden gebruikt voor een tweede leven. Uiteindelijk hou je restafval over waarmee niets wordt gedaan. Voor dit restafval betaal je in veel gemeenten een hogere prijs. Ook voor je eigen portemonnee is het dus belangrijk om je afval goed te scheiden. Wil jij ook jouw afval beter scheiden? Je kunt al een verschil maken door bijvoorbeeld biologisch afbreekbare afvalzakken te gebruiken voor het GFT-afval.

Milieustraat gemeente Tholen

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Tholen brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Tholen op onderstaand adres:
  • ZRD Milieustraat Tholen, Nijverheidsweg 36, 4695 RC Sint-Maartensdijk

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Tholen

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Tholen printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van ZRD.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Tholen printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Tholen

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Tholen

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Tholen

Wanneer wordt het papier opgehaald en waar kun je oud papier laten? Veel gemeenten maken gebruik van speciale papierbakken. Deze bakken voor oud papier vind je vaak in de buurt van winkelcentra, scholen en op pleinen. In sommige gemeenten wordt er aan het begin van het kalenderjaar een afvalkalender uitgegeven. Hierin staat aangegeven op welke dagen per jaar jij het oud papier aan de weg kunt zetten. Zorg er wel voor dat het een stevig gebonden pakketje is zodat het papier niet rondslingerd. Met het scheiden van oud papier draag jij bij aan een duurzame circulaire economie. Van het oud papier worden nieuwe producten gemaakt. Benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw gemeente? Bekijk de website van jouw gemeente om te zien waar jij jouw oud papier kunt laten.

Afvalbeleid in de provincie Zeeland

De provincie Zeeland heeft het scheiden van afval hoog in het vaandel staan. Binnen de provincie zijn er meerdere initiatieven opgezet om het scheiden van afval te bevorderen. Een van de meest interessante initiatieven is het inzetten van een systeem van bron- en gft-scheiding. Hierbij wordt het huishoudelijk afval gescheiden in diverse categorieën. Hierbij kun je denken aan restafval, papier, plastic, metalen, GFT en PMD afval. Na het scheiden van dit afval worden deze op een duurzame manier verwekt of gerecycled. Er worden vanuit de provincie diverse educatieve programma’s opgesteld om de inwoners te informeren. Over het algemeen is er in Zeeland een groeiende focus op duurzame afvalverwerking en afvalreductie. Dit wordt bereikt door middel van innovatie, educatie en samenwerking tussen gemeenten, bedrijven en inwoners. Door het scheiden van afval, kan er meer afval worden gerecycled en kan er een bijdrage worden geleverd aan een duurzamere toekomst. 

Afvalkalender Tholen in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Tholen:
  • In de gemeente Tholen wordt de afvalkalender verzorgd door ZRD.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 759 kilo huisvuil ingezameld door de 26,425 inwoners in Tholen.
  • In de gemeente Tholen wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Tholen zijn €257,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Tholen gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Tholen?

De afvalkalender van de gemeente Tholen vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Tholen?

Als je container in de gemeente Tholen niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Tholen of met de afvalverwerker: ZRD

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Tholen kun je dan contact opnemen met de gemeente Tholen. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (ZRD) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Tholen?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Tholen een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Tholen als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Tholen?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Tholen: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Tholen. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Tholen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *