Afvalkalender gemeente Valkenburg aan de Geul

Afvalkalender gemeente Valkenburg aan de Geul bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Valkenburg aan de Geul? Op de afvalkalender van gemeente Valkenburg aan de Geul vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Valkenburg aan de Geul wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Valkenburg aan de Geul de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Afvalkalender gemeente Valkenburg aan de Geul

Afvalkalender Valkenburg aan de Geul

Afvalkalender gemeente Valkenburg aan de Geul bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Valkenburg aan de Geul kunt vinden? De gemeente Valkenburg aan de Geul ligt in de provincie Limburg en heeft 16,159 inwoners. De afvalkalender in gemeente Valkenburg aan de Geul wordt verzorgd door Rd4. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Valkenburg aan de Geul.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Valkenburg aan de Geul aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Valkenburg aan de Geul (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Over afval in de gemeente Valkenburg aan de Geul

In de gemeente Valkenburg aan de Geul wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 16,159 inwoners in de gemeente Valkenburg aan de Geul bieden jaarlijks ongeveer 516 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 201 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 63 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Valkenburg aan de Geul jaarlijks per persoon 22 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Daarvan biedt iedere persoon 29.2 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 25 kilo grof huishoudelijk afval en 77 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Valkenburg aan de Geul gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Valkenburg aan de Geul

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Valkenburg aan de Geul bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Valkenburg aan de Geul vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Valkenburg aan de Geul

In de gemeente Valkenburg aan de Geul betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Valkenburg aan de Geul betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Valkenburg aan de Geul is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €186.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €212.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Valkenburg aan de Geul: €201.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Valkenburg aan de Geul wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Valkenburg aan de Geul.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Valkenburg aan de Geul.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Valkenburg aan de Geul

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 201
Papier 63
Glas 22
PMD 29.2
Grof huishoudelijk Restafval 25
Fijn huishoudelijk Restafval 77

Afvalwijzer gemeente Valkenburg aan de Geul

Afvalwijzer Valkenburg aan de Geul bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Valkenburg aan de Geul jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 516 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 16,159 inwoners van de gemeente Valkenburg aan de Geul, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Valkenburg aan de Geul

Valkenburg aan de Geul is een diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Valkenburg aan de Geul

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Valkenburg aan de Geul brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Valkenburg aan de Geul op onderstaand adres:
  • Milieupark Valkenburg, De Valkenberg 13, 6301 PM Valkenburg

Volle kliko en extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Valkenburg aan de Geul

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Valkenburg aan de Geul printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Rd4.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Valkenburg aan de Geul printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Valkenburg aan de Geul

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Valkenburg aan de Geul

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Valkenburg aan de Geul

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Limburg

Woon jij in de provincie Limburg? Inwoners van de provincie Limburg hebben diverse mogelijkheden om hun afval weg te gooien. Zo werken sommige gemeenten met het DIFTAR systeem en andere werken met een vast tarief. DIFTAR staat voor gedifferentieerde tarieven, dit betekent kortweg; hoe meer afval je produceert hoe meer je betaalt. In de provincie Limburg wordt er nauw samengewerkt met de diverse gemeenten om een zo duurzaam mogelijk beleid te maken op afvalverwerking. Er zijn verschillende mogelijkheden om te besparen op kosten van het afval. Door op een juiste manier jouw afval te scheiden beperk je de kosten voor het restafval. Denk hierbij aan het apart houden van plastic, glas en GFT afval. 

Afvalkalender Valkenburg aan de Geul in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Valkenburg aan de Geul:
  • In de gemeente Valkenburg aan de Geul wordt de afvalkalender verzorgd door Rd4.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 516 kilo huisvuil ingezameld door de 16,159 inwoners in Valkenburg aan de Geul.
  • In de gemeente Valkenburg aan de Geul wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Valkenburg aan de Geul zijn €201,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Valkenburg aan de Geul gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Valkenburg aan de Geul?

De afvalkalender van de gemeente Valkenburg aan de Geul vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Valkenburg aan de Geul?

Als je container in de gemeente Valkenburg aan de Geul niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Valkenburg aan de Geul of met de afvalverwerker: Rd4

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Valkenburg aan de Geul kun je dan contact opnemen met de gemeente Valkenburg aan de Geul. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Rd4) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Valkenburg aan de Geul?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Valkenburg aan de Geul een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Valkenburg aan de Geul als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Valkenburg aan de Geul?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Valkenburg aan de Geul: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Valkenburg aan de Geul. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *