Afvalkalender gemeente Winterswijk

Afvalkalender gemeente Winterswijk bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Winterswijk? Op de afvalkalender van gemeente Winterswijk vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Winterswijk. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Winterswijk wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Winterswijk de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Winterswijk.
Afvalkalender gemeente Winterswijk

Afvalkalender Winterswijk

Afvalkalender gemeente Winterswijk bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Winterswijk kunt vinden? De gemeente Winterswijk ligt in de provincie Gelderland en heeft 29,166 inwoners. De afvalkalender in gemeente Winterswijk wordt verzorgd door ROVA. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Winterswijk.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Winterswijk aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Winterswijk (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Winterswijk.

Over afval in de gemeente Winterswijk

In de gemeente Winterswijk wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 29,166 inwoners in de gemeente Winterswijk bieden jaarlijks ongeveer 498 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 169 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 65 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Winterswijk jaarlijks per persoon 25 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Winterswijk. Daarvan biedt iedere persoon 47.2 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 10 kilo grof huishoudelijk afval en 58 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Winterswijk gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Winterswijk

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Winterswijk bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Winterswijk vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Winterswijk

In de gemeente Winterswijk betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Winterswijk betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Winterswijk is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €185.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €211.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Winterswijk: €202.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Winterswijk wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Winterswijk.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Winterswijk.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Winterswijk

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Winterswijk.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 169
Papier 65
Glas 25
PMD 47.2
Grof huishoudelijk Restafval 10
Fijn huishoudelijk Restafval 58

Afvalwijzer gemeente Winterswijk

Afvalwijzer Winterswijk bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Winterswijk jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 498 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 29,166 inwoners van de gemeente Winterswijk, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Winterswijk

Winterswijk is een diftar gemeente. Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Winterswijk

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Winterswijk brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Winterswijk op onderstaand adres:
  • ROVA Milieustraat Winterswijk, Leeghwaterweg 10, 7102 JJ Winterswijk

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Winterswijk

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Winterswijk printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van ROVA.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Winterswijk printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Winterswijk

Heb je afval wat niet in de ondergrondse container of jouw kliko past? Er zijn diverse manieren om dit afval op een juiste en verantwoorde manier af te storten. Zo kun je bijvoorbeeld zelf naar de milieustraat rijden om het afval weg te brengen. Soms is dit gratis, soms zijn hier kosten aan verbonden. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Zij kunnen (vaak tegen betaling) het afval komen ophalen of speciale afvalzakken leveren zodat jij het afval aan de weg kunt zetten indien dit mogelijk is. Wil je toch liever naar de milieustraat, dat kan. Op deze pagina vind je het adres van de milieustraat in jouw gemeente. De actuele openingstijden van de vuilstort en de bijbehorende prijzen kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afwijkende afvalkalender Winterswijk

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Winterswijk

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Winterswijk in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Winterswijk:
  • In de gemeente Winterswijk wordt de afvalkalender verzorgd door ROVA.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 498 kilo huisvuil ingezameld door de 29,166 inwoners in Winterswijk.
  • In de gemeente Winterswijk wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Winterswijk zijn €202,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Winterswijk gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Winterswijk?

De afvalkalender van de gemeente Winterswijk vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Winterswijk?

Als je container in de gemeente Winterswijk niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Winterswijk of met de afvalverwerker: ROVA

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Winterswijk kun je dan contact opnemen met de gemeente Winterswijk. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (ROVA) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Winterswijk?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Winterswijk een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Winterswijk als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Winterswijk?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Winterswijk: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Winterswijk. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *