Afvalkalender gemeente Zoeterwoude

Afvalkalender gemeente Zoeterwoude bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Zoeterwoude? Op de afvalkalender van gemeente Zoeterwoude vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Zoeterwoude. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Zoeterwoude wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Zoeterwoude de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Zoeterwoude.
Afvalkalender gemeente Zoeterwoude

Afvalkalender Zoeterwoude

Afvalkalender gemeente Zoeterwoude bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Zoeterwoude kunt vinden? De gemeente Zoeterwoude ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 9,322 inwoners. De afvalkalender in gemeente Zoeterwoude wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Zoeterwoude.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Zoeterwoude aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Zoeterwoude (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Zoeterwoude.

Over afval in de gemeente Zoeterwoude

In de gemeente Zoeterwoude wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 9,322 inwoners in de gemeente Zoeterwoude bieden jaarlijks ongeveer 413 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 123 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 54 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Zoeterwoude jaarlijks per persoon 29 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Zoeterwoude. Daarvan biedt iedere persoon 25.5 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 23 kilo grof huishoudelijk afval en 65 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Zoeterwoude gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Zoeterwoude

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Zoeterwoude bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Zoeterwoude vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Zoeterwoude

In de gemeente Zoeterwoude betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Zoeterwoude betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Zoeterwoude is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €185.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €215.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Zoeterwoude: €207.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Zoeterwoude wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Zoeterwoude.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Zoeterwoude.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Zoeterwoude

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Zoeterwoude.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 123
Papier 54
Glas 29
PMD 25.5
Grof huishoudelijk Restafval 23
Fijn huishoudelijk Restafval 65

Afvalwijzer gemeente Zoeterwoude

Afvalwijzer Zoeterwoude bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Zoeterwoude jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 413 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 9,322 inwoners van de gemeente Zoeterwoude, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Zoeterwoude

Zoeterwoude is een diftar gemeente. Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Zoeterwoude

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Zoeterwoude brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Zoeterwoude op onderstaand adres:
  • Afvalbrengstation Zoeterwoude, Noordbuurtsehof achter het gemeentehuis

Kliko niet geleegd of extra container aanvragen?

Is jouw kliko niet geleegd? De gemeente of afvalverwerker binnen jouw gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van het huishoudelijk afval. Denk hierbij aan restafval, papier en GFT-afval. Op de afvalkalender van jouw gemeente vind je informatie over het aanbieden van afval. Doe dit op de juiste momenten en op de daarvoor bestemde plaatsen. Is jouw container toch niet geleegd? Neem dan telefonisch contact op met jouw gemeente. Zij kunnen dan alsnog het afval ophalen. Mocht het zo zijn dat je er niet (lang) mee wilt blijven zitten kun je ervoor kiezen om het afval zelf af te storten. Er zijn hiervoor diverse mogelijkheden. Bij veel supermarkten/ winkelcentra is het mogelijk om afval af te storten. Ook is er altijd wel een milieustraat bij jou in de buurt voor het afstorten van huishoudelijk afval. 

Papieren afvalkalender gemeente Zoeterwoude

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Zoeterwoude printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Zoeterwoude printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Zoeterwoude

Heb je grofvuil en wil je dit naar de afvalstort brengen. In sommige gemeenten is het wegbrengen van grof huishoudelijk afval gratis. Voor sommige afvalsoorten moet je betalen. Wat de kosten zijn voor het wegbrengen van vuilnis naar de afvalstort verschilt per gemeente. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerker kun je zien wat de prijzen zijn. Onder grofvuil verstaan we al het afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kwijt kunt. Soms zijn objecten te groot of te zwaar voor de kliko of ondergrondse container. Dan kun je kiezen om deze weg te brengen naar de milieustraat bij jou in de buurt. Op deze pagina vind je informatie over jouw milieustraat en welke soorten afval je mag afstorten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouw- sloopmateriaal en klein chemisch afval.

Afwijkende afvalkalender Zoeterwoude

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Zoeterwoude

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Zoeterwoude in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Zoeterwoude:
  • In de gemeente Zoeterwoude wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 413 kilo huisvuil ingezameld door de 9,322 inwoners in Zoeterwoude.
  • In de gemeente Zoeterwoude wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Zoeterwoude zijn €207,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Zoeterwoude gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Zoeterwoude?

De afvalkalender van de gemeente Zoeterwoude vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Zoeterwoude?

Als je container in de gemeente Zoeterwoude niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Zoeterwoude of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Zoeterwoude kun je dan contact opnemen met de gemeente Zoeterwoude. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Zoeterwoude?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Zoeterwoude een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Zoeterwoude als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Zoeterwoude?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Zoeterwoude: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Zoeterwoude. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *