Afvalkalender gemeente Veendam

Afvalkalender gemeente Veendam bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Veendam? Op de afvalkalender van gemeente Veendam vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Veendam. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Veendam wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Veendam de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Veendam.
Afvalkalender gemeente Veendam

Afvalkalender Veendam

Afvalkalender gemeente Veendam bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Veendam kunt vinden? De gemeente Veendam ligt in de provincie Groningen en heeft 27,441 inwoners. De afvalkalender in gemeente Veendam wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Veendam.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Veendam aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Veendam (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Veendam.

Over afval in de gemeente Veendam

In de gemeente Veendam wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 27,441 inwoners in de gemeente Veendam bieden jaarlijks ongeveer 584 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 151 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 46 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Veendam jaarlijks per persoon 17 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Veendam. Daarvan biedt iedere persoon 36.6 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 38 kilo grof huishoudelijk afval en 167 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Veendam gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Veendam

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Veendam bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Veendam vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Veendam

In de gemeente Veendam betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Veendam betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Veendam is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €100.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €314.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Veendam: €293.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Veendam wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Veendam.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Veendam.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Veendam

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Veendam.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 151
Papier 46
Glas 17
PMD 36.6
Grof huishoudelijk Restafval 38
Fijn huishoudelijk Restafval 167

Afvalwijzer gemeente Veendam

Afvalwijzer Veendam bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Veendam jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 584 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 27,441 inwoners van de gemeente Veendam, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Veendam

Veendam is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Veendam

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Veendam brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Veendam op onderstaand adres:
  • Afvalbrengpunt gemeente Veendam, Meihuizenweg 25, 9648 LN Wildervank

Container niet geleegd of extra laten legen?

Een volle container is natuurlijk iets waar niemand op staat te wachten. Daarom kun je bij de gemeente ook een extra leging van je container aanvragen. Hier zijn vaak wel extra kosten aan verbonden. Het is daarom verstandiger om je afval zelf naar de vuilstort of de milieustraat van jouw gemeente te brengen. Maak je gebruik van een ondergrondse container bij jou in de buurt? Als de ondergrondse container vol is dan kun je ook contact opnemen met jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Dit is gratis. Vind je jouw container te klein? Dan kun je contact opnemen met de gemeente om een aanvraag te doen voor een grotere container. Let op: het beleid hiervoor verschilt per gemeente. Je mag afval nooit zomaar naast de container zetten. Hier kun je een boete voor krijgen. Zwerfafval is natuurlijk iets wat niemand wil.

Papieren afvalkalender gemeente Veendam

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Veendam printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Veendam printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Veendam

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Veendam

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Veendam

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Groningen

De provincie Groningen heeft diverse duurzame maatregelen genomen op het gebied van afvalverwerking. Deze duurzame maatregelen komen vanuit een doelstelling die de overheid heeft afgegeven. Op dit moment produceren wij gemiddeld 490 kg per persoon per jaar aan afval. Ongeveer 60% van dit afval wordt gescheiden aangeboden. De overheid wilt dit percentage ophogen tot 75% en het totaal aangeboden afval verminderen. Een van de belangrijkste maatregelen is de vermindering van het hoeveelheid afval door middel van afvalpreventie en hergebruik. Hierbij worden inwoners gestimuleerd om minder afval te produceren en producten langer te gebruiken. Hierbij wordt in sommige gemeenten gebruik gemaakt van het DIFTAR systeem. Dit staat voor gedifferentieerde tarieven. Kortweg betekent dit hoe minder afval je aanbied hoe minder je zult moeten betalen. Op deze manier hoopt de gemeente en provincie het afval te reduceren.

Afvalkalender Veendam in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Veendam:
  • In de gemeente Veendam wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 584 kilo huisvuil ingezameld door de 27,441 inwoners in Veendam.
  • In de gemeente Veendam wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Veendam zijn €293,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Veendam gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Veendam?

De afvalkalender van de gemeente Veendam vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Veendam?

Als je container in de gemeente Veendam niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Veendam of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Veendam kun je dan contact opnemen met de gemeente Veendam. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Veendam?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Veendam een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Veendam als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Veendam?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Veendam: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Veendam. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *