Afvalkalender gemeente Veenendaal

Afvalkalender gemeente Veenendaal bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Veenendaal? Op de afvalkalender van gemeente Veenendaal vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Veenendaal. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Veenendaal wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Veenendaal de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Veenendaal.
Afvalkalender gemeente Veenendaal

Afvalkalender Veenendaal

Afvalkalender gemeente Veenendaal bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Veenendaal kunt vinden? De gemeente Veenendaal ligt in de provincie Utrecht en heeft 67,748 inwoners. De afvalkalender in gemeente Veenendaal wordt verzorgd door ACV Groep. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Veenendaal.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Veenendaal aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Veenendaal (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Veenendaal.

Over afval in de gemeente Veenendaal

In de gemeente Veenendaal wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 67,748 inwoners in de gemeente Veenendaal bieden jaarlijks ongeveer 481 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 106 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 51 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Veenendaal jaarlijks per persoon 19 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Veenendaal. Daarvan biedt iedere persoon 37.6 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 44 kilo grof huishoudelijk afval en 91 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Veenendaal gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Veenendaal

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Veenendaal bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Veenendaal vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Veenendaal

In de gemeente Veenendaal betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Veenendaal betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Veenendaal is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €274.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €335.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Veenendaal: €315.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Veenendaal wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Veenendaal.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Veenendaal.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Veenendaal

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Veenendaal.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 106
Papier 51
Glas 19
PMD 37.6
Grof huishoudelijk Restafval 44
Fijn huishoudelijk Restafval 91

Afvalwijzer gemeente Veenendaal

Afvalwijzer Veenendaal bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Veenendaal jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 481 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 67,748 inwoners van de gemeente Veenendaal, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Veenendaal

Veenendaal is een diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Veenendaal

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Veenendaal brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Veenendaal op onderstaand adres:
  • ACV Afvalbrengstation Veenendaal, Wageningselaan 58, 3903 LA Veenendaal

Niet geleegd, extra container of container vol?

Wil je jouw kliko een extra keer laten legen? Iedereen heeft weleens meer afval dan gebruikelijk. Bijvoorbeeld rondom de feestdagen of wanneer je lekker in de tuin bent bezig geweest. Om te voorkomen dat jouw kliko te vol raakt kun je ervoor kiezen om deze een extra keer te laten legen. Het legen van de kliko’s wordt uitgevoerd door de gemeente of door een afvalverwerker waar jouw gemeente mee samenwerkt. Binnen de gemeenten zijn er verschillende mogelijkheden om het extra te laten legen. Je kunt telefonisch contact opnemen of een online afspraak maken voor een extra ophaaldienst. Daarnaast kun je eenvoudig het afval zelf storten op de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je de website van jouw afvalverwerker raadplegen. 

Papieren afvalkalender gemeente Veenendaal

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Veenendaal printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van ACV Groep.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Veenendaal printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Veenendaal

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Veenendaal

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Veenendaal

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft een afvalkalender waarmee inwoners op de hoogte worden gebracht wanneer hun afval wordt opgehaald. De afvalkalender biedt inzicht in welke afvalsoorten op welke dagen worden opgehaald en geeft informatie over de regels voor afvalinzameling. De afvalkalender geeft aan wanneer huishoudelijk afval, grofvuil, papier, plastic, glas, gft en restafval worden opgehaald. Inwoners kunnen de kalender raadplegen om te weten wanneer ze hun afval buiten moeten zetten. Op deze manier voorkomt de provincie en gemeenten dat het afval niet in het milieu terecht komt. Ook voorkomt het stank- en geuroverlast. De afvalkalender kan verschillen per gemeente dit is namelijk afhankelijk van welke afvalverwerker de afvoer van het afval regelt.

Afvalkalender Veenendaal in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Veenendaal:
  • In de gemeente Veenendaal wordt de afvalkalender verzorgd door ACV Groep.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 481 kilo huisvuil ingezameld door de 67,748 inwoners in Veenendaal.
  • In de gemeente Veenendaal wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Veenendaal zijn €315,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Veenendaal gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Veenendaal?

De afvalkalender van de gemeente Veenendaal vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Veenendaal?

Als je container in de gemeente Veenendaal niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Veenendaal of met de afvalverwerker: ACV Groep

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Veenendaal kun je dan contact opnemen met de gemeente Veenendaal. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (ACV Groep) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Veenendaal?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Veenendaal een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Veenendaal als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Veenendaal?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Veenendaal: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Veenendaal. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Eén gedachte over “Afvalkalender gemeente Veenendaal”

 1. Afgelopen woensdag telefonisch contact gehad met 1 van jullie medewerksters over de vaste
  groen-container die hoogstwaarschijnlijk vorige week maandag (datum van ledeging) niet was geleegd omdat hij al tot bovenaan vol zat en nog nooit waargenomen 2 dagen na ledeging al boordevol.
  Mevr. aan de lijn, zei dat de container nog voor het pinkerster-weekend geleegd zou worden en is
  helaas niet gebeurd, jammer, wel beloven maar het is niet uitgevoerd!!!!!!!!Mijn vraag is of de container zo spoedig geleegd wordt. Woon in een appartementencomplex Vijgendamstaete met 12 appartementen,
  een week wachten tot de volgende ledeging lijkt mij beslist geen optie. De losse containers van de Vijgendam en de Eendracht zijn wel zoals schema leeggemaakt.

  met vriendelijke groet
  mevr. N.J. van Doorn -van Ree
  Vijgendam 16
  3901 SL Veenendaal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *