Afvalkalender gemeente Tiel

Afvalkalender gemeente Tiel bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Tiel? Op de afvalkalender van gemeente Tiel vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Tiel. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Tiel wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Tiel de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Tiel.
Afvalkalender gemeente Tiel

Afvalkalender Tiel

Afvalkalender gemeente Tiel bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Tiel kunt vinden? De gemeente Tiel ligt in de provincie Gelderland en heeft 42,291 inwoners. De afvalkalender in gemeente Tiel wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Tiel.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Tiel aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Tiel (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Tiel.

Over afval in de gemeente Tiel

In de gemeente Tiel wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 42,291 inwoners in de gemeente Tiel bieden jaarlijks ongeveer 430 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 103 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 47 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Tiel jaarlijks per persoon 22 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Tiel. Daarvan biedt iedere persoon 21.8 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 18 kilo grof huishoudelijk afval en 122 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Tiel gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Tiel

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Tiel bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Tiel vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Tiel

In de gemeente Tiel betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Tiel betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Tiel is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €295.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €327.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Tiel: €315.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Tiel wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Tiel.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Tiel.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Tiel

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Tiel.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 103
Papier 47
Glas 22
PMD 21.8
Grof huishoudelijk Restafval 18
Fijn huishoudelijk Restafval 122

Afvalwijzer gemeente Tiel

Afvalwijzer Tiel bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Tiel jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 430 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 42,291 inwoners van de gemeente Tiel, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Tiel

Tiel is een diftar gemeente. Het scheiden van afval is heel belangrijk. Veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled en al het afval dat vervolgens overblijft wordt gezien als restafval. Een bekend voorbeeld van het recyclen van afval is het GFT-afval. Hiervan wordt compost gemaakt wat goed voor een vruchtbare grond en de biodiversiteit. Zo zijn er een tal van voorbeelden van afval wat kan worden gebruikt voor een tweede leven. Uiteindelijk hou je restafval over waarmee niets wordt gedaan. Voor dit restafval betaal je in veel gemeenten een hogere prijs. Ook voor je eigen portemonnee is het dus belangrijk om je afval goed te scheiden. Wil jij ook jouw afval beter scheiden? Je kunt al een verschil maken door bijvoorbeeld biologisch afbreekbare afvalzakken te gebruiken voor het GFT-afval.

Milieustraat gemeente Tiel

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Tiel brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Tiel op onderstaand adres:
  • Milieustraat Tiel, 10, De Riemsdijk 8, 4004 LC Tiel

Volle kliko en extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Tiel

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Tiel printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Tiel printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Tiel

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Tiel

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Tiel

Oud papier kun je inleveren bij een speciale oud-papiercontainer of bij de milieustraat van jouw gemeente. Vaak zijn er enkele instructies aan verbonden. Zo kun je het beste ervoor kiezen om het papier kleiner te maken zodat het beter past in de ondergrondse container. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden bij veel supermarkten om jouw oud papier in te leveren. In sommige gemeenten wordt er jaarlijks op enkele dagen het oud papier opgehaald. Dit kun je dan op de aangegeven plaatsen aan de straat zetten. Verstandig is het om het papier even te binden met een afbreekbaar touw zodat jouw afval niet rondslingerd in de natuur. Waar de oud-papier containers staan kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Tiel in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Tiel:
  • In de gemeente Tiel wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 430 kilo huisvuil ingezameld door de 42,291 inwoners in Tiel.
  • In de gemeente Tiel wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Tiel zijn €315,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Tiel gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Tiel?

De afvalkalender van de gemeente Tiel vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Tiel?

Als je container in de gemeente Tiel niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Tiel of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Tiel kun je dan contact opnemen met de gemeente Tiel. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Tiel?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Tiel een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Tiel als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Tiel?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Tiel: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Tiel. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *