Afvalkalender gemeente Zaanstad

Afvalkalender gemeente Zaanstad bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Zaanstad? Op de afvalkalender van gemeente Zaanstad vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Zaanstad. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Zaanstad wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Zaanstad de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Zaanstad.
Afvalkalender gemeente Zaanstad

Afvalkalender Zaanstad

Afvalkalender gemeente Zaanstad bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Zaanstad kunt vinden? De gemeente Zaanstad ligt in de provincie Noord-Holland en heeft 157,215 inwoners. De afvalkalender in gemeente Zaanstad wordt verzorgd door HVC. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Zaanstad.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Zaanstad aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Zaanstad (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Zaanstad.

Over afval in de gemeente Zaanstad

In de gemeente Zaanstad wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 157,215 inwoners in de gemeente Zaanstad bieden jaarlijks ongeveer 481 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 52 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 55 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Zaanstad jaarlijks per persoon 14 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Zaanstad. Daarvan biedt iedere persoon 8 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 25 kilo grof huishoudelijk afval en 241 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Zaanstad gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Zaanstad

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Zaanstad bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Zaanstad vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Zaanstad

In de gemeente Zaanstad betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Zaanstad betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Zaanstad is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €339.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €339.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Zaanstad: €339.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Zaanstad wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Zaanstad.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Zaanstad.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Zaanstad

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Zaanstad.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 52
Papier 55
Glas 14
PMD 8
Grof huishoudelijk Restafval 25
Fijn huishoudelijk Restafval 241

Afvalwijzer gemeente Zaanstad

Afvalwijzer Zaanstad bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Zaanstad jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 481 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 157,215 inwoners van de gemeente Zaanstad, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Zaanstad

Zaanstad is een niet-diftar gemeente. Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Zaanstad

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Zaanstad brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Zaanstad op onderstaand adres:
  • HVC – Afvalbrengstation Zaandam, Symon Spiersweg 7, 1506 RZ Zaandam

Container niet geleegd of extra laten legen?

Is jouw kliko niet geleegd? De gemeente of afvalverwerker binnen jouw gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van het huishoudelijk afval. Denk hierbij aan restafval, papier en GFT-afval. Op de afvalkalender van jouw gemeente vind je informatie over het aanbieden van afval. Doe dit op de juiste momenten en op de daarvoor bestemde plaatsen. Is jouw container toch niet geleegd? Neem dan telefonisch contact op met jouw gemeente. Zij kunnen dan alsnog het afval ophalen. Mocht het zo zijn dat je er niet (lang) mee wilt blijven zitten kun je ervoor kiezen om het afval zelf af te storten. Er zijn hiervoor diverse mogelijkheden. Bij veel supermarkten/ winkelcentra is het mogelijk om afval af te storten. Ook is er altijd wel een milieustraat bij jou in de buurt voor het afstorten van huishoudelijk afval. 

Papieren afvalkalender gemeente Zaanstad

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Zaanstad printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van HVC.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Zaanstad printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Zaanstad

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Zaanstad

Kun je de container aan de weg zetten in jouw gemeente met Kerst? Ben jij benieuwd of het afval wordt opgehaald met Kerst? In Nederland is het overal het algemeen zo dat op nationale feestdagen het afval niet wordt opgehaald. Eens in de zoveel tijd vallen de feestdagen op doordeweekse dagen waardoor het mogelijk is dat dit op jouw afvaldag valt. In dit geval is er een afwijkende dienstregeling. Op deze manier voorkomt de gemeente dat jij lang blijft zitten met het afval en voorkomt het ook dat het in de natuur terecht komt. Om zeker te weten wanneer het afval wordt opgehaald kun je het beste de website van de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf raadplegen.

Oud papier in Zaanstad

Het apart inzamelen van oud papier is heel belangrijk. Omdat dit papier eenvoudig gerecycled kan worden en hier weer nieuwe producten van gemaakt kunnen. Oud papier wordt verwerkt door een speciale afvalverwerker. Zij maken “pulp” van oud papier en karton. Van dit pulp worden vervolgens weer nieuwe producten gemaakt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tissues en verpakkingsmateriaal voor alledaagse producten. Hierom wordt het apart inzamelen van oud papier steeds belangrijker. Jij kunt hieraan jouw steentje bijdragen. Door het apart te houden van papier en dit op de juiste plaatsen in televeren. Op de site van jouw gemeente of afvalverwerker kun je de dichtstbijzijnde papiercontainer vinden.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland wordt er samengewerkt met de gemeenten om een goed beleid te voeren rondom afvalverwerking. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het afvoeren van huishoudelijk afval bij de gemeenten. Zij vertrekken jaarlijks de afvalkalender. Maar in de provincie worden de (milieu)vergunningen verstrekt en gekeken naar een goed en duurzaam beleid. In Nederland wordt op dit moment ca 60% van al het afval gescheiden. De doelstelling is om dit uit te breiden naar 75%.  Op deze manier belandt er minder afval op de stortplaats. Want het afval dat niet gescheiden, verbrand of gerecycled kan worden belandt op een stortplaats binnen de provincie. In de provincie Noord-Holland zijn nog drie actieve stortplaatsen en een baggerstortplaats. Daarnaast zijn er nog drie oude stortplaatsen welke nog een milieuvergunning hebben. Op deze plaatsen wordt het afval op een verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier opgeslagen. 

Afvalkalender Zaanstad in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Zaanstad:
  • In de gemeente Zaanstad wordt de afvalkalender verzorgd door HVC.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 481 kilo huisvuil ingezameld door de 157,215 inwoners in Zaanstad.
  • In de gemeente Zaanstad wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Zaanstad zijn €339,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Zaanstad gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Zaanstad?

De afvalkalender van de gemeente Zaanstad vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Zaanstad?

Als je container in de gemeente Zaanstad niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Zaanstad of met de afvalverwerker: HVC

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Zaanstad kun je dan contact opnemen met de gemeente Zaanstad. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (HVC) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Zaanstad?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Zaanstad een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Zaanstad als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Zaanstad?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Zaanstad: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Zaanstad. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

4 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Zaanstad”

  1. Beste “Hlagrand1948”,

   Een nieuwe afvalpas aanvragen in de gemeente Krommenie kunt u hier
   doen. U kunt uw postcode + huisnummer invullen. Vervolgens kunt wordt uw verzoek verzonden.

   Met vriendelijke groet.

  1. Beste Mel,

   Helaas kunnen wij geen afvalkalenders toesturen. We kunnen wel helpen met de printbare versie van de afvalkalender als je dat zou willen?

   Mvg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *