Afvalkalender gemeente Waadhoeke

Afvalkalender gemeente Waadhoeke bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Waadhoeke? Op de afvalkalender van gemeente Waadhoeke vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Waadhoeke. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Waadhoeke wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Waadhoeke de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Waadhoeke.
Afvalkalender gemeente Waadhoeke

Afvalkalender Waadhoeke

Afvalkalender gemeente Waadhoeke bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Waadhoeke kunt vinden? De gemeente Waadhoeke ligt in de provincie Friesland en heeft 46,344 inwoners. De afvalkalender in gemeente Waadhoeke wordt verzorgd door Omrin. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Waadhoeke.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Waadhoeke aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Waadhoeke (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Waadhoeke.

Over afval in de gemeente Waadhoeke

In de gemeente Waadhoeke wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 46,344 inwoners in de gemeente Waadhoeke bieden jaarlijks ongeveer 608 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 161 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 57 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Waadhoeke jaarlijks per persoon 16 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Waadhoeke. Daarvan biedt iedere persoon 0 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 38 kilo grof huishoudelijk afval en 199 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Waadhoeke gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Waadhoeke

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Waadhoeke bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Waadhoeke vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Waadhoeke

In de gemeente Waadhoeke betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Waadhoeke betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Waadhoeke is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €236.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €295.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Waadhoeke: €275.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Waadhoeke wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Waadhoeke.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Waadhoeke.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Waadhoeke

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Waadhoeke.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 161
Papier 57
Glas 16
PMD 0
Grof huishoudelijk Restafval 38
Fijn huishoudelijk Restafval 199

Afvalwijzer gemeente Waadhoeke

Afvalwijzer Waadhoeke bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Waadhoeke jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 608 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 46,344 inwoners van de gemeente Waadhoeke, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Waadhoeke

Waadhoeke is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Waadhoeke

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Waadhoeke brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Waadhoeke op onderstaand adres:
  • Omrin Milieustraat Franeker, Morsestraat 4, 8801 PZ Franeker

Ondergrondse container vol, kliko vol of container niet geleegd?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Waadhoeke

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Waadhoeke printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Omrin.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Waadhoeke printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Waadhoeke

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Waadhoeke

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Waadhoeke

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Friesland

De provincie Friesland heeft verschillende systemen en maatregelen genomen om haar inwoners te informeren over het verwerken van afval. Een van de belangrijkste is de afvalkalender. Deze kalender geeft inzicht in welke afvalsoorten op welke dagen worden opgehaald en geeft informatie over de regels voor afvalinzameling. Daarnaast wordt er veel samen gewerkt binnen de gemeente met lokale winkelcentra en andere afvalophaal plaatsen. Op deze locaties kun je vaak gemakkelijk jouw afval scheiden. Denk hierbij aan rest-afval, plastic, karton/ oud papier, glas en textiel. Daarnaast zijn er diverse campagnes vanuit de gemeente waarbij inwoners worden geïnformeerd over het belang van recycling en afvalvermindering. Wil je weten hoe jij hieraan bij kan dragen? Lees dan verder. 

Afvalkalender Waadhoeke in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Waadhoeke:
  • In de gemeente Waadhoeke wordt de afvalkalender verzorgd door Omrin.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 608 kilo huisvuil ingezameld door de 46,344 inwoners in Waadhoeke.
  • In de gemeente Waadhoeke wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Waadhoeke zijn €275,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Waadhoeke gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Waadhoeke?

De afvalkalender van de gemeente Waadhoeke vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Waadhoeke?

Als je container in de gemeente Waadhoeke niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Waadhoeke of met de afvalverwerker: Omrin

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Waadhoeke kun je dan contact opnemen met de gemeente Waadhoeke. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Omrin) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Waadhoeke?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Waadhoeke een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Waadhoeke als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Waadhoeke?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Waadhoeke: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Waadhoeke. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *