Afvalkalender gemeente Uitgeest

Afvalkalender gemeente Uitgeest bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Uitgeest? Op de afvalkalender van gemeente Uitgeest vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Uitgeest. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Uitgeest wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Uitgeest de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Uitgeest.
Afvalkalender gemeente Uitgeest

Afvalkalender Uitgeest

Afvalkalender gemeente Uitgeest bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Uitgeest kunt vinden? De gemeente Uitgeest ligt in de provincie Noord-Holland en heeft 13,556 inwoners. De afvalkalender in gemeente Uitgeest wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Uitgeest.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Uitgeest aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Uitgeest (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Uitgeest.

Over afval in de gemeente Uitgeest

In de gemeente Uitgeest wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 13,556 inwoners in de gemeente Uitgeest bieden jaarlijks ongeveer 499 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 95 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 41 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Uitgeest jaarlijks per persoon 18 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Uitgeest. Daarvan biedt iedere persoon 12.7 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 24 kilo grof huishoudelijk afval en 193 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Uitgeest gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Uitgeest

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Uitgeest bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Uitgeest vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Uitgeest

In de gemeente Uitgeest betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Uitgeest betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Uitgeest is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €220.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €367.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Uitgeest: €325.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Uitgeest wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Uitgeest.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Uitgeest.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Uitgeest

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Uitgeest.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 95
Papier 41
Glas 18
PMD 12.7
Grof huishoudelijk Restafval 24
Fijn huishoudelijk Restafval 193

Afvalwijzer gemeente Uitgeest

Afvalwijzer Uitgeest bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Uitgeest jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 499 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 13,556 inwoners van de gemeente Uitgeest, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Uitgeest

Uitgeest is een diftar gemeente. Het scheiden van afval is heel belangrijk. Veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled en al het afval dat vervolgens overblijft wordt gezien als restafval. Een bekend voorbeeld van het recyclen van afval is het GFT-afval. Hiervan wordt compost gemaakt wat goed voor een vruchtbare grond en de biodiversiteit. Zo zijn er een tal van voorbeelden van afval wat kan worden gebruikt voor een tweede leven. Uiteindelijk hou je restafval over waarmee niets wordt gedaan. Voor dit restafval betaal je in veel gemeenten een hogere prijs. Ook voor je eigen portemonnee is het dus belangrijk om je afval goed te scheiden. Wil jij ook jouw afval beter scheiden? Je kunt al een verschil maken door bijvoorbeeld biologisch afbreekbare afvalzakken te gebruiken voor het GFT-afval.

Milieustraat gemeente Uitgeest

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Uitgeest brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Uitgeest op onderstaand adres:
  • Milieustraat Uitgeest, Molenwerf 27, 1911 DB Uitgeest

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Is jouw kliko niet geleegd? De gemeente of afvalverwerker binnen jouw gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van het huishoudelijk afval. Denk hierbij aan restafval, papier en GFT-afval. Op de afvalkalender van jouw gemeente vind je informatie over het aanbieden van afval. Doe dit op de juiste momenten en op de daarvoor bestemde plaatsen. Is jouw container toch niet geleegd? Neem dan telefonisch contact op met jouw gemeente. Zij kunnen dan alsnog het afval ophalen. Mocht het zo zijn dat je er niet (lang) mee wilt blijven zitten kun je ervoor kiezen om het afval zelf af te storten. Er zijn hiervoor diverse mogelijkheden. Bij veel supermarkten/ winkelcentra is het mogelijk om afval af te storten. Ook is er altijd wel een milieustraat bij jou in de buurt voor het afstorten van huishoudelijk afval. 

Papieren afvalkalender gemeente Uitgeest

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Uitgeest printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Uitgeest printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Uitgeest

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Uitgeest

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Uitgeest

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland wordt er samengewerkt met de gemeenten om een goed beleid te voeren rondom afvalverwerking. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het afvoeren van huishoudelijk afval bij de gemeenten. Zij vertrekken jaarlijks de afvalkalender. Maar in de provincie worden de (milieu)vergunningen verstrekt en gekeken naar een goed en duurzaam beleid. In Nederland wordt op dit moment ca 60% van al het afval gescheiden. De doelstelling is om dit uit te breiden naar 75%.  Op deze manier belandt er minder afval op de stortplaats. Want het afval dat niet gescheiden, verbrand of gerecycled kan worden belandt op een stortplaats binnen de provincie. In de provincie Noord-Holland zijn nog drie actieve stortplaatsen en een baggerstortplaats. Daarnaast zijn er nog drie oude stortplaatsen welke nog een milieuvergunning hebben. Op deze plaatsen wordt het afval op een verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier opgeslagen. 

Afvalkalender Uitgeest in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Uitgeest:
  • In de gemeente Uitgeest wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 499 kilo huisvuil ingezameld door de 13,556 inwoners in Uitgeest.
  • In de gemeente Uitgeest wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Uitgeest zijn €325,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Uitgeest gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Uitgeest?

De afvalkalender van de gemeente Uitgeest vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Uitgeest?

Als je container in de gemeente Uitgeest niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Uitgeest of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Uitgeest kun je dan contact opnemen met de gemeente Uitgeest. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Uitgeest?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Uitgeest een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Uitgeest als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Uitgeest?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Uitgeest: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Uitgeest. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Uitgeest”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *