Afvalkalender gemeente Vlaardingen

Afvalkalender gemeente Vlaardingen bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Vlaardingen? Op de afvalkalender van gemeente Vlaardingen vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Vlaardingen. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Vlaardingen wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Vlaardingen de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Vlaardingen.
Afvalkalender gemeente Vlaardingen

Afvalkalender Vlaardingen

Afvalkalender gemeente Vlaardingen bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Vlaardingen kunt vinden? De gemeente Vlaardingen ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 74,118 inwoners. De afvalkalender in gemeente Vlaardingen wordt verzorgd door Irado. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Vlaardingen.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Vlaardingen aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Vlaardingen (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Vlaardingen.

Over afval in de gemeente Vlaardingen

In de gemeente Vlaardingen wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 74,118 inwoners in de gemeente Vlaardingen bieden jaarlijks ongeveer 475 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 22 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 28 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Vlaardingen jaarlijks per persoon 11 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Vlaardingen. Daarvan biedt iedere persoon 0 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 36 kilo grof huishoudelijk afval en 317 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Vlaardingen gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Vlaardingen

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Vlaardingen bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Vlaardingen vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Vlaardingen

In de gemeente Vlaardingen betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Vlaardingen betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Vlaardingen is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €291.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €372.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Vlaardingen: €339.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Vlaardingen wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Vlaardingen.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Vlaardingen.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Vlaardingen

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Vlaardingen.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 22
Papier 28
Glas 11
PMD 0
Grof huishoudelijk Restafval 36
Fijn huishoudelijk Restafval 317

Afvalwijzer gemeente Vlaardingen

Afvalwijzer Vlaardingen bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Vlaardingen jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 475 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 74,118 inwoners van de gemeente Vlaardingen, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Vlaardingen

Vlaardingen is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Vlaardingen

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Vlaardingen brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Vlaardingen op onderstaand adres:
  • Irado Milieustraat Vlaardingen, Kreekweg 76, 3133 AZ Vlaardingen

Niet geleegd, extra container of container vol?

Wil je jouw kliko een extra keer laten legen? Iedereen heeft weleens meer afval dan gebruikelijk. Bijvoorbeeld rondom de feestdagen of wanneer je lekker in de tuin bent bezig geweest. Om te voorkomen dat jouw kliko te vol raakt kun je ervoor kiezen om deze een extra keer te laten legen. Het legen van de kliko’s wordt uitgevoerd door de gemeente of door een afvalverwerker waar jouw gemeente mee samenwerkt. Binnen de gemeenten zijn er verschillende mogelijkheden om het extra te laten legen. Je kunt telefonisch contact opnemen of een online afspraak maken voor een extra ophaaldienst. Daarnaast kun je eenvoudig het afval zelf storten op de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je de website van jouw afvalverwerker raadplegen. 

Papieren afvalkalender gemeente Vlaardingen

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Vlaardingen printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Irado.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Vlaardingen printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Vlaardingen

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Vlaardingen

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Vlaardingen

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Vlaardingen in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Vlaardingen:
  • In de gemeente Vlaardingen wordt de afvalkalender verzorgd door Irado.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 475 kilo huisvuil ingezameld door de 74,118 inwoners in Vlaardingen.
  • In de gemeente Vlaardingen wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Vlaardingen zijn €339,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Vlaardingen gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Vlaardingen?

De afvalkalender van de gemeente Vlaardingen vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Vlaardingen?

Als je container in de gemeente Vlaardingen niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Vlaardingen of met de afvalverwerker: Irado

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Vlaardingen kun je dan contact opnemen met de gemeente Vlaardingen. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Irado) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Vlaardingen?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Vlaardingen een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Vlaardingen als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Vlaardingen?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Vlaardingen: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Vlaardingen. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *