Afvalkalender gemeente Wassenaar

Afvalkalender gemeente Wassenaar bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Wassenaar? Op de afvalkalender van gemeente Wassenaar vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Wassenaar. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Wassenaar wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Wassenaar de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Wassenaar.
Afvalkalender gemeente Wassenaar

Afvalkalender Wassenaar

Afvalkalender gemeente Wassenaar bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Wassenaar kunt vinden? De gemeente Wassenaar ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 27,215 inwoners. De afvalkalender in gemeente Wassenaar wordt verzorgd door Avalex. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Wassenaar.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Wassenaar aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Wassenaar (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Wassenaar.

Over afval in de gemeente Wassenaar

In de gemeente Wassenaar wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 27,215 inwoners in de gemeente Wassenaar bieden jaarlijks ongeveer 573 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 145 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 47 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Wassenaar jaarlijks per persoon 33 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Wassenaar. Daarvan biedt iedere persoon 10 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 19 kilo grof huishoudelijk afval en 219 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Wassenaar gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Wassenaar

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Wassenaar bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Wassenaar vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Wassenaar

In de gemeente Wassenaar betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Wassenaar betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Wassenaar is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €341.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €491.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Wassenaar: €432.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Wassenaar wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Wassenaar.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Wassenaar.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Wassenaar

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Wassenaar.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 145
Papier 47
Glas 33
PMD 10
Grof huishoudelijk Restafval 19
Fijn huishoudelijk Restafval 219

Afvalwijzer gemeente Wassenaar

Afvalwijzer Wassenaar bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Wassenaar jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 573 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 27,215 inwoners van de gemeente Wassenaar, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Wassenaar

Wassenaar is een niet-diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente Wassenaar

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Wassenaar brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Wassenaar op onderstaand adres:
  • Avalex Milieustraat Wassenaar, Hogeboomseweg 6, 2241 BG Wassenaar

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Zit de ondergrondse container vol? Dit is erg vervelend. Vaak is het zo dat de container niet vol zit maar verstopt is geraakt doordat er iemand te grote stukken afval heeft afgestort. Hierdoor kan het lijken alsof de ondergrondse container vol zit. Op de ondergrondse container zit vaak een sticker met een telefoonnummer wat je kunt bellen. Je kunt dan een melding maken. Leg nooit afval naast de container. Want hierdoor kan het afval in de natuur rondslingeren en dan krijg je zwerfafval. Daarnaast staat er een boete op wanneer je het afval op een niet juiste manier afstort. Wil je jouw afval toch afstorten? Maak dan een online of telefonische afspraak met jouw gemeente of afvalverwerker. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om het afval af te storten naar de milieustraat.  

Papieren afvalkalender gemeente Wassenaar

Ben jij opzoek naar de papieren afvalkalender van jouw gemeente? Het uitbrengen van een papieren afvalkalender is al jarenlang niet meer de standaard. Voor veel mensen is dit een groot gemis. De papieren afvalkalender heeft namelijk veel voordelen. Zo is het eenvoudig te raadplegen en gemakkelijk in gebruik. Ook heeft niet iedereen toegang tot internet of een smartphone. Het geeft een goed overzicht op welke dagen het afval wordt opgehaald. Daarnaast staat er ook informatie beschreven over de afwijkende ophaaldagen en informatie over de milieustraat bij jou in de buurt. Ben jij benieuwd of jouw gemeente een papieren afvalkalender beschikbaar heeft? Neem dan contact op met jouw gemeente of afvalverwerker. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Wassenaar printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Avalex.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Wassenaar printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Wassenaar

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Wassenaar

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Wassenaar

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Wassenaar in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Wassenaar:
  • In de gemeente Wassenaar wordt de afvalkalender verzorgd door Avalex.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 573 kilo huisvuil ingezameld door de 27,215 inwoners in Wassenaar.
  • In de gemeente Wassenaar wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Wassenaar zijn €432,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Wassenaar gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Wassenaar?

De afvalkalender van de gemeente Wassenaar vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Wassenaar?

Als je container in de gemeente Wassenaar niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Wassenaar of met de afvalverwerker: Avalex

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Wassenaar kun je dan contact opnemen met de gemeente Wassenaar. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Avalex) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Wassenaar?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Wassenaar een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Wassenaar als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Wassenaar?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Wassenaar: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Wassenaar. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *