Afvalkalender gemeente Veldhoven

Afvalkalender gemeente Veldhoven bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Veldhoven? Op de afvalkalender van gemeente Veldhoven vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Veldhoven. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Veldhoven wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Veldhoven de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Veldhoven.
Afvalkalender gemeente Veldhoven

Afvalkalender Veldhoven

Afvalkalender gemeente Veldhoven bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Veldhoven kunt vinden? De gemeente Veldhoven ligt in de provincie Noord-Brabant en heeft 45,839 inwoners. De afvalkalender in gemeente Veldhoven wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Veldhoven.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Veldhoven aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Veldhoven (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Veldhoven.

Over afval in de gemeente Veldhoven

In de gemeente Veldhoven wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 45,839 inwoners in de gemeente Veldhoven bieden jaarlijks ongeveer 503 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 151 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 52 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Veldhoven jaarlijks per persoon 19 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Veldhoven. Daarvan biedt iedere persoon 31.7 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 19 kilo grof huishoudelijk afval en 113 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Veldhoven gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Veldhoven

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Veldhoven bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Veldhoven vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Veldhoven

In de gemeente Veldhoven betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Veldhoven betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Veldhoven is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €193.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €276.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Veldhoven: €248.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Veldhoven wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Veldhoven.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Veldhoven.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Veldhoven

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Veldhoven.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 151
Papier 52
Glas 19
PMD 31.7
Grof huishoudelijk Restafval 19
Fijn huishoudelijk Restafval 113

Afvalwijzer gemeente Veldhoven

Afvalwijzer Veldhoven bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Veldhoven jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 503 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 45,839 inwoners van de gemeente Veldhoven, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Veldhoven

Veldhoven is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Veldhoven

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Veldhoven brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Veldhoven op onderstaand adres:
  • Milieustraat Veldhoven, Habraken 2409, 5507 TM Veldhoven

Volle kliko en extra laten legen?

Is jouw kliko niet geleegd? De gemeente of afvalverwerker binnen jouw gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van het huishoudelijk afval. Denk hierbij aan restafval, papier en GFT-afval. Op de afvalkalender van jouw gemeente vind je informatie over het aanbieden van afval. Doe dit op de juiste momenten en op de daarvoor bestemde plaatsen. Is jouw container toch niet geleegd? Neem dan telefonisch contact op met jouw gemeente. Zij kunnen dan alsnog het afval ophalen. Mocht het zo zijn dat je er niet (lang) mee wilt blijven zitten kun je ervoor kiezen om het afval zelf af te storten. Er zijn hiervoor diverse mogelijkheden. Bij veel supermarkten/ winkelcentra is het mogelijk om afval af te storten. Ook is er altijd wel een milieustraat bij jou in de buurt voor het afstorten van huishoudelijk afval. 

Papieren afvalkalender gemeente Veldhoven

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Veldhoven printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Veldhoven printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Veldhoven

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Veldhoven

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Veldhoven

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Brabant

Woon jij in Noord-Brabant en ben je opzoek naar de afvalkalender? De provincie Noord-Brabant is een van de eerste provincies in Nederland die een ambitieuze doelstelling heeft rondom afvalverwerking. Binnen alle gemeenten willen zij om in 2030 een volledig circulaire economie te hebben. Een circulaire economie houdt in dat de reststoffen (afval) zoveel mogelijk worden ingezet om nieuwe grondstoffen te maken. Op deze manier worden er geen (nieuwe) grondstoffen meer uitgeput. Een belangrijk onderdeel hiervan is afvalreductie. Door nauw samen te werken met de gemeenten en afvalverwerkers probeert de provincie de doelstelling te behalen. Zij proberen dit samen te bereiken door middel van educatie en ook hulpmiddelen zoals het inzetten van afvalcoaches. Naast reductie is afvalscheiding ook een belangrijk thema binnen de provincie. Jij kunt jouw steentje bijdragen door zorgvuldig om te gaan met jouw afval.  

Afvalkalender Veldhoven in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Veldhoven:
  • In de gemeente Veldhoven wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 503 kilo huisvuil ingezameld door de 45,839 inwoners in Veldhoven.
  • In de gemeente Veldhoven wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Veldhoven zijn €248,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Veldhoven gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Veldhoven?

De afvalkalender van de gemeente Veldhoven vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Veldhoven?

Als je container in de gemeente Veldhoven niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Veldhoven of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Veldhoven kun je dan contact opnemen met de gemeente Veldhoven. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Veldhoven?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Veldhoven een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Veldhoven als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Veldhoven?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Veldhoven: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Veldhoven. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Eén gedachte over “Afvalkalender gemeente Veldhoven”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *