Afvalkalender gemeente Woudenberg

Afvalkalender gemeente Woudenberg bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Woudenberg? Op de afvalkalender van gemeente Woudenberg vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Woudenberg. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Woudenberg wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Woudenberg de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Woudenberg.
Afvalkalender gemeente Woudenberg

Afvalkalender Woudenberg

Afvalkalender gemeente Woudenberg bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Woudenberg kunt vinden? De gemeente Woudenberg ligt in de provincie Utrecht en heeft 13,901 inwoners. De afvalkalender in gemeente Woudenberg wordt verzorgd door ROVA. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Woudenberg.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Woudenberg aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Woudenberg (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Woudenberg.

Over afval in de gemeente Woudenberg

In de gemeente Woudenberg wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 13,901 inwoners in de gemeente Woudenberg bieden jaarlijks ongeveer 410 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 152 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 54 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Woudenberg jaarlijks per persoon 23 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Woudenberg. Daarvan biedt iedere persoon 31.6 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 7 kilo grof huishoudelijk afval en 64 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Woudenberg gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Woudenberg

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Woudenberg bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Woudenberg vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Woudenberg

In de gemeente Woudenberg betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Woudenberg betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Woudenberg is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €262.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €316.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Woudenberg: €302.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Woudenberg wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Woudenberg.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Woudenberg.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Woudenberg

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Woudenberg.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 152
Papier 54
Glas 23
PMD 31.6
Grof huishoudelijk Restafval 7
Fijn huishoudelijk Restafval 64

Afvalwijzer gemeente Woudenberg

Afvalwijzer Woudenberg bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Woudenberg jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 410 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 13,901 inwoners van de gemeente Woudenberg, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Woudenberg

Woudenberg is een diftar gemeente. Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Woudenberg

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Woudenberg brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Woudenberg op onderstaand adres:
  • Milieustraat Woudenberg, De Bosrand 19, 3931 AP Woudenberg

Ondergrondse container vol, kliko vol of container niet geleegd?

Zit de ondergrondse container vol? Dit is erg vervelend. Vaak is het zo dat de container niet vol zit maar verstopt is geraakt doordat er iemand te grote stukken afval heeft afgestort. Hierdoor kan het lijken alsof de ondergrondse container vol zit. Op de ondergrondse container zit vaak een sticker met een telefoonnummer wat je kunt bellen. Je kunt dan een melding maken. Leg nooit afval naast de container. Want hierdoor kan het afval in de natuur rondslingeren en dan krijg je zwerfafval. Daarnaast staat er een boete op wanneer je het afval op een niet juiste manier afstort. Wil je jouw afval toch afstorten? Maak dan een online of telefonische afspraak met jouw gemeente of afvalverwerker. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om het afval af te storten naar de milieustraat.  

Papieren afvalkalender gemeente Woudenberg

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Woudenberg printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van ROVA.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Woudenberg printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Woudenberg

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Woudenberg

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Woudenberg

Het apart inzamelen van oud papier is heel belangrijk. Omdat dit papier eenvoudig gerecycled kan worden en hier weer nieuwe producten van gemaakt kunnen. Oud papier wordt verwerkt door een speciale afvalverwerker. Zij maken “pulp” van oud papier en karton. Van dit pulp worden vervolgens weer nieuwe producten gemaakt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tissues en verpakkingsmateriaal voor alledaagse producten. Hierom wordt het apart inzamelen van oud papier steeds belangrijker. Jij kunt hieraan jouw steentje bijdragen. Door het apart te houden van papier en dit op de juiste plaatsen in televeren. Op de site van jouw gemeente of afvalverwerker kun je de dichtstbijzijnde papiercontainer vinden.

Afvalbeleid in de provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft een afvalkalender waarmee inwoners op de hoogte worden gebracht wanneer hun afval wordt opgehaald. De afvalkalender biedt inzicht in welke afvalsoorten op welke dagen worden opgehaald en geeft informatie over de regels voor afvalinzameling. De afvalkalender geeft aan wanneer huishoudelijk afval, grofvuil, papier, plastic, glas, gft en restafval worden opgehaald. Inwoners kunnen de kalender raadplegen om te weten wanneer ze hun afval buiten moeten zetten. Op deze manier voorkomt de provincie en gemeenten dat het afval niet in het milieu terecht komt. Ook voorkomt het stank- en geuroverlast. De afvalkalender kan verschillen per gemeente dit is namelijk afhankelijk van welke afvalverwerker de afvoer van het afval regelt.

Afvalkalender Woudenberg in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Woudenberg:
  • In de gemeente Woudenberg wordt de afvalkalender verzorgd door ROVA.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 410 kilo huisvuil ingezameld door de 13,901 inwoners in Woudenberg.
  • In de gemeente Woudenberg wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Woudenberg zijn €302,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Woudenberg gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Woudenberg?

De afvalkalender van de gemeente Woudenberg vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Woudenberg?

Als je container in de gemeente Woudenberg niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Woudenberg of met de afvalverwerker: ROVA

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Woudenberg kun je dan contact opnemen met de gemeente Woudenberg. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (ROVA) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Woudenberg?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Woudenberg een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Woudenberg als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Woudenberg?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Woudenberg: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Woudenberg. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *