Afvalkalender gemeente Valkenswaard

Afvalkalender gemeente Valkenswaard bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Valkenswaard? Op de afvalkalender van gemeente Valkenswaard vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Valkenswaard. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Valkenswaard wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Valkenswaard de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Valkenswaard.
Afvalkalender gemeente Valkenswaard

Afvalkalender Valkenswaard

Afvalkalender gemeente Valkenswaard bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Valkenswaard kunt vinden? De gemeente Valkenswaard ligt in de provincie Noord-Brabant en heeft 31,251 inwoners. De afvalkalender in gemeente Valkenswaard wordt verzorgd door Cure. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Valkenswaard.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Valkenswaard aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Valkenswaard (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Valkenswaard.

Over afval in de gemeente Valkenswaard

In de gemeente Valkenswaard wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 31,251 inwoners in de gemeente Valkenswaard bieden jaarlijks ongeveer 568 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 110 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 48 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Valkenswaard jaarlijks per persoon 23 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Valkenswaard. Daarvan biedt iedere persoon 0 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 24 kilo grof huishoudelijk afval en 215 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Valkenswaard gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Valkenswaard

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Valkenswaard bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Valkenswaard vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Valkenswaard

In de gemeente Valkenswaard betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Valkenswaard betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Valkenswaard is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €228.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €319.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Valkenswaard: €287.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Valkenswaard wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Valkenswaard.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Valkenswaard.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Valkenswaard

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Valkenswaard.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 110
Papier 48
Glas 23
PMD 0
Grof huishoudelijk Restafval 24
Fijn huishoudelijk Restafval 215

Afvalwijzer gemeente Valkenswaard

Afvalwijzer Valkenswaard bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Valkenswaard jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 568 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 31,251 inwoners van de gemeente Valkenswaard, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Valkenswaard

Valkenswaard is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Valkenswaard

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Valkenswaard brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Valkenswaard op onderstaand adres:
  • Milieustraat Valkenswaard, De Vest 15, 5555 XL Valkenswaard

Ondergrondse container vol, kliko vol of container niet geleegd?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Valkenswaard

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Valkenswaard printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Cure.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Valkenswaard printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Valkenswaard

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Valkenswaard

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Valkenswaard

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Brabant

Woon jij in Noord-Brabant en ben je opzoek naar de afvalkalender? De provincie Noord-Brabant is een van de eerste provincies in Nederland die een ambitieuze doelstelling heeft rondom afvalverwerking. Binnen alle gemeenten willen zij om in 2030 een volledig circulaire economie te hebben. Een circulaire economie houdt in dat de reststoffen (afval) zoveel mogelijk worden ingezet om nieuwe grondstoffen te maken. Op deze manier worden er geen (nieuwe) grondstoffen meer uitgeput. Een belangrijk onderdeel hiervan is afvalreductie. Door nauw samen te werken met de gemeenten en afvalverwerkers probeert de provincie de doelstelling te behalen. Zij proberen dit samen te bereiken door middel van educatie en ook hulpmiddelen zoals het inzetten van afvalcoaches. Naast reductie is afvalscheiding ook een belangrijk thema binnen de provincie. Jij kunt jouw steentje bijdragen door zorgvuldig om te gaan met jouw afval.  

Afvalkalender Valkenswaard in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Valkenswaard:
  • In de gemeente Valkenswaard wordt de afvalkalender verzorgd door Cure.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 568 kilo huisvuil ingezameld door de 31,251 inwoners in Valkenswaard.
  • In de gemeente Valkenswaard wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Valkenswaard zijn €287,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Valkenswaard gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Valkenswaard?

De afvalkalender van de gemeente Valkenswaard vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Valkenswaard?

Als je container in de gemeente Valkenswaard niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Valkenswaard of met de afvalverwerker: Cure

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Valkenswaard kun je dan contact opnemen met de gemeente Valkenswaard. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Cure) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Valkenswaard?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Valkenswaard een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Valkenswaard als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Valkenswaard?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Valkenswaard: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Valkenswaard. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *