Afvalkalender gemeente Voorne aan Zee

Afvalkalender gemeente Voorne aan Zee bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Voorne aan Zee? Op de afvalkalender van gemeente Voorne aan Zee vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Voorne aan Zee. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Voorne aan Zee wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Voorne aan Zee de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Voorne aan Zee.
Afvalkalender gemeente Voorne aan Zee

Afvalkalender Voorne aan Zee

Afvalkalender gemeente Voorne aan Zee bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Voorne aan Zee kunt vinden? De gemeente Voorne aan Zee ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 73285 inwoners. De afvalkalender in gemeente Voorne aan Zee wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Voorne aan Zee.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Voorne aan Zee aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Voorne aan Zee (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Voorne aan Zee.

Over afval in de gemeente Voorne aan Zee

In de gemeente Voorne aan Zee wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 73285 inwoners in de gemeente Voorne aan Zee bieden jaarlijks ongeveer NNB kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er NNB kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er NNB kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Voorne aan Zee jaarlijks per persoon NNB kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Voorne aan Zee. Daarvan biedt iedere persoon NNB kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon NNB kilo grof huishoudelijk afval en NNB kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Voorne aan Zee gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Voorne aan Zee

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Voorne aan Zee bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Voorne aan Zee vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Voorne aan Zee

In de gemeente Voorne aan Zee betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Voorne aan Zee betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Voorne aan Zee is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €NNB.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €NNB.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Voorne aan Zee: €NNB.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Voorne aan Zee wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Voorne aan Zee.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Voorne aan Zee.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Voorne aan Zee

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Voorne aan Zee.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval NNB
Papier NNB
Glas NNB
PMD NNB
Grof huishoudelijk Restafval NNB
Fijn huishoudelijk Restafval NNB

Afvalwijzer gemeente Voorne aan Zee

Afvalwijzer Voorne aan Zee bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Voorne aan Zee jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst NNB kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 73285 inwoners van de gemeente Voorne aan Zee, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Voorne aan Zee

Voorne aan Zee is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Voorne aan Zee

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Voorne aan Zee brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Voorne aan Zee op onderstaand adres:
  • Milieustraat Hellevoetsluis, Rijksstraatweg 252A, 3223 KE Hellevoetsluis

Container niet geleegd of extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Voorne aan Zee

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Voorne aan Zee printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Voorne aan Zee printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Voorne aan Zee

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Voorne aan Zee

Kun je de container aan de weg zetten in jouw gemeente met Kerst? Ben jij benieuwd of het afval wordt opgehaald met Kerst? In Nederland is het overal het algemeen zo dat op nationale feestdagen het afval niet wordt opgehaald. Eens in de zoveel tijd vallen de feestdagen op doordeweekse dagen waardoor het mogelijk is dat dit op jouw afvaldag valt. In dit geval is er een afwijkende dienstregeling. Op deze manier voorkomt de gemeente dat jij lang blijft zitten met het afval en voorkomt het ook dat het in de natuur terecht komt. Om zeker te weten wanneer het afval wordt opgehaald kun je het beste de website van de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf raadplegen.

Oud papier in Voorne aan Zee

Wanneer wordt het papier opgehaald en waar kun je oud papier laten? Veel gemeenten maken gebruik van speciale papierbakken. Deze bakken voor oud papier vind je vaak in de buurt van winkelcentra, scholen en op pleinen. In sommige gemeenten wordt er aan het begin van het kalenderjaar een afvalkalender uitgegeven. Hierin staat aangegeven op welke dagen per jaar jij het oud papier aan de weg kunt zetten. Zorg er wel voor dat het een stevig gebonden pakketje is zodat het papier niet rondslingerd. Met het scheiden van oud papier draag jij bij aan een duurzame circulaire economie. Van het oud papier worden nieuwe producten gemaakt. Benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw gemeente? Bekijk de website van jouw gemeente om te zien waar jij jouw oud papier kunt laten.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Voorne aan Zee in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Voorne aan Zee:
  • In de gemeente Voorne aan Zee wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer NNB kilo huisvuil ingezameld door de 73285 inwoners in Voorne aan Zee.
  • In de gemeente Voorne aan Zee wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Voorne aan Zee zijn €NNB,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Voorne aan Zee gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Voorne aan Zee?

De afvalkalender van de gemeente Voorne aan Zee vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Voorne aan Zee?

Als je container in de gemeente Voorne aan Zee niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Voorne aan Zee of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Voorne aan Zee kun je dan contact opnemen met de gemeente Voorne aan Zee. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Voorne aan Zee?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Voorne aan Zee een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Voorne aan Zee als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Voorne aan Zee?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Voorne aan Zee: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Voorne aan Zee. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *