Afvalkalender gemeente West Betuwe

Afvalkalender gemeente West Betuwe bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente West Betuwe? Op de afvalkalender van gemeente West Betuwe vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente West Betuwe. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente West Betuwe wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente West Betuwe de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente West Betuwe.
Afvalkalender gemeente West Betuwe

Afvalkalender West Betuwe

Afvalkalender gemeente West Betuwe bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente West Betuwe kunt vinden? De gemeente West Betuwe ligt in de provincie Gelderland en heeft 52,010 inwoners. De afvalkalender in gemeente West Betuwe wordt verzorgd door AVRI. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente West Betuwe.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente West Betuwe aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente West Betuwe (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente West Betuwe.

Over afval in de gemeente West Betuwe

In de gemeente West Betuwe wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 52,010 inwoners in de gemeente West Betuwe bieden jaarlijks ongeveer 486 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 155 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 58 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente West Betuwe jaarlijks per persoon 21 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente West Betuwe. Daarvan biedt iedere persoon 22.3 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 18 kilo grof huishoudelijk afval en 114 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in West Betuwe gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 West Betuwe

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente West Betuwe bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente West Betuwe vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente West Betuwe

In de gemeente West Betuwe betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente West Betuwe betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente West Betuwe is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €291.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €315.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in West Betuwe: €309.
De afvalstoffenheffing in de gemeente West Betuwe wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat West Betuwe.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in West Betuwe.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente West Betuwe

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente West Betuwe.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 155
Papier 58
Glas 21
PMD 22.3
Grof huishoudelijk Restafval 18
Fijn huishoudelijk Restafval 114

Afvalwijzer gemeente West Betuwe

Afvalwijzer West Betuwe bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van West Betuwe jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 486 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 52,010 inwoners van de gemeente West Betuwe, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente West Betuwe

West Betuwe is een diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente West Betuwe

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente West Betuwe brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente West Betuwe op onderstaand adres:
  • Avri Milieustraat Tiel, 10, De Riemsdijk 8, 4004 LC Tiel

Container niet geleegd of extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente West Betuwe

Ben jij opzoek naar de papieren afvalkalender van jouw gemeente? Het uitbrengen van een papieren afvalkalender is al jarenlang niet meer de standaard. Voor veel mensen is dit een groot gemis. De papieren afvalkalender heeft namelijk veel voordelen. Zo is het eenvoudig te raadplegen en gemakkelijk in gebruik. Ook heeft niet iedereen toegang tot internet of een smartphone. Het geeft een goed overzicht op welke dagen het afval wordt opgehaald. Daarnaast staat er ook informatie beschreven over de afwijkende ophaaldagen en informatie over de milieustraat bij jou in de buurt. Ben jij benieuwd of jouw gemeente een papieren afvalkalender beschikbaar heeft? Neem dan contact op met jouw gemeente of afvalverwerker. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente West Betuwe printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van AVRI.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente West Betuwe printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente West Betuwe

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender West Betuwe

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in West Betuwe

Oud papier kun je inleveren bij een speciale oud-papiercontainer of bij de milieustraat van jouw gemeente. Vaak zijn er enkele instructies aan verbonden. Zo kun je het beste ervoor kiezen om het papier kleiner te maken zodat het beter past in de ondergrondse container. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden bij veel supermarkten om jouw oud papier in te leveren. In sommige gemeenten wordt er jaarlijks op enkele dagen het oud papier opgehaald. Dit kun je dan op de aangegeven plaatsen aan de straat zetten. Verstandig is het om het papier even te binden met een afbreekbaar touw zodat jouw afval niet rondslingerd in de natuur. Waar de oud-papier containers staan kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender West Betuwe in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender West Betuwe:
  • In de gemeente West Betuwe wordt de afvalkalender verzorgd door AVRI.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 486 kilo huisvuil ingezameld door de 52,010 inwoners in West Betuwe.
  • In de gemeente West Betuwe wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente West Betuwe zijn €309,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in West Betuwe gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente West Betuwe?

De afvalkalender van de gemeente West Betuwe vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in West Betuwe?

Als je container in de gemeente West Betuwe niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente West Betuwe of met de afvalverwerker: AVRI

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente West Betuwe kun je dan contact opnemen met de gemeente West Betuwe. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (AVRI) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in West Betuwe?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente West Betuwe een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente West Betuwe als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in West Betuwe?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente West Betuwe: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente West Betuwe. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *