Afvalkalender gemeente Wierden

Afvalkalender gemeente Wierden bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Wierden? Op de afvalkalender van gemeente Wierden vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Wierden. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Wierden wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Wierden de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Wierden.
Afvalkalender gemeente Wierden

Afvalkalender Wierden

Afvalkalender gemeente Wierden bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Wierden kunt vinden? De gemeente Wierden ligt in de provincie Overijssel en heeft 24,677 inwoners. De afvalkalender in gemeente Wierden wordt verzorgd door Twente Milieu. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Wierden.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Wierden aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Wierden (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Wierden.

Over afval in de gemeente Wierden

In de gemeente Wierden wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 24,677 inwoners in de gemeente Wierden bieden jaarlijks ongeveer 434 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 131 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 78 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Wierden jaarlijks per persoon 24 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Wierden. Daarvan biedt iedere persoon 38.2 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 13 kilo grof huishoudelijk afval en 70 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Wierden gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Wierden

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Wierden bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Wierden vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Wierden

In de gemeente Wierden betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Wierden betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Wierden is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €159.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €202.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Wierden: €191.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Wierden wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Wierden.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Wierden.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Wierden

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Wierden.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 131
Papier 78
Glas 24
PMD 38.2
Grof huishoudelijk Restafval 13
Fijn huishoudelijk Restafval 70

Afvalwijzer gemeente Wierden

Afvalwijzer Wierden bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Wierden jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 434 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 24,677 inwoners van de gemeente Wierden, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Wierden

Wierden is een diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente Wierden

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Wierden brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Wierden op onderstaand adres:
  • Afvalbrengpunt Wierden, Enterweg 24, 7642 NC Wierden

Volle kliko en extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Wierden

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Wierden printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Twente Milieu.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Wierden printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Wierden

Heb je afval wat niet in de ondergrondse container of jouw kliko past? Er zijn diverse manieren om dit afval op een juiste en verantwoorde manier af te storten. Zo kun je bijvoorbeeld zelf naar de milieustraat rijden om het afval weg te brengen. Soms is dit gratis, soms zijn hier kosten aan verbonden. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Zij kunnen (vaak tegen betaling) het afval komen ophalen of speciale afvalzakken leveren zodat jij het afval aan de weg kunt zetten indien dit mogelijk is. Wil je toch liever naar de milieustraat, dat kan. Op deze pagina vind je het adres van de milieustraat in jouw gemeente. De actuele openingstijden van de vuilstort en de bijbehorende prijzen kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afwijkende afvalkalender Wierden

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Wierden

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Overijssel

In de provincie Overijssel wordt er op verschillende manieren gewerkt aan afvalreductie. Zo werken de gemeenten nauw samen met elkaar om inwoners en bedrijven te informeren over de impact van afvalproductie. Daarnaast is er een initiatief in het leven geroepen om het zwervend afval aan te pakken. Een van de maatregelen is het opzetten van een zwerfafval campagne. Hierbij wordt er samengewerkt met gemeenten, bedrijven en vrijwilligers om zwervend afval op te ruimen en inwoners bewust te maken van het belang van afvalvermindering. Er zijn ook initiatieven genomen om inwoners te stimuleren om afval te scheiden. Zo bieden gemeenten in de provincie Overijssel inzamelpunten voor recycling van afvalsoorten zoals papier, plastic, metalen en glas. Het beleid van de provincie lijkt haar vruchten af te werpen. De doelstelling van het Nederlandse rijk is om in 2030 75% van het afval te scheiden, provincie Overijssel is al goed op weg met 74%. 

Afvalkalender Wierden in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Wierden:
  • In de gemeente Wierden wordt de afvalkalender verzorgd door Twente Milieu.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 434 kilo huisvuil ingezameld door de 24,677 inwoners in Wierden.
  • In de gemeente Wierden wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Wierden zijn €191,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Wierden gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Wierden?

De afvalkalender van de gemeente Wierden vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Wierden?

Als je container in de gemeente Wierden niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Wierden of met de afvalverwerker: Twente Milieu

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Wierden kun je dan contact opnemen met de gemeente Wierden. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Twente Milieu) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Wierden?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Wierden een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Wierden als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Wierden?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Wierden: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Wierden. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *