Afvalkalender gemeente Zaltbommel

Afvalkalender gemeente Zaltbommel bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Zaltbommel? Op de afvalkalender van gemeente Zaltbommel vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Zaltbommel. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Zaltbommel wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Zaltbommel de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Zaltbommel.
Afvalkalender gemeente Zaltbommel

Afvalkalender Zaltbommel

Afvalkalender gemeente Zaltbommel bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Zaltbommel kunt vinden? De gemeente Zaltbommel ligt in de provincie Gelderland en heeft 29,982 inwoners. De afvalkalender in gemeente Zaltbommel wordt verzorgd door AVRI. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Zaltbommel.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Zaltbommel aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Zaltbommel (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Zaltbommel.

Over afval in de gemeente Zaltbommel

In de gemeente Zaltbommel wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 29,982 inwoners in de gemeente Zaltbommel bieden jaarlijks ongeveer 469 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 133 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 57 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Zaltbommel jaarlijks per persoon 23 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Zaltbommel. Daarvan biedt iedere persoon 23.7 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 18 kilo grof huishoudelijk afval en 117 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Zaltbommel gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Zaltbommel

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Zaltbommel bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Zaltbommel vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Zaltbommel

In de gemeente Zaltbommel betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Zaltbommel betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Zaltbommel is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €295.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €330.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Zaltbommel: €319.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Zaltbommel wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Zaltbommel.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Zaltbommel.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Zaltbommel

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Zaltbommel.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 133
Papier 57
Glas 23
PMD 23.7
Grof huishoudelijk Restafval 18
Fijn huishoudelijk Restafval 117

Afvalwijzer gemeente Zaltbommel

Afvalwijzer Zaltbommel bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Zaltbommel jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 469 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 29,982 inwoners van de gemeente Zaltbommel, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Zaltbommel

Zaltbommel is een diftar gemeente. Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Zaltbommel

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Zaltbommel brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Zaltbommel op onderstaand adres:
  • AVRI Milieustraat Zaltbommel, Dwarsweg 26, 5301 KT Zaltbommel

Niet geleegd, extra container of container vol?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Zaltbommel

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Zaltbommel printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van AVRI.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Zaltbommel printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Zaltbommel

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Zaltbommel

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Zaltbommel

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Zaltbommel in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Zaltbommel:
  • In de gemeente Zaltbommel wordt de afvalkalender verzorgd door AVRI.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 469 kilo huisvuil ingezameld door de 29,982 inwoners in Zaltbommel.
  • In de gemeente Zaltbommel wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Zaltbommel zijn €319,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Zaltbommel gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Zaltbommel?

De afvalkalender van de gemeente Zaltbommel vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Zaltbommel?

Als je container in de gemeente Zaltbommel niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Zaltbommel of met de afvalverwerker: AVRI

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Zaltbommel kun je dan contact opnemen met de gemeente Zaltbommel. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (AVRI) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Zaltbommel?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Zaltbommel een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Zaltbommel als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Zaltbommel?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Zaltbommel: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Zaltbommel. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *