Afvalkalender gemeente Waalre

Afvalkalender gemeente Waalre bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Waalre? Op de afvalkalender van gemeente Waalre vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Waalre. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Waalre wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Waalre de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Waalre.
Afvalkalender gemeente Waalre

Afvalkalender Waalre

Afvalkalender gemeente Waalre bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Waalre kunt vinden? De gemeente Waalre ligt in de provincie Noord-Brabant en heeft 17,677 inwoners. De afvalkalender in gemeente Waalre wordt verzorgd door Baetsen Groep. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Waalre.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Waalre aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Waalre (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Waalre.

Over afval in de gemeente Waalre

In de gemeente Waalre wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 17,677 inwoners in de gemeente Waalre bieden jaarlijks ongeveer 528 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 138 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 55 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Waalre jaarlijks per persoon 28 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Waalre. Daarvan biedt iedere persoon 26.6 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 9 kilo grof huishoudelijk afval en 129 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Waalre gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Waalre

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Waalre bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Waalre vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Waalre

In de gemeente Waalre betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Waalre betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Waalre is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €134.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €224.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Waalre: €197.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Waalre wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Waalre.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Waalre.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Waalre

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Waalre.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 138
Papier 55
Glas 28
PMD 26.6
Grof huishoudelijk Restafval 9
Fijn huishoudelijk Restafval 129

Afvalwijzer gemeente Waalre

Afvalwijzer Waalre bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Waalre jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 528 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 17,677 inwoners van de gemeente Waalre, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Waalre

Waalre is een niet-diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente Waalre

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Waalre brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Waalre op onderstaand adres:
  • Milieustraat Waalre, Habraken 2409, 5507 TM Veldhoven

Container niet geleegd of extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Waalre

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Waalre printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Baetsen Groep.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Waalre printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Waalre

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Waalre

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Waalre

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Brabant

Woon jij in Noord-Brabant en ben je opzoek naar de afvalkalender? De provincie Noord-Brabant is een van de eerste provincies in Nederland die een ambitieuze doelstelling heeft rondom afvalverwerking. Binnen alle gemeenten willen zij om in 2030 een volledig circulaire economie te hebben. Een circulaire economie houdt in dat de reststoffen (afval) zoveel mogelijk worden ingezet om nieuwe grondstoffen te maken. Op deze manier worden er geen (nieuwe) grondstoffen meer uitgeput. Een belangrijk onderdeel hiervan is afvalreductie. Door nauw samen te werken met de gemeenten en afvalverwerkers probeert de provincie de doelstelling te behalen. Zij proberen dit samen te bereiken door middel van educatie en ook hulpmiddelen zoals het inzetten van afvalcoaches. Naast reductie is afvalscheiding ook een belangrijk thema binnen de provincie. Jij kunt jouw steentje bijdragen door zorgvuldig om te gaan met jouw afval.  

Afvalkalender Waalre in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Waalre:
  • In de gemeente Waalre wordt de afvalkalender verzorgd door Baetsen Groep.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 528 kilo huisvuil ingezameld door de 17,677 inwoners in Waalre.
  • In de gemeente Waalre wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Waalre zijn €197,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Waalre gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Waalre?

De afvalkalender van de gemeente Waalre vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Waalre?

Als je container in de gemeente Waalre niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Waalre of met de afvalverwerker: Baetsen Groep

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Waalre kun je dan contact opnemen met de gemeente Waalre. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Baetsen Groep) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Waalre?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Waalre een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Waalre als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Waalre?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Waalre: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Waalre. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *