Afvalkalender gemeente Zandvoort

Afvalkalender gemeente Zandvoort bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Zandvoort? Op de afvalkalender van gemeente Zandvoort vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Zandvoort. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Zandvoort wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Zandvoort de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Zandvoort.
Afvalkalender gemeente Zandvoort

Afvalkalender Zandvoort

Afvalkalender gemeente Zandvoort bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Zandvoort kunt vinden? De gemeente Zandvoort ligt in de provincie Noord-Holland en heeft 17,142 inwoners. De afvalkalender in gemeente Zandvoort wordt verzorgd door Spaarnelanden. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Zandvoort.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Zandvoort aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Zandvoort (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Zandvoort.

Over afval in de gemeente Zandvoort

In de gemeente Zandvoort wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 17,142 inwoners in de gemeente Zandvoort bieden jaarlijks ongeveer 446 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 55 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 38 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Zandvoort jaarlijks per persoon 22 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Zandvoort. Daarvan biedt iedere persoon 7.6 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 41 kilo grof huishoudelijk afval en 256 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Zandvoort gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Zandvoort

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Zandvoort bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Zandvoort vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Zandvoort

In de gemeente Zandvoort betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Zandvoort betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Zandvoort is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €193.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €264.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Zandvoort: €233.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Zandvoort wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Zandvoort.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Zandvoort.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Zandvoort

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Zandvoort.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 55
Papier 38
Glas 22
PMD 7.6
Grof huishoudelijk Restafval 41
Fijn huishoudelijk Restafval 256

Afvalwijzer gemeente Zandvoort

Afvalwijzer Zandvoort bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Zandvoort jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 446 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 17,142 inwoners van de gemeente Zandvoort, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Zandvoort

Zandvoort is een niet-diftar gemeente. Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Zandvoort

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Zandvoort brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Zandvoort op onderstaand adres:
  • Milieustraat gemeente Zandvoort, Brouwerskolkweg 2, 2051 ED Overveen

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Zandvoort

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Zandvoort printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Spaarnelanden.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Zandvoort printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Zandvoort

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Zandvoort

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Zandvoort

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland wordt er samengewerkt met de gemeenten om een goed beleid te voeren rondom afvalverwerking. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het afvoeren van huishoudelijk afval bij de gemeenten. Zij vertrekken jaarlijks de afvalkalender. Maar in de provincie worden de (milieu)vergunningen verstrekt en gekeken naar een goed en duurzaam beleid. In Nederland wordt op dit moment ca 60% van al het afval gescheiden. De doelstelling is om dit uit te breiden naar 75%.  Op deze manier belandt er minder afval op de stortplaats. Want het afval dat niet gescheiden, verbrand of gerecycled kan worden belandt op een stortplaats binnen de provincie. In de provincie Noord-Holland zijn nog drie actieve stortplaatsen en een baggerstortplaats. Daarnaast zijn er nog drie oude stortplaatsen welke nog een milieuvergunning hebben. Op deze plaatsen wordt het afval op een verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier opgeslagen. 

Afvalkalender Zandvoort in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Zandvoort:
  • In de gemeente Zandvoort wordt de afvalkalender verzorgd door Spaarnelanden.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 446 kilo huisvuil ingezameld door de 17,142 inwoners in Zandvoort.
  • In de gemeente Zandvoort wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Zandvoort zijn €233,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Zandvoort gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Zandvoort?

De afvalkalender van de gemeente Zandvoort vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Zandvoort?

Als je container in de gemeente Zandvoort niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Zandvoort of met de afvalverwerker: Spaarnelanden

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Zandvoort kun je dan contact opnemen met de gemeente Zandvoort. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Spaarnelanden) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Zandvoort?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Zandvoort een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Zandvoort als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Zandvoort?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Zandvoort: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Zandvoort. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *