Afvalkalender gemeente Voorschoten

Afvalkalender gemeente Voorschoten bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Voorschoten? Op de afvalkalender van gemeente Voorschoten vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Voorschoten. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Voorschoten wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Voorschoten de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Voorschoten.
Afvalkalender gemeente Voorschoten

Afvalkalender Voorschoten

Afvalkalender gemeente Voorschoten bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Voorschoten kunt vinden? De gemeente Voorschoten ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 25,569 inwoners. De afvalkalender in gemeente Voorschoten wordt verzorgd door Avalex. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Voorschoten.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Voorschoten aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Voorschoten (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Voorschoten.

Over afval in de gemeente Voorschoten

In de gemeente Voorschoten wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 25,569 inwoners in de gemeente Voorschoten bieden jaarlijks ongeveer 448 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 86 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 40 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Voorschoten jaarlijks per persoon 25 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Voorschoten. Daarvan biedt iedere persoon 7.7 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 43 kilo grof huishoudelijk afval en 223 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Voorschoten gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Voorschoten

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Voorschoten bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Voorschoten vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Voorschoten

In de gemeente Voorschoten betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Voorschoten betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Voorschoten is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €360.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €444.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Voorschoten: €415.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Voorschoten wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Voorschoten.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Voorschoten.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Voorschoten

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Voorschoten.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 86
Papier 40
Glas 25
PMD 7.7
Grof huishoudelijk Restafval 43
Fijn huishoudelijk Restafval 223

Afvalwijzer gemeente Voorschoten

Afvalwijzer Voorschoten bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Voorschoten jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 448 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 25,569 inwoners van de gemeente Voorschoten, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Voorschoten

Voorschoten is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Voorschoten

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Voorschoten brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Voorschoten op onderstaand adres:
  • Milieupark Voorschoten, Hogeboomseweg 6 in Wassenaar

Kliko niet geleegd of extra container aanvragen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Voorschoten

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Voorschoten printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Avalex.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Voorschoten printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Voorschoten

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Voorschoten

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Voorschoten

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Voorschoten in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Voorschoten:
  • In de gemeente Voorschoten wordt de afvalkalender verzorgd door Avalex.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 448 kilo huisvuil ingezameld door de 25,569 inwoners in Voorschoten.
  • In de gemeente Voorschoten wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Voorschoten zijn €415,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Voorschoten gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Voorschoten?

De afvalkalender van de gemeente Voorschoten vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Voorschoten?

Als je container in de gemeente Voorschoten niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Voorschoten of met de afvalverwerker: Avalex

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Voorschoten kun je dan contact opnemen met de gemeente Voorschoten. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Avalex) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Voorschoten?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Voorschoten een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Voorschoten als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Voorschoten?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Voorschoten: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Voorschoten. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Voorschoten”

 1. goede morgen,

  maandag 30/10 is mijn groene container (klein) verdwijnen, waarschijnlijk in uw vuilniswagen gevallen.
  graag een nieuwe groene mini container (een kleine is genoeg) naar mij toe leveren.
  bedankt alvast
  Gérard Mondon
  STRAAT
  POSTCODE
  Voorschoten

  1. Beste Gérard Mondon,

   Op de website van de gemeente Voorschoten kunt u een melding maken van vermissing van uw groene container.
   Dit doet u via DEZE LINK.

   Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *