Afvalkalender gemeente Tilburg

Afvalkalender gemeente Tilburg bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Tilburg? Op de afvalkalender van gemeente Tilburg vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Tilburg. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Tilburg wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Tilburg de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Tilburg.
Afvalkalender gemeente Tilburg

Afvalkalender Tilburg

Afvalkalender gemeente Tilburg bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Tilburg kunt vinden? De gemeente Tilburg ligt in de provincie Noord-Brabant en heeft 224,702 inwoners. De afvalkalender in gemeente Tilburg wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Tilburg.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Tilburg aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Tilburg (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Tilburg.

Over afval in de gemeente Tilburg

In de gemeente Tilburg wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 224,702 inwoners in de gemeente Tilburg bieden jaarlijks ongeveer 408 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 69 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 53 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Tilburg jaarlijks per persoon 21 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Tilburg. Daarvan biedt iedere persoon 25.2 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 21 kilo grof huishoudelijk afval en 126 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Tilburg gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Tilburg

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Tilburg bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Tilburg vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Tilburg

In de gemeente Tilburg betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Tilburg betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Tilburg is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €261.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €289.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Tilburg: €275.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Tilburg wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Tilburg.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Tilburg.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Tilburg

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Tilburg.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 69
Papier 53
Glas 21
PMD 25.2
Grof huishoudelijk Restafval 21
Fijn huishoudelijk Restafval 126

Afvalwijzer gemeente Tilburg

Afvalwijzer Tilburg bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Tilburg jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 408 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 224,702 inwoners van de gemeente Tilburg, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Tilburg

Tilburg is een niet-diftar gemeente. Het scheiden van afval is heel belangrijk. Veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled en al het afval dat vervolgens overblijft wordt gezien als restafval. Een bekend voorbeeld van het recyclen van afval is het GFT-afval. Hiervan wordt compost gemaakt wat goed voor een vruchtbare grond en de biodiversiteit. Zo zijn er een tal van voorbeelden van afval wat kan worden gebruikt voor een tweede leven. Uiteindelijk hou je restafval over waarmee niets wordt gedaan. Voor dit restafval betaal je in veel gemeenten een hogere prijs. Ook voor je eigen portemonnee is het dus belangrijk om je afval goed te scheiden. Wil jij ook jouw afval beter scheiden? Je kunt al een verschil maken door bijvoorbeeld biologisch afbreekbare afvalzakken te gebruiken voor het GFT-afval.

Milieustraat gemeente Tilburg

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Tilburg brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Tilburg op onderstaand adres:
  • Miieustraat Tilburg Albion, Caledoniastraat 13, 5047 TZ Tilburg

Volle kliko en extra laten legen?

Een volle container is natuurlijk iets waar niemand op staat te wachten. Daarom kun je bij de gemeente ook een extra leging van je container aanvragen. Hier zijn vaak wel extra kosten aan verbonden. Het is daarom verstandiger om je afval zelf naar de vuilstort of de milieustraat van jouw gemeente te brengen. Maak je gebruik van een ondergrondse container bij jou in de buurt? Als de ondergrondse container vol is dan kun je ook contact opnemen met jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Dit is gratis. Vind je jouw container te klein? Dan kun je contact opnemen met de gemeente om een aanvraag te doen voor een grotere container. Let op: het beleid hiervoor verschilt per gemeente. Je mag afval nooit zomaar naast de container zetten. Hier kun je een boete voor krijgen. Zwerfafval is natuurlijk iets wat niemand wil.

Papieren afvalkalender gemeente Tilburg

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Tilburg printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Tilburg printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Tilburg

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Tilburg

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Tilburg

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Brabant

Woon jij in Noord-Brabant en ben je opzoek naar de afvalkalender? De provincie Noord-Brabant is een van de eerste provincies in Nederland die een ambitieuze doelstelling heeft rondom afvalverwerking. Binnen alle gemeenten willen zij om in 2030 een volledig circulaire economie te hebben. Een circulaire economie houdt in dat de reststoffen (afval) zoveel mogelijk worden ingezet om nieuwe grondstoffen te maken. Op deze manier worden er geen (nieuwe) grondstoffen meer uitgeput. Een belangrijk onderdeel hiervan is afvalreductie. Door nauw samen te werken met de gemeenten en afvalverwerkers probeert de provincie de doelstelling te behalen. Zij proberen dit samen te bereiken door middel van educatie en ook hulpmiddelen zoals het inzetten van afvalcoaches. Naast reductie is afvalscheiding ook een belangrijk thema binnen de provincie. Jij kunt jouw steentje bijdragen door zorgvuldig om te gaan met jouw afval.  

Afvalkalender Tilburg in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Tilburg:
  • In de gemeente Tilburg wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 408 kilo huisvuil ingezameld door de 224,702 inwoners in Tilburg.
  • In de gemeente Tilburg wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Tilburg zijn €275,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Tilburg gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Tilburg?

De afvalkalender van de gemeente Tilburg vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Tilburg?

Als je container in de gemeente Tilburg niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Tilburg of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Tilburg kun je dan contact opnemen met de gemeente Tilburg. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Tilburg?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Tilburg een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Tilburg als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Tilburg?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Tilburg: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Tilburg. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *