Afvalkalender gemeente Vaals

Afvalkalender gemeente Vaals bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Vaals? Op de afvalkalender van gemeente Vaals vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Vaals. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Vaals wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Vaals de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Vaals.
Afvalkalender gemeente Vaals

Afvalkalender Vaals

Afvalkalender gemeente Vaals bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Vaals kunt vinden? De gemeente Vaals ligt in de provincie Limburg en heeft 10,113 inwoners. De afvalkalender in gemeente Vaals wordt verzorgd door rd4. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Vaals.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Vaals aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Vaals (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Vaals.

Over afval in de gemeente Vaals

In de gemeente Vaals wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 10,113 inwoners in de gemeente Vaals bieden jaarlijks ongeveer 481 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 124 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 63 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Vaals jaarlijks per persoon 25 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Vaals. Daarvan biedt iedere persoon 29 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 21 kilo grof huishoudelijk afval en 113 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Vaals gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Vaals

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Vaals bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Vaals vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Vaals

In de gemeente Vaals betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Vaals betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Vaals is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €358.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €412.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Vaals: €385.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Vaals wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Vaals.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Vaals.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Vaals

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Vaals.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 124
Papier 63
Glas 25
PMD 29
Grof huishoudelijk Restafval 21
Fijn huishoudelijk Restafval 113

Afvalwijzer gemeente Vaals

Afvalwijzer Vaals bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Vaals jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 481 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 10,113 inwoners van de gemeente Vaals, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Vaals

Vaals is een diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Vaals

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Vaals brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Vaals op onderstaand adres:
  • Rd4 Milieupark Vaals, Selzerbeeklaan 9, 6291 HV Vaals

Kliko niet geleegd of extra container aanvragen?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Vaals

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Vaals printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van rd4.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Vaals printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Vaals

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Vaals

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Vaals

Wanneer wordt het papier opgehaald en waar kun je oud papier laten? Veel gemeenten maken gebruik van speciale papierbakken. Deze bakken voor oud papier vind je vaak in de buurt van winkelcentra, scholen en op pleinen. In sommige gemeenten wordt er aan het begin van het kalenderjaar een afvalkalender uitgegeven. Hierin staat aangegeven op welke dagen per jaar jij het oud papier aan de weg kunt zetten. Zorg er wel voor dat het een stevig gebonden pakketje is zodat het papier niet rondslingerd. Met het scheiden van oud papier draag jij bij aan een duurzame circulaire economie. Van het oud papier worden nieuwe producten gemaakt. Benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw gemeente? Bekijk de website van jouw gemeente om te zien waar jij jouw oud papier kunt laten.

Afvalbeleid in de provincie Limburg

Woon jij in de provincie Limburg? Inwoners van de provincie Limburg hebben diverse mogelijkheden om hun afval weg te gooien. Zo werken sommige gemeenten met het DIFTAR systeem en andere werken met een vast tarief. DIFTAR staat voor gedifferentieerde tarieven, dit betekent kortweg; hoe meer afval je produceert hoe meer je betaalt. In de provincie Limburg wordt er nauw samengewerkt met de diverse gemeenten om een zo duurzaam mogelijk beleid te maken op afvalverwerking. Er zijn verschillende mogelijkheden om te besparen op kosten van het afval. Door op een juiste manier jouw afval te scheiden beperk je de kosten voor het restafval. Denk hierbij aan het apart houden van plastic, glas en GFT afval. 

Afvalkalender Vaals in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Vaals:
  • In de gemeente Vaals wordt de afvalkalender verzorgd door rd4.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 481 kilo huisvuil ingezameld door de 10,113 inwoners in Vaals.
  • In de gemeente Vaals wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Vaals zijn €385,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Vaals gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Vaals?

De afvalkalender van de gemeente Vaals vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Vaals?

Als je container in de gemeente Vaals niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Vaals of met de afvalverwerker: rd4

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Vaals kun je dan contact opnemen met de gemeente Vaals. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (rd4) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Vaals?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Vaals een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Vaals als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Vaals?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Vaals: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Vaals. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *