Afvalkalender gemeente Zeist

Afvalkalender gemeente Zeist bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Zeist? Op de afvalkalender van gemeente Zeist vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Zeist. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Zeist wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Zeist de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Zeist.
Afvalkalender gemeente Zeist

Afvalkalender Zeist

Afvalkalender gemeente Zeist bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Zeist kunt vinden? De gemeente Zeist ligt in de provincie Utrecht en heeft 66,046 inwoners. De afvalkalender in gemeente Zeist wordt verzorgd door RMN. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Zeist.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Zeist aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Zeist (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Zeist.

Over afval in de gemeente Zeist

In de gemeente Zeist wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 66,046 inwoners in de gemeente Zeist bieden jaarlijks ongeveer 520 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 96 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 51 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Zeist jaarlijks per persoon 22 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Zeist. Daarvan biedt iedere persoon 11.6 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 36 kilo grof huishoudelijk afval en 188 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Zeist gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Zeist

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Zeist bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Zeist vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Zeist

In de gemeente Zeist betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Zeist betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Zeist is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €280.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €410.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Zeist: €355.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Zeist wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Zeist.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Zeist.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Zeist

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Zeist.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 96
Papier 51
Glas 22
PMD 11.6
Grof huishoudelijk Restafval 36
Fijn huishoudelijk Restafval 188

Afvalwijzer gemeente Zeist

Afvalwijzer Zeist bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Zeist jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 520 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 66,046 inwoners van de gemeente Zeist, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Zeist

Zeist is een niet-diftar gemeente. Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Zeist

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Zeist brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Zeist op onderstaand adres:
  • Recyclingstation Zeist, Zandbergenlaan 2, 3712 BZ Huis Ter Heide

Ondergrondse container vol, kliko vol of container niet geleegd?

Een volle container is natuurlijk iets waar niemand op staat te wachten. Daarom kun je bij de gemeente ook een extra leging van je container aanvragen. Hier zijn vaak wel extra kosten aan verbonden. Het is daarom verstandiger om je afval zelf naar de vuilstort of de milieustraat van jouw gemeente te brengen. Maak je gebruik van een ondergrondse container bij jou in de buurt? Als de ondergrondse container vol is dan kun je ook contact opnemen met jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Dit is gratis. Vind je jouw container te klein? Dan kun je contact opnemen met de gemeente om een aanvraag te doen voor een grotere container. Let op: het beleid hiervoor verschilt per gemeente. Je mag afval nooit zomaar naast de container zetten. Hier kun je een boete voor krijgen. Zwerfafval is natuurlijk iets wat niemand wil.

Papieren afvalkalender gemeente Zeist

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Zeist printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van RMN.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Zeist printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Zeist

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Zeist

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Zeist

Oud papier kun je inleveren bij een speciale oud-papiercontainer of bij de milieustraat van jouw gemeente. Vaak zijn er enkele instructies aan verbonden. Zo kun je het beste ervoor kiezen om het papier kleiner te maken zodat het beter past in de ondergrondse container. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden bij veel supermarkten om jouw oud papier in te leveren. In sommige gemeenten wordt er jaarlijks op enkele dagen het oud papier opgehaald. Dit kun je dan op de aangegeven plaatsen aan de straat zetten. Verstandig is het om het papier even te binden met een afbreekbaar touw zodat jouw afval niet rondslingerd in de natuur. Waar de oud-papier containers staan kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft een afvalkalender waarmee inwoners op de hoogte worden gebracht wanneer hun afval wordt opgehaald. De afvalkalender biedt inzicht in welke afvalsoorten op welke dagen worden opgehaald en geeft informatie over de regels voor afvalinzameling. De afvalkalender geeft aan wanneer huishoudelijk afval, grofvuil, papier, plastic, glas, gft en restafval worden opgehaald. Inwoners kunnen de kalender raadplegen om te weten wanneer ze hun afval buiten moeten zetten. Op deze manier voorkomt de provincie en gemeenten dat het afval niet in het milieu terecht komt. Ook voorkomt het stank- en geuroverlast. De afvalkalender kan verschillen per gemeente dit is namelijk afhankelijk van welke afvalverwerker de afvoer van het afval regelt.

Afvalkalender Zeist in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Zeist:
  • In de gemeente Zeist wordt de afvalkalender verzorgd door RMN.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 520 kilo huisvuil ingezameld door de 66,046 inwoners in Zeist.
  • In de gemeente Zeist wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Zeist zijn €355,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Zeist gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Zeist?

De afvalkalender van de gemeente Zeist vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Zeist?

Als je container in de gemeente Zeist niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Zeist of met de afvalverwerker: RMN

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Zeist kun je dan contact opnemen met de gemeente Zeist. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (RMN) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Zeist?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Zeist een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Zeist als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Zeist?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Zeist: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Zeist. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *