Afvalkalender gemeente Venlo

Afvalkalender gemeente Venlo bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Venlo? Op de afvalkalender van gemeente Venlo vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Venlo. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Venlo wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Venlo de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Venlo.
Afvalkalender gemeente Venlo

Afvalkalender Venlo

Afvalkalender gemeente Venlo bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Venlo kunt vinden? De gemeente Venlo ligt in de provincie Limburg en heeft 102,176 inwoners. De afvalkalender in gemeente Venlo wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Venlo.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Venlo aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Venlo (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Venlo.

Over afval in de gemeente Venlo

In de gemeente Venlo wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 102,176 inwoners in de gemeente Venlo bieden jaarlijks ongeveer 510 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 119 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 51 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Venlo jaarlijks per persoon 23 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Venlo. Daarvan biedt iedere persoon 18 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 25 kilo grof huishoudelijk afval en 158 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Venlo gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Venlo

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Venlo bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Venlo vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Venlo

In de gemeente Venlo betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Venlo betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Venlo is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €165.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €274.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Venlo: €229.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Venlo wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Venlo.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Venlo.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Venlo

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Venlo.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 119
Papier 51
Glas 23
PMD 18
Grof huishoudelijk Restafval 25
Fijn huishoudelijk Restafval 158

Afvalwijzer gemeente Venlo

Afvalwijzer Venlo bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Venlo jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 510 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 102,176 inwoners van de gemeente Venlo, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Venlo

Venlo is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Venlo

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Venlo brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Venlo op onderstaand adres:
  • Milieustraat Venlo, James Cookweg 8C, 5928 LK Venlo

Volle kliko en extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Venlo

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Venlo printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Venlo printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Venlo

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Venlo

Kun je de container aan de weg zetten in jouw gemeente met Kerst? Ben jij benieuwd of het afval wordt opgehaald met Kerst? In Nederland is het overal het algemeen zo dat op nationale feestdagen het afval niet wordt opgehaald. Eens in de zoveel tijd vallen de feestdagen op doordeweekse dagen waardoor het mogelijk is dat dit op jouw afvaldag valt. In dit geval is er een afwijkende dienstregeling. Op deze manier voorkomt de gemeente dat jij lang blijft zitten met het afval en voorkomt het ook dat het in de natuur terecht komt. Om zeker te weten wanneer het afval wordt opgehaald kun je het beste de website van de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf raadplegen.

Oud papier in Venlo

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Limburg

Woon jij in de provincie Limburg? Inwoners van de provincie Limburg hebben diverse mogelijkheden om hun afval weg te gooien. Zo werken sommige gemeenten met het DIFTAR systeem en andere werken met een vast tarief. DIFTAR staat voor gedifferentieerde tarieven, dit betekent kortweg; hoe meer afval je produceert hoe meer je betaalt. In de provincie Limburg wordt er nauw samengewerkt met de diverse gemeenten om een zo duurzaam mogelijk beleid te maken op afvalverwerking. Er zijn verschillende mogelijkheden om te besparen op kosten van het afval. Door op een juiste manier jouw afval te scheiden beperk je de kosten voor het restafval. Denk hierbij aan het apart houden van plastic, glas en GFT afval. 

Afvalkalender Venlo in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Venlo:
  • In de gemeente Venlo wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 510 kilo huisvuil ingezameld door de 102,176 inwoners in Venlo.
  • In de gemeente Venlo wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Venlo zijn €229,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Venlo gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Venlo?

De afvalkalender van de gemeente Venlo vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Venlo?

Als je container in de gemeente Venlo niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Venlo of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Venlo kun je dan contact opnemen met de gemeente Venlo. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Venlo?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Venlo een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Venlo als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Venlo?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Venlo: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Venlo. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Venlo”

 1. Krijgen we ook compensatie van 26 keer groen die al 2 keer door personeelsgebrek in de extra ledegingsmaanden niet geleegd is

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *