Afvalkalender gemeente Tietjerksteradeel

Afvalkalender gemeente Tietjerksteradeel bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Tietjerksteradeel? Op de afvalkalender van gemeente Tietjerksteradeel vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Tietjerksteradeel. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Tietjerksteradeel wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Tietjerksteradeel de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Tietjerksteradeel.
Afvalkalender gemeente Tietjerksteradeel

Afvalkalender Tietjerksteradeel

Afvalkalender gemeente Tietjerksteradeel bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Tietjerksteradeel kunt vinden? De gemeente Tietjerksteradeel ligt in de provincie Friesland en heeft 32,322 inwoners. De afvalkalender in gemeente Tietjerksteradeel wordt verzorgd door Omrin. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Tietjerksteradeel.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Tietjerksteradeel aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Tietjerksteradeel (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Tietjerksteradeel.

Over afval in de gemeente Tietjerksteradeel

In de gemeente Tietjerksteradeel wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 32,322 inwoners in de gemeente Tietjerksteradeel bieden jaarlijks ongeveer 680 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 168 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 56 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Tietjerksteradeel jaarlijks per persoon 19 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Tietjerksteradeel. Daarvan biedt iedere persoon 0 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 32 kilo grof huishoudelijk afval en 170 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Tietjerksteradeel gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Tietjerksteradeel

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Tietjerksteradeel bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Tietjerksteradeel vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Tietjerksteradeel

In de gemeente Tietjerksteradeel betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Tietjerksteradeel betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Tietjerksteradeel is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €204.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €292.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Tietjerksteradeel: €264.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Tietjerksteradeel wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Tietjerksteradeel.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Tietjerksteradeel.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Tietjerksteradeel

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Tietjerksteradeel.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 168
Papier 56
Glas 19
PMD 0
Grof huishoudelijk Restafval 32
Fijn huishoudelijk Restafval 170

Afvalwijzer gemeente Tietjerksteradeel

Afvalwijzer Tietjerksteradeel bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Tietjerksteradeel jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 680 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 32,322 inwoners van de gemeente Tietjerksteradeel, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Tietjerksteradeel

Tietjerksteradeel is een niet-diftar gemeente. Het scheiden van afval is heel belangrijk. Veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled en al het afval dat vervolgens overblijft wordt gezien als restafval. Een bekend voorbeeld van het recyclen van afval is het GFT-afval. Hiervan wordt compost gemaakt wat goed voor een vruchtbare grond en de biodiversiteit. Zo zijn er een tal van voorbeelden van afval wat kan worden gebruikt voor een tweede leven. Uiteindelijk hou je restafval over waarmee niets wordt gedaan. Voor dit restafval betaal je in veel gemeenten een hogere prijs. Ook voor je eigen portemonnee is het dus belangrijk om je afval goed te scheiden. Wil jij ook jouw afval beter scheiden? Je kunt al een verschil maken door bijvoorbeeld biologisch afbreekbare afvalzakken te gebruiken voor het GFT-afval.

Milieustraat gemeente Tietjerksteradeel

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Tietjerksteradeel brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Tietjerksteradeel op onderstaand adres:
  • Milieustraat Burgum, Mr, Meester W.M. Oppedijk van Veenweg 10, 9251 GA Burgum

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Tietjerksteradeel

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Tietjerksteradeel printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Omrin.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Tietjerksteradeel printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Tietjerksteradeel

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Tietjerksteradeel

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Tietjerksteradeel

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Friesland

De provincie Friesland heeft verschillende systemen en maatregelen genomen om haar inwoners te informeren over het verwerken van afval. Een van de belangrijkste is de afvalkalender. Deze kalender geeft inzicht in welke afvalsoorten op welke dagen worden opgehaald en geeft informatie over de regels voor afvalinzameling. Daarnaast wordt er veel samen gewerkt binnen de gemeente met lokale winkelcentra en andere afvalophaal plaatsen. Op deze locaties kun je vaak gemakkelijk jouw afval scheiden. Denk hierbij aan rest-afval, plastic, karton/ oud papier, glas en textiel. Daarnaast zijn er diverse campagnes vanuit de gemeente waarbij inwoners worden geïnformeerd over het belang van recycling en afvalvermindering. Wil je weten hoe jij hieraan bij kan dragen? Lees dan verder. 

Afvalkalender Tietjerksteradeel in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Tietjerksteradeel:
  • In de gemeente Tietjerksteradeel wordt de afvalkalender verzorgd door Omrin.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 680 kilo huisvuil ingezameld door de 32,322 inwoners in Tietjerksteradeel.
  • In de gemeente Tietjerksteradeel wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Tietjerksteradeel zijn €264,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Tietjerksteradeel gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Tietjerksteradeel?

De afvalkalender van de gemeente Tietjerksteradeel vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Tietjerksteradeel?

Als je container in de gemeente Tietjerksteradeel niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Tietjerksteradeel of met de afvalverwerker: Omrin

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Tietjerksteradeel kun je dan contact opnemen met de gemeente Tietjerksteradeel. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Omrin) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Tietjerksteradeel?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Tietjerksteradeel een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Tietjerksteradeel als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Tietjerksteradeel?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Tietjerksteradeel: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Tietjerksteradeel. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *