Afvalkalender gemeente Velsen

Afvalkalender gemeente Velsen bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Velsen? Op de afvalkalender van gemeente Velsen vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Velsen. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Velsen wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Velsen de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Velsen.
Afvalkalender gemeente Velsen

Afvalkalender Velsen

Afvalkalender gemeente Velsen bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Velsen kunt vinden? De gemeente Velsen ligt in de provincie Noord-Holland en heeft 68,507 inwoners. De afvalkalender in gemeente Velsen wordt verzorgd door HVC. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Velsen.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Velsen aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Velsen (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Velsen.

Over afval in de gemeente Velsen

In de gemeente Velsen wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 68,507 inwoners in de gemeente Velsen bieden jaarlijks ongeveer 558 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 70 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 40 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Velsen jaarlijks per persoon 17 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Velsen. Daarvan biedt iedere persoon 13.3 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 45 kilo grof huishoudelijk afval en 235 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Velsen gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Velsen

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Velsen bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Velsen vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Velsen

In de gemeente Velsen betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Velsen betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Velsen is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €362.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €394.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Velsen: €382.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Velsen wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Velsen.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Velsen.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Velsen

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Velsen.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 70
Papier 40
Glas 17
PMD 13.3
Grof huishoudelijk Restafval 45
Fijn huishoudelijk Restafval 235

Afvalwijzer gemeente Velsen

Afvalwijzer Velsen bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Velsen jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 558 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 68,507 inwoners van de gemeente Velsen, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Velsen

Velsen is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Velsen

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Velsen brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Velsen op onderstaand adres:
  • HVC Afvalbrengstation en inzamellocatie Velsen, Amsterdamseweg 10, 1981 LE Velsen-Zuid

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Velsen

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Velsen printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van HVC.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Velsen printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Velsen

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Velsen

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Velsen

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland wordt er samengewerkt met de gemeenten om een goed beleid te voeren rondom afvalverwerking. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het afvoeren van huishoudelijk afval bij de gemeenten. Zij vertrekken jaarlijks de afvalkalender. Maar in de provincie worden de (milieu)vergunningen verstrekt en gekeken naar een goed en duurzaam beleid. In Nederland wordt op dit moment ca 60% van al het afval gescheiden. De doelstelling is om dit uit te breiden naar 75%.  Op deze manier belandt er minder afval op de stortplaats. Want het afval dat niet gescheiden, verbrand of gerecycled kan worden belandt op een stortplaats binnen de provincie. In de provincie Noord-Holland zijn nog drie actieve stortplaatsen en een baggerstortplaats. Daarnaast zijn er nog drie oude stortplaatsen welke nog een milieuvergunning hebben. Op deze plaatsen wordt het afval op een verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier opgeslagen. 

Afvalkalender Velsen in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Velsen:
  • In de gemeente Velsen wordt de afvalkalender verzorgd door HVC.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 558 kilo huisvuil ingezameld door de 68,507 inwoners in Velsen.
  • In de gemeente Velsen wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Velsen zijn €382,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Velsen gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Velsen?

De afvalkalender van de gemeente Velsen vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Velsen?

Als je container in de gemeente Velsen niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Velsen of met de afvalverwerker: HVC

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Velsen kun je dan contact opnemen met de gemeente Velsen. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (HVC) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Velsen?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Velsen een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Velsen als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Velsen?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Velsen: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Velsen. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *