Afvalkalender gemeente Uithoorn

Afvalkalender gemeente Uithoorn bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Uithoorn? Op de afvalkalender van gemeente Uithoorn vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Uithoorn. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Uithoorn wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Uithoorn de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Uithoorn.
Afvalkalender gemeente Uithoorn

Afvalkalender Uithoorn

Afvalkalender gemeente Uithoorn bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Uithoorn kunt vinden? De gemeente Uithoorn ligt in de provincie Noord-Holland en heeft 31,007 inwoners. De afvalkalender in gemeente Uithoorn wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Uithoorn.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Uithoorn aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Uithoorn (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Uithoorn.

Over afval in de gemeente Uithoorn

In de gemeente Uithoorn wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 31,007 inwoners in de gemeente Uithoorn bieden jaarlijks ongeveer 491 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 6 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 49 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Uithoorn jaarlijks per persoon 21 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Uithoorn. Daarvan biedt iedere persoon 25 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 20 kilo grof huishoudelijk afval en 240 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Uithoorn gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Uithoorn

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Uithoorn bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Uithoorn vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Uithoorn

In de gemeente Uithoorn betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Uithoorn betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Uithoorn is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €278.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €323.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Uithoorn: €308.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Uithoorn wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Uithoorn.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Uithoorn.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Uithoorn

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Uithoorn.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 6
Papier 49
Glas 21
PMD 25
Grof huishoudelijk Restafval 20
Fijn huishoudelijk Restafval 240

Afvalwijzer gemeente Uithoorn

Afvalwijzer Uithoorn bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Uithoorn jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 491 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 31,007 inwoners van de gemeente Uithoorn, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Uithoorn

Uithoorn is een niet-diftar gemeente. Het scheiden van afval is heel belangrijk. Veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled en al het afval dat vervolgens overblijft wordt gezien als restafval. Een bekend voorbeeld van het recyclen van afval is het GFT-afval. Hiervan wordt compost gemaakt wat goed voor een vruchtbare grond en de biodiversiteit. Zo zijn er een tal van voorbeelden van afval wat kan worden gebruikt voor een tweede leven. Uiteindelijk hou je restafval over waarmee niets wordt gedaan. Voor dit restafval betaal je in veel gemeenten een hogere prijs. Ook voor je eigen portemonnee is het dus belangrijk om je afval goed te scheiden. Wil jij ook jouw afval beter scheiden? Je kunt al een verschil maken door bijvoorbeeld biologisch afbreekbare afvalzakken te gebruiken voor het GFT-afval.

Milieustraat gemeente Uithoorn

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Uithoorn brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Uithoorn op onderstaand adres:
  • Milieustraat Uithoorn, Scheidingsdepot Uithoorn, Industrieweg 29, 1422 AH Uithoorn

Volle kliko en extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Uithoorn

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Uithoorn printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Uithoorn printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Uithoorn

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Uithoorn

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Uithoorn

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland wordt er samengewerkt met de gemeenten om een goed beleid te voeren rondom afvalverwerking. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het afvoeren van huishoudelijk afval bij de gemeenten. Zij vertrekken jaarlijks de afvalkalender. Maar in de provincie worden de (milieu)vergunningen verstrekt en gekeken naar een goed en duurzaam beleid. In Nederland wordt op dit moment ca 60% van al het afval gescheiden. De doelstelling is om dit uit te breiden naar 75%.  Op deze manier belandt er minder afval op de stortplaats. Want het afval dat niet gescheiden, verbrand of gerecycled kan worden belandt op een stortplaats binnen de provincie. In de provincie Noord-Holland zijn nog drie actieve stortplaatsen en een baggerstortplaats. Daarnaast zijn er nog drie oude stortplaatsen welke nog een milieuvergunning hebben. Op deze plaatsen wordt het afval op een verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier opgeslagen. 

Afvalkalender Uithoorn in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Uithoorn:
  • In de gemeente Uithoorn wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 491 kilo huisvuil ingezameld door de 31,007 inwoners in Uithoorn.
  • In de gemeente Uithoorn wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Uithoorn zijn €308,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Uithoorn gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Uithoorn?

De afvalkalender van de gemeente Uithoorn vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Uithoorn?

Als je container in de gemeente Uithoorn niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Uithoorn of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Uithoorn kun je dan contact opnemen met de gemeente Uithoorn. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Uithoorn?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Uithoorn een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Uithoorn als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Uithoorn?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Uithoorn: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Uithoorn. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Uithoorn”

  1. Beste A. Kemper,

   De gemeente Uithoorn houdt twee keer per jaar inzameldagen voor takken in Uithoorn. Dit is één keer in Mei en één keer in Oktober. Omdat het natuurlijk om veel adressen gaat, verschilt de takkendag per adres. U kunt uw adres invoeren via Deze link. Dat is ook de link voor de normale afvalkalender.

   Daar verschijnen ook de takkendagen voor uw adres in Uithoorn op.

   Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *