Afvalkalender gemeente Vijfheerenlanden

Afvalkalender gemeente Vijfheerenlanden bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Vijfheerenlanden? Op de afvalkalender van gemeente Vijfheerenlanden vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Vijfheerenlanden. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Vijfheerenlanden wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Vijfheerenlanden de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Vijfheerenlanden.
Afvalkalender gemeente Vijfheerenlanden

Afvalkalender Vijfheerenlanden

Afvalkalender gemeente Vijfheerenlanden bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Vijfheerenlanden kunt vinden? De gemeente Vijfheerenlanden ligt in de provincie Utrecht en heeft 58,889 inwoners. De afvalkalender in gemeente Vijfheerenlanden wordt verzorgd door Waardlanden. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Vijfheerenlanden.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Vijfheerenlanden aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Vijfheerenlanden (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Vijfheerenlanden.

Over afval in de gemeente Vijfheerenlanden

In de gemeente Vijfheerenlanden wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 58,889 inwoners in de gemeente Vijfheerenlanden bieden jaarlijks ongeveer 610 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 107 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 52 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Vijfheerenlanden jaarlijks per persoon 19 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Vijfheerenlanden. Daarvan biedt iedere persoon 9 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 35 kilo grof huishoudelijk afval en 219 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Vijfheerenlanden gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Vijfheerenlanden

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Vijfheerenlanden bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Vijfheerenlanden vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Vijfheerenlanden

In de gemeente Vijfheerenlanden betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Vijfheerenlanden betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Vijfheerenlanden is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €328.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €412.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Vijfheerenlanden: €387.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Vijfheerenlanden wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Vijfheerenlanden.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Vijfheerenlanden.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Vijfheerenlanden

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Vijfheerenlanden.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 107
Papier 52
Glas 19
PMD 9
Grof huishoudelijk Restafval 35
Fijn huishoudelijk Restafval 219

Afvalwijzer gemeente Vijfheerenlanden

Afvalwijzer Vijfheerenlanden bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Vijfheerenlanden jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 610 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 58,889 inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Vijfheerenlanden

Vijfheerenlanden is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Vijfheerenlanden

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Vijfheerenlanden brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Vijfheerenlanden op onderstaand adres:
  • Waardlanden milieustraat Vianen, Sportlaan 4, 4131 NN Vianen

Container niet geleegd of extra laten legen?

Een volle container is natuurlijk iets waar niemand op staat te wachten. Daarom kun je bij de gemeente ook een extra leging van je container aanvragen. Hier zijn vaak wel extra kosten aan verbonden. Het is daarom verstandiger om je afval zelf naar de vuilstort of de milieustraat van jouw gemeente te brengen. Maak je gebruik van een ondergrondse container bij jou in de buurt? Als de ondergrondse container vol is dan kun je ook contact opnemen met jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Dit is gratis. Vind je jouw container te klein? Dan kun je contact opnemen met de gemeente om een aanvraag te doen voor een grotere container. Let op: het beleid hiervoor verschilt per gemeente. Je mag afval nooit zomaar naast de container zetten. Hier kun je een boete voor krijgen. Zwerfafval is natuurlijk iets wat niemand wil.

Papieren afvalkalender gemeente Vijfheerenlanden

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Vijfheerenlanden printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Waardlanden.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Vijfheerenlanden printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Vijfheerenlanden

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Vijfheerenlanden

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Vijfheerenlanden

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft een afvalkalender waarmee inwoners op de hoogte worden gebracht wanneer hun afval wordt opgehaald. De afvalkalender biedt inzicht in welke afvalsoorten op welke dagen worden opgehaald en geeft informatie over de regels voor afvalinzameling. De afvalkalender geeft aan wanneer huishoudelijk afval, grofvuil, papier, plastic, glas, gft en restafval worden opgehaald. Inwoners kunnen de kalender raadplegen om te weten wanneer ze hun afval buiten moeten zetten. Op deze manier voorkomt de provincie en gemeenten dat het afval niet in het milieu terecht komt. Ook voorkomt het stank- en geuroverlast. De afvalkalender kan verschillen per gemeente dit is namelijk afhankelijk van welke afvalverwerker de afvoer van het afval regelt.

Afvalkalender Vijfheerenlanden in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Vijfheerenlanden:
  • In de gemeente Vijfheerenlanden wordt de afvalkalender verzorgd door Waardlanden.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 610 kilo huisvuil ingezameld door de 58,889 inwoners in Vijfheerenlanden.
  • In de gemeente Vijfheerenlanden wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Vijfheerenlanden zijn €387,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Vijfheerenlanden gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Vijfheerenlanden?

De afvalkalender van de gemeente Vijfheerenlanden vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Vijfheerenlanden?

Als je container in de gemeente Vijfheerenlanden niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Vijfheerenlanden of met de afvalverwerker: Waardlanden

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Vijfheerenlanden kun je dan contact opnemen met de gemeente Vijfheerenlanden. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Waardlanden) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Vijfheerenlanden?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Vijfheerenlanden een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Vijfheerenlanden als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Vijfheerenlanden?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Vijfheerenlanden: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Vijfheerenlanden. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Vijfheerenlanden”

  1. Beste J.H. van Breukelen,

   Wij hebben even gekeken met een willekeurig adres in Vijfheerenlanden (Leerdam). Wij zien de blauwe papierbak dagen wel op de afvalkalender. Op onderstaande afbeelding zie je de afval inzameldagen voor papier in Vijfheerenlanden.

   Als je jouw adres geeft kunnen we ook even kijken.

   Mvg

   Oud papier afvalkalender Vijfheerenlanden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *