Afvalkalender gemeente Wijchen

Afvalkalender gemeente Wijchen bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Wijchen? Op de afvalkalender van gemeente Wijchen vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Wijchen. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Wijchen wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Wijchen de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Wijchen.
Afvalkalender gemeente Wijchen

Afvalkalender Wijchen

Afvalkalender gemeente Wijchen bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Wijchen kunt vinden? De gemeente Wijchen ligt in de provincie Gelderland en heeft 41,319 inwoners. De afvalkalender in gemeente Wijchen wordt verzorgd door DAR. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Wijchen.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Wijchen aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Wijchen (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Wijchen.

Over afval in de gemeente Wijchen

In de gemeente Wijchen wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 41,319 inwoners in de gemeente Wijchen bieden jaarlijks ongeveer 518 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 143 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 64 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Wijchen jaarlijks per persoon 22 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Wijchen. Daarvan biedt iedere persoon 29.4 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 20 kilo grof huishoudelijk afval en 114 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Wijchen gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Wijchen

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Wijchen bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Wijchen vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Wijchen

In de gemeente Wijchen betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Wijchen betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Wijchen is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €203.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €260.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Wijchen: €243.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Wijchen wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Wijchen.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Wijchen.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Wijchen

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Wijchen.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 143
Papier 64
Glas 22
PMD 29.4
Grof huishoudelijk Restafval 20
Fijn huishoudelijk Restafval 114

Afvalwijzer gemeente Wijchen

Afvalwijzer Wijchen bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Wijchen jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 518 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 41,319 inwoners van de gemeente Wijchen, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Wijchen

Wijchen is een diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente Wijchen

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Wijchen brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Wijchen op onderstaand adres:
  • DAR Milieustraat Wijchen,Bijsterhuizen 2406, 6604 LL Wijchen

Ondergrondse container vol, kliko vol of container niet geleegd?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Wijchen

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Wijchen printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van DAR.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Wijchen printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Wijchen

Heb je afval wat niet in de ondergrondse container of jouw kliko past? Er zijn diverse manieren om dit afval op een juiste en verantwoorde manier af te storten. Zo kun je bijvoorbeeld zelf naar de milieustraat rijden om het afval weg te brengen. Soms is dit gratis, soms zijn hier kosten aan verbonden. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Zij kunnen (vaak tegen betaling) het afval komen ophalen of speciale afvalzakken leveren zodat jij het afval aan de weg kunt zetten indien dit mogelijk is. Wil je toch liever naar de milieustraat, dat kan. Op deze pagina vind je het adres van de milieustraat in jouw gemeente. De actuele openingstijden van de vuilstort en de bijbehorende prijzen kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afwijkende afvalkalender Wijchen

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Wijchen

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Wijchen in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Wijchen:
  • In de gemeente Wijchen wordt de afvalkalender verzorgd door DAR.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 518 kilo huisvuil ingezameld door de 41,319 inwoners in Wijchen.
  • In de gemeente Wijchen wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Wijchen zijn €243,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Wijchen gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Wijchen?

De afvalkalender van de gemeente Wijchen vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Wijchen?

Als je container in de gemeente Wijchen niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Wijchen of met de afvalverwerker: DAR

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Wijchen kun je dan contact opnemen met de gemeente Wijchen. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (DAR) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Wijchen?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Wijchen een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Wijchen als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Wijchen?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Wijchen: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Wijchen. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *