Afvalkalender gemeente Venray

Afvalkalender gemeente Venray bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Venray? Op de afvalkalender van gemeente Venray vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Venray. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Venray wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Venray de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Venray.
Afvalkalender gemeente Venray

Afvalkalender Venray

Afvalkalender gemeente Venray bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Venray kunt vinden? De gemeente Venray ligt in de provincie Limburg en heeft 43,997 inwoners. De afvalkalender in gemeente Venray wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Venray.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Venray aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Venray (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Venray.

Over afval in de gemeente Venray

In de gemeente Venray wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 43,997 inwoners in de gemeente Venray bieden jaarlijks ongeveer 505 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 41 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 66 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Venray jaarlijks per persoon 26 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Venray. Daarvan biedt iedere persoon 0 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 36 kilo grof huishoudelijk afval en 83 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Venray gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Venray

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Venray bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Venray vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Venray

In de gemeente Venray betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Venray betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Venray is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €217.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €297.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Venray: €270.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Venray wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Venray.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Venray.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Venray

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Venray.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 41
Papier 66
Glas 26
PMD 0
Grof huishoudelijk Restafval 36
Fijn huishoudelijk Restafval 83

Afvalwijzer gemeente Venray

Afvalwijzer Venray bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Venray jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 505 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 43,997 inwoners van de gemeente Venray, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Venray

Venray is een diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Venray

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Venray brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Venray op onderstaand adres:
  • Milieustation Venray, Metaalweg 1d, 5804 CG Venray

Ondergrondse container vol, kliko vol of container niet geleegd?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Venray

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Venray printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Venray printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Venray

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Venray

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Venray

Het apart inzamelen van oud papier is heel belangrijk. Omdat dit papier eenvoudig gerecycled kan worden en hier weer nieuwe producten van gemaakt kunnen. Oud papier wordt verwerkt door een speciale afvalverwerker. Zij maken “pulp” van oud papier en karton. Van dit pulp worden vervolgens weer nieuwe producten gemaakt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tissues en verpakkingsmateriaal voor alledaagse producten. Hierom wordt het apart inzamelen van oud papier steeds belangrijker. Jij kunt hieraan jouw steentje bijdragen. Door het apart te houden van papier en dit op de juiste plaatsen in televeren. Op de site van jouw gemeente of afvalverwerker kun je de dichtstbijzijnde papiercontainer vinden.

Afvalbeleid in de provincie Limburg

Woon jij in de provincie Limburg? Inwoners van de provincie Limburg hebben diverse mogelijkheden om hun afval weg te gooien. Zo werken sommige gemeenten met het DIFTAR systeem en andere werken met een vast tarief. DIFTAR staat voor gedifferentieerde tarieven, dit betekent kortweg; hoe meer afval je produceert hoe meer je betaalt. In de provincie Limburg wordt er nauw samengewerkt met de diverse gemeenten om een zo duurzaam mogelijk beleid te maken op afvalverwerking. Er zijn verschillende mogelijkheden om te besparen op kosten van het afval. Door op een juiste manier jouw afval te scheiden beperk je de kosten voor het restafval. Denk hierbij aan het apart houden van plastic, glas en GFT afval. 

Afvalkalender Venray in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Venray:
  • In de gemeente Venray wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 505 kilo huisvuil ingezameld door de 43,997 inwoners in Venray.
  • In de gemeente Venray wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Venray zijn €270,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Venray gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Venray?

De afvalkalender van de gemeente Venray vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Venray?

Als je container in de gemeente Venray niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Venray of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Venray kun je dan contact opnemen met de gemeente Venray. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Venray?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Venray een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Venray als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Venray?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Venray: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Venray. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *