Afvalkalender gemeente Veere

Afvalkalender gemeente Veere bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Veere? Op de afvalkalender van gemeente Veere vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Veere. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Veere wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Veere de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Veere.
Afvalkalender gemeente Veere

Afvalkalender Veere

Afvalkalender gemeente Veere bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Veere kunt vinden? De gemeente Veere ligt in de provincie Zeeland en heeft 21,838 inwoners. De afvalkalender in gemeente Veere wordt verzorgd door ZRD. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Veere.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Veere aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Veere (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Veere.

Over afval in de gemeente Veere

In de gemeente Veere wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 21,838 inwoners in de gemeente Veere bieden jaarlijks ongeveer 918 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 142 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 65 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Veere jaarlijks per persoon 34 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Veere. Daarvan biedt iedere persoon 0 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 96 kilo grof huishoudelijk afval en 171 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Veere gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Veere

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Veere bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Veere vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Veere

In de gemeente Veere betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Veere betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Veere is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €223.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €301.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Veere: €283.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Veere wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Veere.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Veere.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Veere

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Veere.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 142
Papier 65
Glas 34
PMD 0
Grof huishoudelijk Restafval 96
Fijn huishoudelijk Restafval 171

Afvalwijzer gemeente Veere

Afvalwijzer Veere bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Veere jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 918 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 21,838 inwoners van de gemeente Veere, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Veere

Veere is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Veere

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Veere brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Veere op onderstaand adres:
  • ZRD Milieustraat Veere, De Zompe 5, 4353 RT Serooskerke

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Zit de ondergrondse container vol? Dit is erg vervelend. Vaak is het zo dat de container niet vol zit maar verstopt is geraakt doordat er iemand te grote stukken afval heeft afgestort. Hierdoor kan het lijken alsof de ondergrondse container vol zit. Op de ondergrondse container zit vaak een sticker met een telefoonnummer wat je kunt bellen. Je kunt dan een melding maken. Leg nooit afval naast de container. Want hierdoor kan het afval in de natuur rondslingeren en dan krijg je zwerfafval. Daarnaast staat er een boete op wanneer je het afval op een niet juiste manier afstort. Wil je jouw afval toch afstorten? Maak dan een online of telefonische afspraak met jouw gemeente of afvalverwerker. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om het afval af te storten naar de milieustraat.  

Papieren afvalkalender gemeente Veere

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Veere printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van ZRD.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Veere printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Veere

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Veere

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Veere

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Zeeland

De provincie Zeeland heeft het scheiden van afval hoog in het vaandel staan. Binnen de provincie zijn er meerdere initiatieven opgezet om het scheiden van afval te bevorderen. Een van de meest interessante initiatieven is het inzetten van een systeem van bron- en gft-scheiding. Hierbij wordt het huishoudelijk afval gescheiden in diverse categorieën. Hierbij kun je denken aan restafval, papier, plastic, metalen, GFT en PMD afval. Na het scheiden van dit afval worden deze op een duurzame manier verwekt of gerecycled. Er worden vanuit de provincie diverse educatieve programma’s opgesteld om de inwoners te informeren. Over het algemeen is er in Zeeland een groeiende focus op duurzame afvalverwerking en afvalreductie. Dit wordt bereikt door middel van innovatie, educatie en samenwerking tussen gemeenten, bedrijven en inwoners. Door het scheiden van afval, kan er meer afval worden gerecycled en kan er een bijdrage worden geleverd aan een duurzamere toekomst. 

Afvalkalender Veere in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Veere:
  • In de gemeente Veere wordt de afvalkalender verzorgd door ZRD.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 918 kilo huisvuil ingezameld door de 21,838 inwoners in Veere.
  • In de gemeente Veere wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Veere zijn €283,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Veere gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Veere?

De afvalkalender van de gemeente Veere vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Veere?

Als je container in de gemeente Veere niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Veere of met de afvalverwerker: ZRD

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Veere kun je dan contact opnemen met de gemeente Veere. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (ZRD) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Veere?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Veere een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Veere als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Veere?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Veere: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Veere. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *