Afvalkalender gemeente Urk

Afvalkalender gemeente Urk bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Urk? Op de afvalkalender van gemeente Urk vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Urk. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Urk wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Urk de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Urk.
Afvalkalender gemeente Urk

Afvalkalender Urk

Afvalkalender gemeente Urk bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Urk kunt vinden? De gemeente Urk ligt in de provincie Flevoland en heeft 21,467 inwoners. De afvalkalender in gemeente Urk wordt verzorgd door ROVA. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Urk.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Urk aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Urk (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Urk.

Over afval in de gemeente Urk

In de gemeente Urk wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 21,467 inwoners in de gemeente Urk bieden jaarlijks ongeveer 409 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 70 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 37 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Urk jaarlijks per persoon 14 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Urk. Daarvan biedt iedere persoon 27 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 20 kilo grof huishoudelijk afval en 146 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Urk gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Urk

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Urk bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Urk vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Urk

In de gemeente Urk betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Urk betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Urk is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €247.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €247.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Urk: €247.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Urk wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Urk.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Urk.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Urk

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Urk.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 70
Papier 37
Glas 14
PMD 27
Grof huishoudelijk Restafval 20
Fijn huishoudelijk Restafval 146

Afvalwijzer gemeente Urk

Afvalwijzer Urk bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Urk jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 409 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 21,467 inwoners van de gemeente Urk, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Urk

Urk is een niet-diftar gemeente. Het scheiden van afval is heel belangrijk. Veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled en al het afval dat vervolgens overblijft wordt gezien als restafval. Een bekend voorbeeld van het recyclen van afval is het GFT-afval. Hiervan wordt compost gemaakt wat goed voor een vruchtbare grond en de biodiversiteit. Zo zijn er een tal van voorbeelden van afval wat kan worden gebruikt voor een tweede leven. Uiteindelijk hou je restafval over waarmee niets wordt gedaan. Voor dit restafval betaal je in veel gemeenten een hogere prijs. Ook voor je eigen portemonnee is het dus belangrijk om je afval goed te scheiden. Wil jij ook jouw afval beter scheiden? Je kunt al een verschil maken door bijvoorbeeld biologisch afbreekbare afvalzakken te gebruiken voor het GFT-afval.

Milieustraat gemeente Urk

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Urk brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Urk op onderstaand adres:
  • Sortas Recycling B.V., Griend 9, 8321 MN Urk

Ondergrondse container vol, kliko vol of container niet geleegd?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Urk

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Urk printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van ROVA.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Urk printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Urk

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Urk

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Urk

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Flevoland

Inwoners van de provincie Flevoland worden op verschillende manieren op de hoogte gebracht van het belang van afvalreductie. Landelijk is er een doelstelling afgegeven om van 75% van al het afval gescheiden in te leveren. In de provincie Flevoland wordt er op verschillende manieren omgegaan met afval. Het huishoudelijk afval wordt opgehaald door de gemeente of een afvalverwerkingsbedrijf. Het afval wordt gescheiden in verschillende vormen zoals; restafval, papier, plastic, metaal, glas en GFT. Dit afval wordt vervolgens verwerkt en gerecycled. Restafval wordt verbrand in een verbrandingsinstallatie waarbij energie wordt opgewekt. Afval dat niet kan worden verbrand, verwerkt of gerecycled wordt afgestort op diverse stortplaatsen binnen de provincie. De taak van de provincie is om dit op een zo duurzaam mogelijk manier te realiseren. 

Afvalkalender Urk in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Urk:
  • In de gemeente Urk wordt de afvalkalender verzorgd door ROVA.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 409 kilo huisvuil ingezameld door de 21,467 inwoners in Urk.
  • In de gemeente Urk wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Urk zijn €247,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Urk gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Urk?

De afvalkalender van de gemeente Urk vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Urk?

Als je container in de gemeente Urk niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Urk of met de afvalverwerker: ROVA

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Urk kun je dan contact opnemen met de gemeente Urk. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (ROVA) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Urk?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Urk een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Urk als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Urk?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Urk: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Urk. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *