Afvalkalender gemeente Woerden

Afvalkalender gemeente Woerden bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Woerden? Op de afvalkalender van gemeente Woerden vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Woerden. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Woerden wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Woerden de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Woerden.
Afvalkalender gemeente Woerden

Afvalkalender Woerden

Afvalkalender gemeente Woerden bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Woerden kunt vinden? De gemeente Woerden ligt in de provincie Utrecht en heeft 52,918 inwoners. De afvalkalender in gemeente Woerden wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Woerden.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Woerden aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Woerden (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Woerden.

Over afval in de gemeente Woerden

In de gemeente Woerden wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 52,918 inwoners in de gemeente Woerden bieden jaarlijks ongeveer 426 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 88 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 44 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Woerden jaarlijks per persoon 22 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Woerden. Daarvan biedt iedere persoon 22.8 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 15 kilo grof huishoudelijk afval en 146 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Woerden gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Woerden

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Woerden bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Woerden vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Woerden

In de gemeente Woerden betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Woerden betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Woerden is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €220.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €266.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Woerden: €251.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Woerden wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Woerden.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Woerden.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Woerden

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Woerden.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 88
Papier 44
Glas 22
PMD 22.8
Grof huishoudelijk Restafval 15
Fijn huishoudelijk Restafval 146

Afvalwijzer gemeente Woerden

Afvalwijzer Woerden bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Woerden jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 426 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 52,918 inwoners van de gemeente Woerden, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Woerden

Woerden is een diftar gemeente. Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Woerden

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Woerden brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Woerden op onderstaand adres:
  • Stadserf/Milieustraat Woerden, Pijpenmakersweg 4, 3449 JE Woerden

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Een volle container is natuurlijk iets waar niemand op staat te wachten. Daarom kun je bij de gemeente ook een extra leging van je container aanvragen. Hier zijn vaak wel extra kosten aan verbonden. Het is daarom verstandiger om je afval zelf naar de vuilstort of de milieustraat van jouw gemeente te brengen. Maak je gebruik van een ondergrondse container bij jou in de buurt? Als de ondergrondse container vol is dan kun je ook contact opnemen met jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Dit is gratis. Vind je jouw container te klein? Dan kun je contact opnemen met de gemeente om een aanvraag te doen voor een grotere container. Let op: het beleid hiervoor verschilt per gemeente. Je mag afval nooit zomaar naast de container zetten. Hier kun je een boete voor krijgen. Zwerfafval is natuurlijk iets wat niemand wil.

Papieren afvalkalender gemeente Woerden

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Woerden printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Woerden printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Woerden

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Woerden

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Woerden

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft een afvalkalender waarmee inwoners op de hoogte worden gebracht wanneer hun afval wordt opgehaald. De afvalkalender biedt inzicht in welke afvalsoorten op welke dagen worden opgehaald en geeft informatie over de regels voor afvalinzameling. De afvalkalender geeft aan wanneer huishoudelijk afval, grofvuil, papier, plastic, glas, gft en restafval worden opgehaald. Inwoners kunnen de kalender raadplegen om te weten wanneer ze hun afval buiten moeten zetten. Op deze manier voorkomt de provincie en gemeenten dat het afval niet in het milieu terecht komt. Ook voorkomt het stank- en geuroverlast. De afvalkalender kan verschillen per gemeente dit is namelijk afhankelijk van welke afvalverwerker de afvoer van het afval regelt.

Afvalkalender Woerden in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Woerden:
  • In de gemeente Woerden wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 426 kilo huisvuil ingezameld door de 52,918 inwoners in Woerden.
  • In de gemeente Woerden wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Woerden zijn €251,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Woerden gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Woerden?

De afvalkalender van de gemeente Woerden vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Woerden?

Als je container in de gemeente Woerden niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Woerden of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Woerden kun je dan contact opnemen met de gemeente Woerden. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Woerden?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Woerden een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Woerden als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Woerden?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Woerden: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Woerden. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *