Afvalkalender gemeente Zevenaar

Afvalkalender gemeente Zevenaar bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Zevenaar? Op de afvalkalender van gemeente Zevenaar vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Zevenaar. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Zevenaar wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Zevenaar de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Zevenaar.
Afvalkalender gemeente Zevenaar

Afvalkalender Zevenaar

Afvalkalender gemeente Zevenaar bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Zevenaar kunt vinden? De gemeente Zevenaar ligt in de provincie Gelderland en heeft 44,689 inwoners. De afvalkalender in gemeente Zevenaar wordt verzorgd door Reinigingsdienst de Liemers. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Zevenaar.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Zevenaar aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Zevenaar (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Zevenaar.

Over afval in de gemeente Zevenaar

In de gemeente Zevenaar wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 44,689 inwoners in de gemeente Zevenaar bieden jaarlijks ongeveer 533 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 80 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 61 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Zevenaar jaarlijks per persoon 22 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Zevenaar. Daarvan biedt iedere persoon 20.1 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 43 kilo grof huishoudelijk afval en 136 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Zevenaar gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Zevenaar

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Zevenaar bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Zevenaar vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Zevenaar

In de gemeente Zevenaar betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Zevenaar betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Zevenaar is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €160.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €195.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Zevenaar: €182.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Zevenaar wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Zevenaar.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Zevenaar.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Zevenaar

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Zevenaar.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 80
Papier 61
Glas 22
PMD 20.1
Grof huishoudelijk Restafval 43
Fijn huishoudelijk Restafval 136

Afvalwijzer gemeente Zevenaar

Afvalwijzer Zevenaar bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Zevenaar jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 533 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 44,689 inwoners van de gemeente Zevenaar, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Zevenaar

Zevenaar is een niet-diftar gemeente. Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Zevenaar

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Zevenaar brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Zevenaar op onderstaand adres:
  • Aanbiedstation Zevenaar, Didamseweg 111, 6902 PD Zevenaar | Aanbiedstation Lobith, Halve Maan 20a, 6915 SW Lobith

Container niet geleegd of extra laten legen?

Wil je jouw kliko een extra keer laten legen? Iedereen heeft weleens meer afval dan gebruikelijk. Bijvoorbeeld rondom de feestdagen of wanneer je lekker in de tuin bent bezig geweest. Om te voorkomen dat jouw kliko te vol raakt kun je ervoor kiezen om deze een extra keer te laten legen. Het legen van de kliko’s wordt uitgevoerd door de gemeente of door een afvalverwerker waar jouw gemeente mee samenwerkt. Binnen de gemeenten zijn er verschillende mogelijkheden om het extra te laten legen. Je kunt telefonisch contact opnemen of een online afspraak maken voor een extra ophaaldienst. Daarnaast kun je eenvoudig het afval zelf storten op de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je de website van jouw afvalverwerker raadplegen. 

Papieren afvalkalender gemeente Zevenaar

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Zevenaar printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Reinigingsdienst de Liemers.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Zevenaar printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Zevenaar

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Zevenaar

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Zevenaar

Wanneer wordt het papier opgehaald en waar kun je oud papier laten? Veel gemeenten maken gebruik van speciale papierbakken. Deze bakken voor oud papier vind je vaak in de buurt van winkelcentra, scholen en op pleinen. In sommige gemeenten wordt er aan het begin van het kalenderjaar een afvalkalender uitgegeven. Hierin staat aangegeven op welke dagen per jaar jij het oud papier aan de weg kunt zetten. Zorg er wel voor dat het een stevig gebonden pakketje is zodat het papier niet rondslingerd. Met het scheiden van oud papier draag jij bij aan een duurzame circulaire economie. Van het oud papier worden nieuwe producten gemaakt. Benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw gemeente? Bekijk de website van jouw gemeente om te zien waar jij jouw oud papier kunt laten.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Zevenaar in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Zevenaar:
  • In de gemeente Zevenaar wordt de afvalkalender verzorgd door Reinigingsdienst de Liemers.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 533 kilo huisvuil ingezameld door de 44,689 inwoners in Zevenaar.
  • In de gemeente Zevenaar wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Zevenaar zijn €182,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Zevenaar gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Zevenaar?

De afvalkalender van de gemeente Zevenaar vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Zevenaar?

Als je container in de gemeente Zevenaar niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Zevenaar of met de afvalverwerker: Reinigingsdienst de Liemers

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Zevenaar kun je dan contact opnemen met de gemeente Zevenaar. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Reinigingsdienst de Liemers) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Zevenaar?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Zevenaar een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Zevenaar als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Zevenaar?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Zevenaar: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Zevenaar. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Zevenaar”

  1. Beste Erna Nass,

   Je kunt de afvalkalender van Zevenaar 2024 op de volgende manier printen:
   1. Ga naar “mijn afvalwijzer”.
   2. log in met jouw postcode en huisnummer.
   3. Vervolgens kun je de afvalkalender als PDF bestand downloaden.
   4. Je kunt de afvalkalender nu printen.
   5. Bekijk onderstaande afbeeldingen ter verduidelijking.

   Mocht je nog vragen hebben, dan horen we dit graag.

   Mvg.
   Afvalkalender Zevenaar downloaden
   Afvalkalender Zevenaar printen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *