Afvalkalender gemeente Vlieland

Afvalkalender gemeente Vlieland bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Vlieland? Op de afvalkalender van gemeente Vlieland vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Vlieland. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Vlieland wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Vlieland de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Vlieland.
Afvalkalender gemeente Vlieland

Afvalkalender Vlieland

Afvalkalender gemeente Vlieland bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Vlieland kunt vinden? De gemeente Vlieland ligt in de provincie Friesland en heeft 1,197 inwoners. De afvalkalender in gemeente Vlieland wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Vlieland.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Vlieland aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Vlieland (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Vlieland.

Over afval in de gemeente Vlieland

In de gemeente Vlieland wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 1,197 inwoners in de gemeente Vlieland bieden jaarlijks ongeveer 1310 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 0 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 173 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Vlieland jaarlijks per persoon 153 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Vlieland. Daarvan biedt iedere persoon 0 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 106 kilo grof huishoudelijk afval en 595 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Vlieland gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Vlieland

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Vlieland bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Vlieland vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Vlieland

In de gemeente Vlieland betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Vlieland betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Vlieland is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €247.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €329.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Vlieland: €297.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Vlieland wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Vlieland.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Vlieland.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Vlieland

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Vlieland.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 0
Papier 173
Glas 153
PMD 0
Grof huishoudelijk Restafval 106
Fijn huishoudelijk Restafval 595

Afvalwijzer gemeente Vlieland

Afvalwijzer Vlieland bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Vlieland jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 1310 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 1,197 inwoners van de gemeente Vlieland, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Vlieland

Vlieland is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Vlieland

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Vlieland brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Vlieland op onderstaand adres:
  • Gemeentewerf Vlieland, Fortweg 1-A, 8899 CC Oost-Vlieland

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Zit de ondergrondse container vol? Dit is erg vervelend. Vaak is het zo dat de container niet vol zit maar verstopt is geraakt doordat er iemand te grote stukken afval heeft afgestort. Hierdoor kan het lijken alsof de ondergrondse container vol zit. Op de ondergrondse container zit vaak een sticker met een telefoonnummer wat je kunt bellen. Je kunt dan een melding maken. Leg nooit afval naast de container. Want hierdoor kan het afval in de natuur rondslingeren en dan krijg je zwerfafval. Daarnaast staat er een boete op wanneer je het afval op een niet juiste manier afstort. Wil je jouw afval toch afstorten? Maak dan een online of telefonische afspraak met jouw gemeente of afvalverwerker. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om het afval af te storten naar de milieustraat.  

Papieren afvalkalender gemeente Vlieland

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Vlieland printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Vlieland printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Vlieland

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Vlieland

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Vlieland

Oud papier kun je inleveren bij een speciale oud-papiercontainer of bij de milieustraat van jouw gemeente. Vaak zijn er enkele instructies aan verbonden. Zo kun je het beste ervoor kiezen om het papier kleiner te maken zodat het beter past in de ondergrondse container. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden bij veel supermarkten om jouw oud papier in te leveren. In sommige gemeenten wordt er jaarlijks op enkele dagen het oud papier opgehaald. Dit kun je dan op de aangegeven plaatsen aan de straat zetten. Verstandig is het om het papier even te binden met een afbreekbaar touw zodat jouw afval niet rondslingerd in de natuur. Waar de oud-papier containers staan kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Friesland

De provincie Friesland heeft verschillende systemen en maatregelen genomen om haar inwoners te informeren over het verwerken van afval. Een van de belangrijkste is de afvalkalender. Deze kalender geeft inzicht in welke afvalsoorten op welke dagen worden opgehaald en geeft informatie over de regels voor afvalinzameling. Daarnaast wordt er veel samen gewerkt binnen de gemeente met lokale winkelcentra en andere afvalophaal plaatsen. Op deze locaties kun je vaak gemakkelijk jouw afval scheiden. Denk hierbij aan rest-afval, plastic, karton/ oud papier, glas en textiel. Daarnaast zijn er diverse campagnes vanuit de gemeente waarbij inwoners worden geïnformeerd over het belang van recycling en afvalvermindering. Wil je weten hoe jij hieraan bij kan dragen? Lees dan verder. 

Afvalkalender Vlieland in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Vlieland:
  • In de gemeente Vlieland wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 1310 kilo huisvuil ingezameld door de 1,197 inwoners in Vlieland.
  • In de gemeente Vlieland wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Vlieland zijn €297,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Vlieland gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Vlieland?

De afvalkalender van de gemeente Vlieland vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Vlieland?

Als je container in de gemeente Vlieland niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Vlieland of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Vlieland kun je dan contact opnemen met de gemeente Vlieland. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Vlieland?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Vlieland een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Vlieland als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Vlieland?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Vlieland: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Vlieland. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *