Afvalkalender gemeente Zoetermeer

Afvalkalender gemeente Zoetermeer bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Zoetermeer? Op de afvalkalender van gemeente Zoetermeer vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Zoetermeer. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Zoetermeer wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Zoetermeer de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Zoetermeer.
Afvalkalender gemeente Zoetermeer

Afvalkalender Zoetermeer

Afvalkalender gemeente Zoetermeer bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Zoetermeer kunt vinden? De gemeente Zoetermeer ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 125,867 inwoners. De afvalkalender in gemeente Zoetermeer wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Zoetermeer.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Zoetermeer aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Zoetermeer (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Zoetermeer.

Over afval in de gemeente Zoetermeer

In de gemeente Zoetermeer wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 125,867 inwoners in de gemeente Zoetermeer bieden jaarlijks ongeveer 439 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 53 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 37 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Zoetermeer jaarlijks per persoon 18 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Zoetermeer. Daarvan biedt iedere persoon 9 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 45 kilo grof huishoudelijk afval en 222 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Zoetermeer gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Zoetermeer

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Zoetermeer bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Zoetermeer vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Zoetermeer

In de gemeente Zoetermeer betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Zoetermeer betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Zoetermeer is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €264.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €312.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Zoetermeer: €295.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Zoetermeer wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Zoetermeer.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Zoetermeer.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Zoetermeer

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Zoetermeer.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 53
Papier 37
Glas 18
PMD 9
Grof huishoudelijk Restafval 45
Fijn huishoudelijk Restafval 222

Afvalwijzer gemeente Zoetermeer

Afvalwijzer Zoetermeer bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Zoetermeer jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 439 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 125,867 inwoners van de gemeente Zoetermeer, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Zoetermeer

Zoetermeer is een niet-diftar gemeente. Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Zoetermeer

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Zoetermeer brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Zoetermeer op onderstaand adres:
  • Zelfbrengdepot Zoetermeer, Argonstraat 25, 2718 SM Zoetermeer

Kliko niet geleegd of extra container aanvragen?

Zit de ondergrondse container vol? Dit is erg vervelend. Vaak is het zo dat de container niet vol zit maar verstopt is geraakt doordat er iemand te grote stukken afval heeft afgestort. Hierdoor kan het lijken alsof de ondergrondse container vol zit. Op de ondergrondse container zit vaak een sticker met een telefoonnummer wat je kunt bellen. Je kunt dan een melding maken. Leg nooit afval naast de container. Want hierdoor kan het afval in de natuur rondslingeren en dan krijg je zwerfafval. Daarnaast staat er een boete op wanneer je het afval op een niet juiste manier afstort. Wil je jouw afval toch afstorten? Maak dan een online of telefonische afspraak met jouw gemeente of afvalverwerker. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om het afval af te storten naar de milieustraat.  

Papieren afvalkalender gemeente Zoetermeer

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Zoetermeer printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Zoetermeer printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Zoetermeer

Heb je grofvuil en wil je dit naar de afvalstort brengen. In sommige gemeenten is het wegbrengen van grof huishoudelijk afval gratis. Voor sommige afvalsoorten moet je betalen. Wat de kosten zijn voor het wegbrengen van vuilnis naar de afvalstort verschilt per gemeente. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerker kun je zien wat de prijzen zijn. Onder grofvuil verstaan we al het afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kwijt kunt. Soms zijn objecten te groot of te zwaar voor de kliko of ondergrondse container. Dan kun je kiezen om deze weg te brengen naar de milieustraat bij jou in de buurt. Op deze pagina vind je informatie over jouw milieustraat en welke soorten afval je mag afstorten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouw- sloopmateriaal en klein chemisch afval.

Afwijkende afvalkalender Zoetermeer

Kun je de container aan de weg zetten in jouw gemeente met Kerst? Ben jij benieuwd of het afval wordt opgehaald met Kerst? In Nederland is het overal het algemeen zo dat op nationale feestdagen het afval niet wordt opgehaald. Eens in de zoveel tijd vallen de feestdagen op doordeweekse dagen waardoor het mogelijk is dat dit op jouw afvaldag valt. In dit geval is er een afwijkende dienstregeling. Op deze manier voorkomt de gemeente dat jij lang blijft zitten met het afval en voorkomt het ook dat het in de natuur terecht komt. Om zeker te weten wanneer het afval wordt opgehaald kun je het beste de website van de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf raadplegen.

Oud papier in Zoetermeer

Wanneer wordt het papier opgehaald en waar kun je oud papier laten? Veel gemeenten maken gebruik van speciale papierbakken. Deze bakken voor oud papier vind je vaak in de buurt van winkelcentra, scholen en op pleinen. In sommige gemeenten wordt er aan het begin van het kalenderjaar een afvalkalender uitgegeven. Hierin staat aangegeven op welke dagen per jaar jij het oud papier aan de weg kunt zetten. Zorg er wel voor dat het een stevig gebonden pakketje is zodat het papier niet rondslingerd. Met het scheiden van oud papier draag jij bij aan een duurzame circulaire economie. Van het oud papier worden nieuwe producten gemaakt. Benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw gemeente? Bekijk de website van jouw gemeente om te zien waar jij jouw oud papier kunt laten.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Zoetermeer in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Zoetermeer:
  • In de gemeente Zoetermeer wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 439 kilo huisvuil ingezameld door de 125,867 inwoners in Zoetermeer.
  • In de gemeente Zoetermeer wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Zoetermeer zijn €295,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Zoetermeer gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Zoetermeer?

De afvalkalender van de gemeente Zoetermeer vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Zoetermeer?

Als je container in de gemeente Zoetermeer niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Zoetermeer of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Zoetermeer kun je dan contact opnemen met de gemeente Zoetermeer. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Zoetermeer?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Zoetermeer een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Zoetermeer als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Zoetermeer?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Zoetermeer: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Zoetermeer. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

3 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Zoetermeer”

 1. Goedemorgen,

  ik was op deze site op zoek naar de grofvuilkalender. Wanneer grofvuil wordt opgehaald in Zoetermeer, vermelding van data wanneer en in welke wijk/straat grofvuil wordt opgehaald. dat kon ik dus helaas niet vinden.
  Misschien een handig idee om de data te vermelden wanneer en in welke wijk/straat grofvuil wordt opgehaald. Voor de goede orde; ik heb het dus NIET over het zelfbrengdepot. Ik heb geen auto dus dat is niet van toepassing op mij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *